Landstingsvalet 2010

Den svenska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. De kommande åren kommer vara avgörande för hur vår sjukvård ska se ut i framtiden. Det finns många som arbetar för att plånbokens tjocklek ska avgöra vilken vård man ska få. Därför har vi tillsammans en viktig uppgift att garantera att alla kan få den vård de har behov av. Detta ser vi som självklart idag. Men det är det inte i framtiden.

Vänsterpartiet arbetar för att vi ska fortsätta bedriva vår sjukvård gemensamt. Det är då vi kan se till att alla pengar vi satsar på vården verkligen används till vård. Vi vill inte att våra skattepengar blir vinster i stora internationella företag. Vi vill ha världens bästa välfärd utan vinstintressen.

Sverige är ett orättvist land. Det gäller även inom sjukvården. Den som har hög utbildning och inkomst får idag en bättre och effektivare vård än den som är lågutbildad och fattig. Så ska det inte få vara. Det vill vänsterpartiet ändra på.

Vänsterpartiet arbetar för att vi ska förbättra och bygga ut hälso- och sjukvården. För att detta ska vara möjligt krävs det att vi satsar mer resurser på hälso- och sjukvåden.
Vi vill att mer pengar satsas på sjukvården för de äldre. Det ska bland annat bli enklare att få vård i hemmet för att undvika onödiga sjukhusbesök. Vi måste kunna möta de med psykiska problem snabbare och enklare än idag och vi måste satsa på en väl fungerande och utbyggd missbruks- och beroendevård
Vänsterpartiet vill sänka avgifterna i sjukvården. Ingen ska behöv avstå vård på grund av att det kostar för mycket.

Vill du ha en hälso- och sjukvård som garanterar att alla ska få en bra och likvärdig vård i framtiden krävs det en kursändring. Den färdväg som vi nu leds in på kommer att medföra att orättvisorna ökar. Det vill vänsterpartiet ändra på och vi hoppas att du håller med oss.


Bilden visar vänsterpartiets kandidater till landstinget i Östergötland. Från höger: Ricardo Olivares (Norrköping), Emil Broberg (Linköping) och Sara Frank (Kinda).