onsdag 27 januari 2010

Hoppas att debatten om sjukförsäkringen fortsätter ända in till valdagen

Sjukförsäkringen fortsätter att vålla debatt. Det är dessutom en debatt som jag verkligen hoppas fortsätter. De borgerliga partierna, och då främst moderaterna, verkar bli allt mer desperata i sitt försvar av nedmonteringen av sjukförsäkringen. I aftonbladet har Gunnar Axen, ordförande för socialförsäkringsutskottet (m), nog stått för debattens verkliga bottennapp. Veronica Palm, riksdagsledamot för S, skriver i dagens Aftonblet ett alldeles utmärkt svar.

Ali Esbati ger också på sin blogg debatten ytterligare en infallsvinkel genom att återge sjukförsäkringsdebatten från Norge. Det är i grunden samma debatt med samma motsättningar där högern uppenbarligen har till syfte att slå sönder gemensamma system som gör att människor kan känna sig trygga i att kunna leva ett förhållandevis tryggt liv även om man blir sjuk eller får någon form av funktionshinder som förhindrar att man fullt ut deltar på arbetsmarknaden.

Ali hänvisar också till en intressant Ledare i dagens Aftonbladet där Katrin Kielos skriver om boken "Kampen om sjukfrånvaron" av statsvetaren Björn Johnsson. Han har gått igenom debatten kring sjukförsäkringarna och jämfört med hur verkligheten har sett ut. Hans resultat är, givetvis, förödande för den borgerliga regeringen. Ökningen av uttaget av sjukdagar beror inte alls på fusk eller på grund av en allänt utbredd lathet bland medborgarna.

Kielos skriver i sin artikel "Troligast är att utvecklingen i stället hängde samman med rehabiliteringssystemets kollaps, menar Johnson. Möjligheterna till arbetsträning och omplacering minskade, lättare tjänster försvann, lönebidragsmöjligheten drogs in och företagshälsovården monterades ner. Sedan renodlades sjukförsäkringen och strax därefter började sjukfrånvaron galoppera."
Debatten om sjukförsäkringarna måste leva vidare. Borgarna har totalt misslyckats med sin politik inom detta område och min stilla förhoppning att denna fråga ska jaga dem ända in i valrörelsens sista sekund. För på det sätt som de har genomfört sin politik inom detta område tydliggörs deras i grunden vidriga och cyniska människosyn.

Borgerliga felaktigheter kring sjukförsäkringen sprider sig...

Debatten kring sjukförsäkringarna fortsätter. Gårdagens DN-artikel av Husmark-Persson och Reinfeldt, se tidigare inlägg, verkar nu sprida sig i de borgerliga leden som tycker sig fått någonting att angripa i vårt förslag. Norrköpings tidningar hade en ledare idag somjag skickat in ett svar till:

I ledaren 27/1 lyfts frågan kring sjukförsäkringarna fram som en vinnarfråga för alliansen. Anledningen till varför det skulle vara det är något oklar. Det förslag som vi i det rödgröna samarbetet presenteras avfärdas utan att i sak beröra det utom när man hänvisar till en debattartikel av Reinfeldt och Husmark-Persson i DN. Dock är problemet att den DN-artikeln bygger på direkt felaktiga påståenden av moderaterna.

Då det är en uppenbar strategi att inte gå in och diskutera vårt förslag i sak utan enbart misstolka och sprida desinformation så är det på sin plats att klargöra några punkter.

Det är för oss självklart att människor med stadigvarande helt nedsatt arbetsförmåga under 58 år inte kommer att få sänkt ersättning. Påståendet är felaktigt i sak - och syftar till att få bort fokus från den behandling regeringen just nu utsätter svårt sjuka människor för. Allt var inte bra tidigare, men det har definitivt blivit sämre med den borgerliga regeringen.

Vi har tagit fram ett förslag som sätter individens behov av stöd, hjälp och trygg försörjning i centrum. Vi vill ge den enskilda en säkerhet i att man ska garanteras hjälp till rehabilitering och individuellt anpassat stöd för att kunna vara säker på att man så snart som möjligt kan återgå till arbetsmarknaden. Vi höjer också ambitionen kraftigt genom att peka ut att vi vill att fler ska omfattas av försäkringen samt att taken ska höjas.

Vi vill också utveckla Försäkringskassan och Arbetsfördelningens arbete med en lokal samordning som ska öka effektiviteten och sätta individens behov i centrum. Ingen ska skickas mellan myndigheter eller falla mellan stolarna.

NT avslutar sin ledare med att ställa frågan om vem som vill tillbaka till vad man kallar ”bidrags- och utanförskapssamhället?” Frågan som man egentligen vill fråga sig är om man vill tillbaka till det gamla klassamhället som de borgerliga nu gör sitt bästa för att återupprätta.

Emil Broberg

Reinfeldt misstolkar medvetet det rödgröna förslaget

Idag publicerar DN detta svår på Reinfeldt och Husmark-Perssons artikel på DN-debatt igår:

I går kunde man läsa i DN att funktionshindrade i Sverige får sin hjälp av en personlig assistent neddragna till absolut minimum. Så sparas det just nu på samhällets allra sköraste. Det hindrar inte Fredrik Reinfeldt (M) att här på DN Debatt medvetet misstolka det rödgröna förslaget till ny sjukförsäkring. Han påstår att en grupp om 1000 personer per årskull kommer att få sin ersättning sänkt om vi får bestämma. Statsministern exemplifierar med just funktionshindrade och CP-skadade. Permanent sjukersättning eller motsvarande vill vi behålla för denna begränsade grupp och den som idag har beviljad sjukersättning ska inte vara orolig för att få försämrade villkor. Låt oss vara tydliga: Det är för oss självklart att människor med stadigvarande helt nedsatt arbetsförmåga under 58 år inte kommer att få sänkt ersättning. Påståendet är felaktigt i sak - och syftar till att få bort fokus från den behandling regeringen just nu utsätter svårt sjuka människor för.

Veronica Palm (s)
Gunvor G Ericson (mp)
Emil Broberg (v)

tisdag 26 januari 2010

Debatten om sjukförsäkringen allt sjukare

Den borgerliga desperationen blir allt mer uppenbar. De hugger nu villt mot vårt förslag om ny sjukförsäkring. I dagens Corren ger sig folkpartisten Ralf Falkhede in i debatten med ett mycket märkligt inlägg. Mitt svar kommer här nedan.

Svar till Ralf Falkhede
De borgerliga partiernas svårighet att hantera de rödgrönas förslag till ny sjukförsäkring är uppenbar. Man tar till alla grepp där man gör sitt yttersta att miss tolka, förvanska och inte minst undvika sakfrågan i debatten. Ralf Falkhede (FP) gör detsamma i en artikel 26/1.
I sin artikel hävdar Falkhede att den borgerliga regeringen enbart genomfört förbättringar i sjukförsäkringen. De svårigheter som uppstått har varit misstag, allt för strikt regeltillämpning eller dålig information. Allt det som nu är problemet visste vi skulle ske redan innan förändringarna beslutades. Det är bara att läsa remissvaren. Att människor skulle utförsäkras stod klart. Att många skulle fråntas försörjning stod klart. Att ingen blir friskare av att piskas av stela tidsgränser stod också klart. Detta var ingen slump utan resultatet av en cyniskt politik som bland annat finansierat omfattande skattesänkningar.
Allt var inte bra tidigare, men det har definitivt blivit sämre med den borgerliga regeringen. Vi har tagit fram ett förslag som sätter individens behov av stöd, hjälp och trygg försörjning i centrum. Vi vill ge den enskilda en säkerhet i att man ska garanteras hjälp till rehabilitering och individuellt anpassat stöd för att kunna vara säker på att man så snart som möjligt kan återgå till arbetsmarknaden. Vi höjer också ambitionen kraftigt genom att peka ut att vi vill att fler ska omfattas av försäkringen samt att taken ska höjas.
Emil Broberg
Vänsterpartiet

söndag 24 januari 2010

Blir 58 den nya 140?

I förra valrörelsen var borgarnas mantra att det förtidspensionerades 140 personer per dag. Det var tydligen en valvinnare. Efter att ha sett kvällens Agenda med Reinfeldt och Sahlin så är det nog att förvänta sig att årets siffra blir 58. Det är nämligen det år som satts upp i den rödgröna överenskommelsen för när man kan bli aktuell för förtida pension.
Eftersom jag har varit med och konstruerat förslaget var det väl med en viss frustration att Sahlin undvek att ge svar på tal. Reinfeldt är ju faktiskt helt fel ute denna gång. Någon har viskat i hans öra att tjata om 58-årsgränsen. Han är inte heller ensam.
Husmark-Persson, regeringens antagligen största sänke i dessa tider, uttalade sig i veckan i Aktuellt där hon menade att förtida pension var det mest inhumana hon kunde tänka sig. Det är visserligen en liten avstickare men man måste ju ändå ställa frågan, vilken värld lever människan i? Förtida pension, det mest inhumana man kan tänka sig? Jag tror att jag kan göra en oändlig lista på saker som är mer inhumana än förtida pension.
Men åter till 58-gränsen. Det är då vi säger i vårt förslag till sjukförsäkring att om det är så att man har varit sjukskriven under en lång tid och saknar utsikter att återgå i arbete så ska man erbjudas förtida pension. Detta erbjudande är frivilligt och vill den enskilde bryta denna då den tillfrisknat så ska detta vara möjligt.
Låter det så inhumant?
Det finns inte någon anledning att undvika denna debatt som Sahlin gjorde ikväll. Vi har ett bra förslag till ny sjukförsäkring. Våga stå upp för den hela vägen. Annars vinner vi inte några val.

torsdag 21 januari 2010

Ingen återgång till det gamla

Artikel publicerad i Folkbladet 21/1

I sin ledare 20/1 ger Vidar Andersson såväl ris som ros till vårt förslag till sjukförsäkring. Det är dock svårt att förstå den kritik som Andersson för fram om man har tittat noga på det gemensamma förslag som S, V och MP presenterat.
Vår utgångspunkt har varit att vi inte vill ha en återställare inom sjukförsäkringen. Vi har haft som ambition att arbeta fram en modern och förutsägbar sjukförsäkring där individens behov ska stå i centrum.
Det är detta som har lett oss fram till att stelbenta generella tidsgränser som piskar människor ut på arbetsmarknaden inte är en värdig linje att driva. Vi har istället fört in tidpunkter där man som sjukskriven individ ska få rätt till insatser och rehabilitering.
Vi är också mycket tydliga med att man så snart man har möjlighet så ska man återgå till arbete. Dock krävs det att det är utifrån de individuella behoven och som en konsekvens av detta föreslår vi att sjukpenningen måste bli mer flexibel. Vissa kanske kan arbeta 10% och andra 60% samtidigt som det finns sjukdomar som gör att man måste variera sin arbetstid under olika perioder. Dagens stelbenta försäkring ger inte utrymme för detta.
Vad gäller prövningen mot arbetsmarknaden så är vi överens om att man efter sex månaders sjukskrivning ska prövas mot en bredare arbetsmarknad än den befintliga anställningen om man är tillräckligt frisk. Dock ska detta inte ske mot den fiktiva arbetsmarknaden som idag tillämpas.
Vi är också tydliga med att det finns sjukdomstillstånd som är sådana att dessa kan försämras av ständiga omprövningar och därför ska dessa individer kunna få långsiktiga besked kring sin sjukförsäkring för också dessa grupper ska garanteras en så god möjlighet tillrehabilitering som möjligt.
Det rödgröna förslag som presenterats bygger på att vi ser hur arbetsmarknaden blir allt brutalare. Trösklarna höjs och r även friska får allt svårare att ta sig in. De som har funktionshinder eller en sjukdomshistorik hamnar då allt längre bort från arbete och försörjning. För dessa grupper ser vi då att det är nödvändigt att ytterligare öka ambitionerna från samhället sida för att skapa förutsättningar för att alla ska ha rätt till arbete och försörjning.
Vi vill ha en sjukförsäkring som skapar en trygghet i att man ska veta att det finns en försörjning även om man blir sjuk samtidigt som man ska känna att det stöd och den hjälp som behövs för att kunna återgå i arbete också garanteras. Det är en modern och förutsägbar sjukförsäkring.
Emil Broberg
Partistyrelseledamot Vänsterpartiet och representant i samarbetsgruppen Välfärd och Rättvisa som tagit fram förslaget till ny sjukförsäkring

Vi tar bort stupstocken!

Publicerad i Corren 20/1
Den moderatledda regeringens försämringar av sjukförsäkringen har skapat ett system där människor jagas till arbete oavsett om de har arbetsförmåga eller ej. Fokus ligger på att räkna dagar istället för att se till att människor verkligen blir friska. Regeringens politik driver människor i desperation och förtvivlan på ett sätt som inte är värdigt vårt samhälle. Det är dags för en ny sjukförsäkring och en ny regering!
Den allt hårdare arbetsmarknaden gör att många trängs ut. Detta drabbar inte minst de som är sjuka eller de som har någon form av funktionshinder. Därför måste en grundbult i vår nya sjukförsäkring bygga på aktiva insatser och stöd för att hjälpa så många som möjligt ut i arbetslivet för att kunna få en trygg försörjning i framtiden.
Vi vill ta bort regeringens tidsgränser som enbart syftar till att pressa och piska människor. Vi vill istället införa tidpunkter där individen ska garanteras insatser och hjälp. Varje individ ska inom sex veckor få en individuell bedömning och inom tre månader ska en individuell plan utarbetats i samarbete med bland annat arbetsgivare och läkare.
Inom sex månader vill vi att det görs en fördjupat individuell bedömning. Vi vill här att kravet på att prövas mot hela arbetsmarknaden slopas. Vi vill istället erbjuda olika möjligheter till rehabilitering, återgång till arbete eller fortsatt sjukskrivning om det behövs.
Vi ser också att det finns sjukdomstillstånd som kommer att vara långa och där återkommande prövningar kan påverka sjukdomstillståndet negativt, då ska detta inte ske. För den som inte bedöms kunna arbeta heltid ska det kunna erbjudas en partiell långvarig ersättning som dock kan brytas av den enskilde.
Vi tar bort den bortre tidsgränsen. Vi vill inte ha någon stupstock. Dessutom ska de som blivit utförsäkrade av den borgerliga regeringen få möjlighet att återgå till sjukförsäkringen på sin tidigare SGI om behoven kvarstår.
För att stärka fokus på individens behov föreslår vi en lokal samordning av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och delar av kommunernas insatser för sjuka och arbetslösa. Detta kallar vi för MOA-kontor där MOA står för Människor och arbete. Här vill vi samla insatserna så att de tydligt kan anpassas efter lokala förutsättningar och individuella behov. Ingen ska trilla mellan stolarna.
Det rödgröna förslaget som presenterats i riksdagen är ett löfte om att vi vill bygga ett bättre Sverige där vi skapar en större trygghet för alla.

Emil Broberg
Partistyrelseledamot och vänsterpartiets representant i arbetsgruppen Välfärd och rättvisa som arbetat fram förslaget till ny sjukförsäkring.

Förslag till en ny sjukförsäkring

Nu har vi äntligen presenterat S, V och MPs förslag till sjukförsäkring. Det har varit galet intensivt så därför är jag lite sen med att lägga upp grejer kring det. Men ambitionen är att jag ska lägga upp mer saker framöver. Dock håller jag på och skapar en ny blogg efterssom jag bytt namn (numera Broberg), men det kommer när jag hinner.