söndag 12 december 2010

Vad vill SD i landstinget?

I går hade SD i landstinget i Östergötland en debattartikel (finns inte på nätet) i Corren. Här kommer mitt svar på den.

Sverigedemokraterna i Landstinget i Östergötland försöker i en artikel 11/12 förklara sin politiska hållning. Dock blir man knappast klokare av deras inlägg.
Det är tydligt att SD är ett parti som skiljer sig från andra. De verkar inte omfamna de mer grundläggande principerna för en demokrati. De avvisar till exempel vikten av debatt och diskussion där olika åsikter bryts mot varandra genom att inte tala om vad de tycker och varför de eventuellt tycker någonting. Detta medför att vi fortfarande svävar i okunskap kring vad SD vill i landstinget.
Frågor som de i debatten vid senaste fullmäktige rimligen borde ha gett svar på inför såväl sina egna väljare och övriga östgötar är varför de stödjer den borgerliga politiken som innebär fortsatta nedskärningar och besparingar i sjukvården. Samtidigt borde de redovisa hur de har kommit fram till att den skattehöjning som vi rödgröna föreslog enbart skulle öka landstingets kassa när vi mycket tydligt pekar ut att pengarna ska gå till bättre sjukvård för t.ex. våra sjukaste äldre, unga med psykiska problem och kraftiga satsningar på kollektivtrafiken.
Sverigedemokraterna borde också svara på varför de vill göra det dyrare att gå till tandläkaren och varför de ser att det är bra med höjda patientavgifter i sjukvården. Men detta gjorde de inte vid landstingsfullmäktige och inte heller nu. Det enda vi vet är att de vill skära ner i välfärden inom ej angivna områden.

Dags att ta hem trupperna

Allt pekar på att den man som sprängdes i Stockholm igår genomförde ett misslyckat självmordsattentat. Det är i sig upprörande och givetvis inte någonting som kan försvaras eller accepteras. Som tur var misslyckades dock det hela. Jag är dock ytterst orolig för vilka konsekvenser som detta kommer att få politiskt.
Det är ju givet att Sverigedemokraterna kommer att använda detta som en förevändning att ytterligare hetsa mot muslimer i Sverige. Det kommer nog även komma utspel från t.ex. folkpartiet som allt oftare får svårt att balansera sin retorik i dessa frågor. Den stora risken är som jag uppfattar detta att det kommer att bli ett hårdare klimat där mörka krafter ser möjligheten att vinna på detta. Dock är det ju viktigt att försöka diskutera skälen till varför detta kan inträffa.

Ett viktigt och avgörande skäl är givetvis Sveriges krig i Afghanistan. Det går inte att tro att det fungerar att föra krig på andra sidan jorden utan att det får konsekvenser. I dagens globaliserade värld begränsas inte krig och konflikter till bestämda geografiska områden. Detta gäller inte minst när det gäller de olika krigen i mellanöstern. Den militära överlägsenheten hos NATO-styrkorna i form av vapen och teknologi leder ju till att krigets karaktär förändras. Detta måste man ha med i beräkningarna när man som Sverige engagerar sig i en krigföring på det sätt som vi nu gör. Därför vilar det ett ansvar på regeringen och andra som understödjer det svenska kriget i Afghanistan.

Om nu konsekvensen av denna händelse leder till ett hårdare klimat med hårdare övervakning och misstänkliggörande så kommer attentatsmannen sannolik lyckas med sitt syfte att förändra det Svenska samhället till ett mer slutet och intolerant samhälle. Det svenska systemet bygger och har byggt på en relativt stor frihet och den får inte begränsas. Det kommer säkerligen att koma krav på en annan inriktning som kommer leda till censur och kontroll vilket också kommer drabba sådana som Lars Vilks som också verkar ha berörts i självmordsbombarens brev.

Min korta slutsats denna morgon är således att om vi inte aktar oss så kommer såväl de extrema krafter som självmordsbombaren verkar tillhöra och de antimuslimska krafterna som SD att få som de vill, nämligen ökad polarisering och ökade motsättningar. Denna polarisering och motsättning kommer sedan användas som argument för att ytterligare försämra situationen. Därför är det viktigt att peka på en annan väg där vi istället slår vakt om vårt öppna samhälle, avbryter kriget mot Afgahnistan och på riktigt börjar arbeta för fred och samförstånd.

AB1, AB2, AB3, Exp1, Exp2, Exp3, DN1, DN2, DN3, DN4, SVD1 SVD2, SVD3, Intressant?

tisdag 30 november 2010

Landstinget i Östergötland borde skämmas

I Östgöta Correspondenten kan vi 30/11 läsa att Landstinget i Östergötland placerar sig i den absoluta botten när det gäller vård till papperslösa. Det handlar om människor som lever under väldigt ansträngda förhållanden med stor psykisk press och som idag endast har tillgång till vården i begränsad omfattning. I ett demokratiskt land som Sverige ska det vara självklart att alla patienter tas omhand om, det är för oss en naturlig slutsats utifrån den medicinska etikens grundläggande princip om allas rätt till vård efter behov och våra tre partiers gemensam syn på vikten av ett solidariskt samhälle.

Papperslösa har idag rätt till akut vård men kan bli betalningsskyldiga i efterhand. Det är skamligt att människor sorteras bort i Sverige och Östergötland för att de inte har papper eller fel papper och då inte har tillgång till den vård de behöver. En rädsla för att bli anmäld och upptäckt gör att de personer som skulle ha stort behov av psykiatrin eller vårdcentralen inte söker sig dit. Detta kan leda till en senare sjukdoms upptäckt och kan leda till ett allvarligare medicinskt tillstånd än vad som skulle behövt vara fallet. Det försvårar också för sjukvården att upptäcka smittor som kan leda till epidemier.

FN kritiserade Sverige redan under 2006 för stora brister i flyktingvården, det handlar i grunden om att Sverige behöver leva upp till FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. I brist på agerande från regering och statsapparat så la vi tre rödgröna partier fram ett förslag, ihop med två folkpartister, om de papperslösas rätt till sjukvård redan under våren 2008, vår målsättning var då och är fortfarande att alla ska få rätt till den vård de har behov av.

De borgerliga partierna och Vrinnevilistan var då inte beredda att ta sitt ansvar som landstingets politiska ledning utan la allt ansvar på vårdens medarbetare och chefer. Vi ansåg då och anser fortfarande att det inte ska behöva vara upp till den enskilda medarbetaren att behöva fatta dessa svåra beslut. Vi kan idag se att deras sätt att hantera frågan har placerat oss i den skamliga botten.

För vår del handlar i det i grunden om att värna de mänskliga rättigheterna. Vi som landstingspolitiker måste ta vårt ansvar. Personalen ska inte behöva känna en rädsla för att förlora sitt arbete när de följer sjukvårdens etiska principer. Vi är lika beredda idag, som 2008, att ta vårt politiska och personliga ansvar för att säkerställa allas rätt till sjukvård. Vår förhoppning är att de borgerliga partierna och Vrinnevilistan nu har ändrat sig och är beredda att komma fram till en gemensam lösning där allas rätt till en likvärdig vård efter behov garanteras.

Christoffer Bernsköld(S)
Emil Broberg(V)
Catarina Engström(MP)

onsdag 24 november 2010

SD röstar för nedskärningar och dyrare tandvård

Landstingsfullmäktige i Östergötland har haft sitt första möte. Det var med en viss spänning som jag gick dit. Vi visste ju inte exakt vad som skulle hända då de borgerliga partierna inte fått egen majoritet utan var beroende av stöd från Sverigedemokraterna. Det var ett stöd som de fick. Det var mycket tydligt att vi har en borgerlighet som sett till att knyta upp SD till sig och nu regerar med ett aktivt stöd av dem. Sverigedemokraterna uttalade sig dock inte på mötet utöver tidernas kortaste och märkligaste gruppledaranförande.

Den politik som SD röstade för och som de motiverat i tidningarna nu på morgonen. Den borgerliga budgeten stödde de för att de ansåg att man kunde spara pengar på sjukvården vilket innebär fortsatta nedskärningar. Likaså röstade de för högre patientavgifter och dyrare tandvårdstaxor.

Landstinget i Östergötland styrs nu således av en borgerlig allians med ett mycket tydligt stöd från SD. Detta gör att vi kan se fram emot en mandatperiod där politiken kommer leda åt fel håll på alla fronter. Det är djupt sorgligt och det kommer att drabba medborgarna i Östergötland hårt.

onsdag 3 november 2010

Borgerlig dogmatism bakom privatiseringar

Moderaten Torolf Nilzén bemöter 3/11 min artikel om att privatisering av offentlig sektor öppnar för korruption och mutor med ett inlägg visar en förvånansvärt liten insikt i hur den offentliga sektorn fungerar.

Nilzén avfärdar påståendet om att privatiseringar och upphandlingar ökar risken för korruption och mutor. Han menar att det är lika förekommande inom såväl offentlig som privat sektor. Detta påstående visar ju klart och tydligt på att Nilzén faktiskt inte vet vad han talar om.

Det som är fullt tillåtet och vanligt förekommande inom den privata företagsvärlden är ju inte tillåtet i den offentliga sektorn. När det offentliga ska köpa varor och tjänster av privata företag är detta ytterst noga reglerat i lagstiftning på ett sätt där alla anbudsgivare ska behandlas likvärdigt. Det är detta som privata företag kan vara beredda att vilja kringgå för att skaffa sig fördelar mot andra genom t.ex. mutor.

Det är i krocken mellan det privata näringslivets traditioner och den offentliga regleringen som mutor och korruption uppstår. Det är när företag ser stora möjligheter att tjäna pengar på vår välfärd som de är beredda att gå över gränsen för vad som är tillåtet. Detta legitimeras också delvis genom en politik som tydligt visar på att man fattar beslut som tydligt medger att man ska kunna berika sig på var gemensamma välfärd.

Många borgerliga politiker drivs idag av en politisk vilja att sälja ut så stora delar av vår offentliga välfärd som möjligt. Inte för att det skulle bli bättre, utan just för säljandets skull. Detta leder till att de blundar för det faktum att det är tack vare att vi i Sverige valde att bygga en gemensam välfärd för gemensamma resurser som vi idag t.ex. har en sjukvård i världsklass till ganska små kostnader i jämförelse med länder som valde andra vägar. Detta är politisk dogmatism idag.

Emil Broberg
Partistyrelseledamot Vänsterpartiet

Denna artikel är skickad till Corren 3/11, Nilzens artikel hittar ni här.

måndag 1 november 2010

Har Vrinnevilistan ändrat sig?


1 november är ett viktigt datum inom kommun och landstingspolitiken. Det är idag som årets val träder i kraft. Så runt om i landet sitter nog många i olika fullmäktigemöten. Detta sker också i landstinget i östergötland. Det är dock inte ett riktigt formellt möte utan mer av en utbildningsdag.

En intressant sak under denna morgon är Vrinnevilistans Lasse Pettersson som i valrörelsen avfärdade våra förslag om mer pengar till vården. Han menade att det gick att förbättra vården genom effektiviseringar o.s.v. Idag, på det första mötet, när han presenterar Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete så säger han att det behövs mer pengar till vården.

Om så är fallet, att vården behöver mer resurser, kan man ju fråga sig varför han bedriver en politik som kommer innebära nedskärningar i vården...

Nej till krig!

Vänsterpartiet fortsätter inte förhandlingarna med den borgerliga regeringen om en uppgörelse kring Sveriges krig i Afgahnistan. Det är inte någonting märkligt med det. Vi har ju en regering som vill vara med och kriga, som vill att svenska trupper ska aktivt delta i strider där människor dödas och blir dödade. De vill inte se till de fredliga möjligheter som finns. För det är faktiskt så att de områden i Afgahnistan där man inte närvarar med stridade trupper och istället satsar på bistånd så fungerar det bättre. Samhällsutvecklingen går åt rätt håll i dessa områden. Det gör det inte där kriger pågår.

Det sorgerliga är att det verkar som att socialdemokraterna och miljöpartiet inte vill hålla fast vid det som de sade innan valet utan tänker göra upp med regeringen om fortsatt krig. Att socialdemokraterna går med på det kanske inte är så väldigt förvånande men det är ju faktiskt så att man blir något förundrad över vad Miljöpartiet pysslar med. Det är ju ett part med med en snarare pacifistisk historia som nu väljer krig framför bistånd.

Läs mer på vänsterpartiet hemsida.

Expressen, DN, SVD, Jonas Sjöstedt, Aftonbladet,

söndag 17 oktober 2010

Korruption är resultatet av en förd politik

Bilden av att Sverige skulle vara ett land utan omfattande korruption stämmer inte längre. Det har blivit väldigt tydligt i såväl Göteborg och Norrköping den senaste tiden. Men så har det inte alltid varit. Sverige har varit ett land där korruptionen var jämförelsevis mycket låg. Anledningen till att vi ser denna förändring är följden av en förd politik.

Det allt mer omfattande införandet av marknadsmekanismer med allt mer och större upphandlingar och privatiseringar inom offentlig sektor är det som skapat förutsättningar för korruptionens utbredning. För det är när de privata vinstintressena hägrar som medborgarintresset får träda till tillbaka.

För den allt mer privatiserade välfärden ger möjligheter till så stora inkomster och vinster att företagen är beredda att gå långt för att försäkra sig om att just de ska vinna upphandlingarna då de ser stora möjligheter att tjäna grova pengar.

Att någonting är fel i dagens Sverige kan också exemplifieras av de många avknoppningar som gjorts i borgerliga kommuner runt om i landet. En moderat politiker i Österåker köpte en skola av kommunen för 150 000 kr. Redan första året gjorde företaget en vinst på över en miljon.

När hemtjänsten i Vantör avknoppades till de tidigare kommunala cheferna för 69 500 kunde de året därpå räkna in en vinst på 4 miljoner kronor. Listan kan göras lång på exempel där offentlig verksamhet slumpas bort till privata företag som sedan gör stora vinster på våra skattepengar.

Orimliga avknoppningar och privatiseringar hänger ihop med korruption och mutor i offentlig sektor. Det är när ekonomismen tränger in i de offentliga verksamheterna som de kortsiktiga vinstintressena tar över hos alla parter. För varför ska tjänstemän och personal ta andra hänsyn än dessa när det verkar vara detta som är den politiska inriktningen.

Ivern att privatisera offentlig sektor handlar enbart om politik, eller snarare politisk dogmatism. De borgerligas ledstjärna är att sälja ut det vi har gemensamt och låta vinstintresset vara drivande. Det är när politiker leker affär med våra gemensamma tillgångar som korruptionen ligger nära till hands.

Ska vi kunna trygga framtidens välfärd och bygga en offentlig sektor där medborgarintresset sätts i första hand krävs det en annan inriktning på politiken. Tyvärr leds landet idag av en regering som just sätter det privata vinstintresset före vårt gemensammas bästa.

Detta är en debattartikel som är skickad till Corren

måndag 11 oktober 2010

Ett rödare Östergötland

Efter valet så har vi sett att ett allt med rödgrönt Östergötland växer fram. I Norrköping, Mjölby och Motala ar det sedan en tid varit klart med klara rödgröna majoriteter. I går blev det även klart att det blir ett rödgrönt styre i Finspång. Det är bra. I Finspång ingick vänsterpartiet i majoritet med de borgerliga partierna under förra mandatperioden. Det var nog nödvändigt då men det kan nog aldrig vara delen i ett långsiktigt arbete. Vi får nu hoppas att socialdemokratin i Finspång har gjort hemläxan och nu klarar av att delta i ett samarbete på ett rimligt sätt.

I flera andra kommuner är det mer osäkra styren. Det gäller vad jag vet i Vadstena, Valdemarsvik, Ödeshög och Åtvidaberg. I Boxholm är det socialdemokratisk majoritet och i Söderköping och Linköping är det borgerliga majoriteter. Så den borgerliga sidan av politiken står sig inte så stark i Östergötland.

Med rödgrönt styre i fyra av Östergötlands fem största kommuner torde det även vara naturligt med en rödgrön majoritet även i landstinget. Det var också de förutsättningarna som fanns efter valet. De borgerliga partierna backade och den rödgröna sidan gick fram, dock utan att få egen majoritet. Vrinnevilistan som innan valet inte tagit ställning till vem man ville samarbeta med hade makten i sin hand. Man valde att regera i minoritet med stöd av SD. Det är djupt tragiskt att man väljer en sådan politisk instabil lösning. Men å andra sidan bekräftar det väl bara att Vrinnevilistan inte är något annat än ett borgerliga sjukvårdsparti som hellre ser nedskärningar och besparingar i vården än offensiva satsningar på en förbättrad sjukvård för östgötarna.

onsdag 6 oktober 2010

SDs uttåg givetvis planerat

Sverigedemokraterna tågade ut ur kyrkan i protest mot att biskopen pratade om alla människors lika värde. Det var spontant och inte planerat enligt Åkesson som själv uppgav att han skakade av upprördhet efter händelsen. Detta är ju skitsnack.
Om Åkesson skulle skaka av upprördhet av predikan i kyrkan så undrar man hur han känner sig i de hundratals situationer där folk står och skriker åt dem vid möten eller demonstrationer. Även om biskopens predikan var tydligt inriktad som en markering mot SDs politik så var den ganska ljummen och väl avvägd för sammanhanget. Att i Svenska kyrkan i dessa dagar inte sta upp för alla människors lika värde skulle i sig vara fel och oförsvarbart. Det skulle ju vara en anpassning till Sverigedemokraternas politik och en kyrka som står fri från staten måste väl få uttrycka sin ståndpunkt. Kyrkan är inte en frizon där man inte står upp för mänskliga rättigheter. Jag hoppas att kyrkan tar sitt ansvar och står upp för dessa frågor ännu tydligare än tidigare.

Att de tågade ut ur kyrkan i samlad trupp var givetvis en planerad aktion. SD har en mission just nu. Det är att driva politiken så långt till höger som möjligt. Detta gör de genom att skapa ett så omfattande utrymme kring sig själva som möjligt. De vill gärna framställa sig som offer och förföljda. De vill skapa en stämning av att det ska bli jobbigt att ifrågasätta dem. För om det varje gång någon markerar mot dem i offentliga sammanhang får konsekvenser i form av utbrott och beskyllningar om extremism och antidemokratiska tendenser så kommer röster att tystna. Detta kommer framförallt gälla journalistkåren som är oerhört känsliga för att beskyllas för att ha tagit politisk ställning.

Min gissning är att det inte kommer att dröja länge innan en Sverigedmokratisk riksdagsledamot blir "misshandlad". Givetvis med lindriga skador och utan vittnen. Det skulle skapa ännu fler och större rubriker. Beskrivningen av gärningsmännen kommer att vara att de var mörkhyade och talade något annat språk alternativt att det var vänsterungdomar iklädda palestinasjalar för ansiktet.
Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra i Sverige. Men det är ett parti bland många andra på yttersta högerkanten i Europa. De följer nu samma mönster för att förflytta de politiska debatterna till att handla om frågor som de vill. Jag är dessutom rätt övertygad om att de kommer att lyckas. All politisk diskussion just nu handlar om detta rasistiska parti på ett eller annat sätt. Det kommer det att fortsätta att göra ganska länge. Utspelen kommer att bli allt hårdare och allt tydligare främst vad gäller deras hat mot muslimer.

Idag skriver t.ex. Extra Östergötland om riksdagsledamoten Toralf Alfsson som i sin blogg skrivit att islam är värre än nazism. Snart kommer någon stå i riksdagens talarstol och prata om att Sverige är hotat av att muslimerna kommer ta över och att delar av landet redan är förlorat. Initialt kommer troligen de borgerliga stå upp mot sverigedemokraternas retorik men inte hur länge.
För snart kommer Ulf Nilsson i Expressen sprida ut teorier om Euroabien, något bokförlag översätta någon av de antimuslimska böcker som är storsäljare i USA och rätt var det är så är det någon folkpartist, t.ex. Sabuni som närmar sig SD genom att presentera någon lag som riktar sig mot den muslimska gruppen i Sverige. Sedan går det utför.

Man skulle kunna säga att mina korta förutsägelser om framtiden är dystopiska. Men jag tror faktiskt inte det. Det vi ser ske just nu följer samma mönster som i övriga Europa. I det senaste valet fick arbetarrörelsen runt 35% av rösterna. Det är i denna rörelse som ett motstånd mot SD behöver byggas men det kommer inte att ske. Rörelsen är för svag och vänsterpartiet som är de som kommer att prioritera detta arbeta är för svaga för att klara det på egen hand. Socialdemokraternas ökenvandring av interna strider och förvirring har ännu inte blommat upp fullt ut men det kommer.
Sverige är idag ett land som andra. Välfärden monteras ner, klyftorna ökar. Arbetslösheten biter sig fast och rädslan för de "andra" blir allt större. Ett samhälle som allt mer bygger på att se till sin egen plånbok och se om sitt eget hus sluter sig. Det samhälle som byggdes på gemenskap och solidaritet ersätts med individualism och egoism. Ett sådant samhälle sluter sig också mot omvärlden. Detta är konsekvensen av den borgerliga politiken.

Vill vi ha ett annat land där vi litar och ställer upp för varandra så måste det byggas av andra krafter än de som idag försöker rasera det som vi byggt. Även om det känns tungt och svårt så måste vänstern och arbetarrörelsen satsa på att bygga motståndet starkt idag. Det går inte att vänta.

Gamla medier: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, Expressen, EXP2, EXP3, EXP4, DN1, DN2, AB, AB2, AB3, AB4,

Bloggar: Jonas Sjöstedt, Alltid rött alltid rätt, Kaj Raving, Röda Berget, Jöran Fagerlund, Intressant?

tisdag 5 oktober 2010

Vrinnevilistans lögn i valrörelsen
En liten rapport/sammanställning som jag gjort och nu delar med mig.

Hur ett parti agerar före och efter ett val brukar hänga ihop. Det brukar vara en av politikens grundläggande utgångspunkter att de utfästelser som görs innan ett val även ska gälla efter. Dolda agendor eller osanningar brukar granskas hårt och kritiseras.

I landstingsvalet i Östergötland ställde ”sjukvårdspartiet” Vrinnevilistan upp till val för andra gången. Deras valrörelse har visat sig bygga på en utgångspunkt som inte var sann.

Detta är en kort sammanställning av hur Vrinnevilistan har agerat. Det mesta är sådant som kan hänföras till offentliga kommentarer i olika massmedier. Det skulle kunna kompletteras med ytterligare information om partiets agerande. Denna information skulle dock vara svårare att belägga.

Bakgrunden till denna sammanställning är att det inte finns någon som följt upp det som Vrinnevilistan sade i valet. Journalistiken har inte ställt de kritiska frågorna eller ställt Vrinnevilistan tillsvars för sitt agerande. För när det väl kom till kritian så visade det sig att Vrinnevilistan faktiskt hade bestämt sig för att samarbeta med borgarna sedan långt tidigare. Allt annat måste ju kunna uteslutas om man ser till hur de själva har agerat efter valet.

Emil Broberg
Vänsterpartiet

Vrinnevilistan har nu aviserat att de kommer att samarbeta med de borgerliga partierna den kommande mandatperioden. Detta utan att de i realiteten fört några politiska samtal med den rödgröna sidan som i valet fick ett betydligt större stöd än de borgerliga.

Detta val av samarbetspartners skulle ju kunna uppfattas som ett naturligt val av Vrinnevilistan då de under föregående mandatperiod regerade tillsammans med de borgerliga partierna. Dock markerade Vrinnevilistan tydligt och klart i valrörelsen att de inte hade för avsikt att knyta sig till något block innan valet. Valresultat och förhandlingar efter valet skulle avgöra vem de skulle samarbeta med.

När Vrinnevilistan presenterade sitt valprogram ibland annat Norrköpings tidningar 20 augusti skrev NT följande:

"Programmet är färgglatt. Rött eller blått spelar ingen roll. Lasse Pettersson hävdar att Vrinnevilistan kan regera med vem som helst.

- Med tre mandat kan vi spela stor roll. Vågmästarrollen är alltid eftertraktad, säger han hoppfullt.”

I Sveriges radio Östergötlands valdebatt torsdagen innan valet ställdes frågan om framtida samarbete till Lars Pettersson. Den konversationen såg ut enligt följande:

”SR: Du har samarbetat med den borgerliga alliansen under den här mandatperioden. Vad blir det efter valet?

Lars Pettersson: Vi måste först se hur valet utfaller och om vi ska styra med någon annan så vill vi styra med dom som bäst accepterar våra vallöften och det vi har gått till val på.

SR: Vilka är det som du ser idag?

Lars Pettersson: Det vet jag inte för vi har ju inte pratat om det än men jag vet att det är ju inte vem vi vill styra med utan vem som vill styra med oss också…”

Under valnatten intervjuades Pettersson återigen av Norrköpings tidningar:

”- Vi har inte bestämt vilka vi ska samarbeta med än, sa Lasse Pettersson, när fler än hälften av rösterna räknats.

Hur partiet vill samverka i framtiden är fortfarande oklart.

Det där får vi prata om. Det har ju fungerat rätt så bra med Alliansen och det vi vill ha är ju en stabilitet i landstinget. Om något väldigt fint erbjudande kommer från dem vill vi samarbeta med vilket block som helst. Fast det är klart att Socialdemokraterna har ju Vänsterpartiet som släpankare vilket inte många i mitt parti gillar, sa Lasse Pettersson.”

Även efter valet upprätthöll Vrinnevilistan att de ännu inte bestämt sig för vem de vill samarbeta med. De ville enligt NT 24/9 avvakta valresultatet samt att man skulle träffas internt i partiet för att fortsätta diskussionerna om hur man ville göra.


Varierande skäl till att inte samarbeta med de rödgröna
Vrinnevilistans agerande efter valet har även det kantats av otydligheter. Man har angett en rad olika skäl och anledningar till att man inte vill samarbeta med de rödgröna partierna.

I NT 21 september anger Lars Pettersson att ett problem är socialdemokraten Mats Johansson som ”inte sagt särskilt snälla saker om oss”. I samma artikel anges även Helene Andersson-Molina, en före detta medlem i Vrinnevilistan som bytt till Socialdemokraterna, vara ett stort problem för möjligheten till samarbete.

I Corren 30 september anger Lars Pettersson att ett skäl för Vrinnevilistan att fortsätta samarbeta med de borgerliga partierna är att man inte vill se den skattehöjning som de rödgröna föreslaget. I samma artikel uppges även att vänsterpartiet skulle vara ett problem för Vrinnevilistan att samarbeta med.

Samma dag, 30 september, fast i Folkbladet slår Pettersson fast att Vrinnevilistan inte kommer att samarbeta med Vänsterpartiet. Skälet för detta är att Vänsterpartiet varit allt för ideologiska de senaste åren.

I corren 2/1o upprepas Lars Pettersson att det inte är tänkbart att samarbeta med Vänsterpartiet. Enligt Pettersson är vänsterpartiet blivande gruppledare ”allt för ideologisk i sin politik”. Vänsterns syn på privatiseringar gör det också omöjligt att samarbeta enligt Pettersson.

Till Sveriges Radio Östergötland säger Lars Pettersson att det är enklare att samarbeta med de borgerliga.

”– Det är väl en helhetsbedömning. Det är ju ganska liten skillnad i sjukvårdspolitiken egentligen, men vi vet ju hur vi ska få igenom våra frågor med alliansen efter den gångna mandatperioden. De andra är ju ett okänt kort för oss.”

I en annan intervju i Sveriges Radio Östergötland 4/10 säger Pettersson

”- Det har ju lite med att göra med historik hur vi känt oss behandlade /…/ vi vet ju hur vi kan få igenom våra frågor med alliansen från den gångna mandatperioden för de andra är ju ett okänt kort för oss.”

I Folkbladet 5/10 så menar Pettersson att den inbjudan som Vrinnevilistan fick till samarbete med de Rödgröna inte var tillräckligt vänlig. Lars Pettersson säger att:

”- Den inviten var armbågsaktig, tycker jag.”

Vrinnevilistan ville aldrig bryta med Alliansen
Vrinnevilistan var tydliga innan valet med att de inte tillhörde något block. Såväl alliansen som de rödgröna hade tydligt presenterat sin politik innan valet. Vrinnevilistan sade tydligt och klart att de inte ville bestämma sig före valet utan se vem som kunde ge dem det bästa budet på politikens innehåll.

Utifrån det valresultat som uppstod hade Vrinnevilistan redan från dag ett avgörandet i sin hand. Oavsett hur de sista mandaten skulle fördelas så hade de möjligheten att göra upp med båda sidor för att skapa ett styre för landstinget. Signalen som gavs omgående var dock att man ville vänta ut den slutgiltiga räkningen för att se om man kunde få ett mandat till.

Tisdagen 21 september säger Lars Pettersson till NT:
”- Min tanke är att vi ska få ett mandat till. Då är det löst.”

Ett ytterligare mandat till Vrinnevilistan skulle enbart ha inneburit att de skulle kunna bilda majoritet med de borgerliga.

Att Vrinnevilistan i valrörelsen inte ville gå hand i hand med sina samarbetspartier i den borgerliga Alliansen har visat sig enbart vara en valtaktisk fråga. I realiteten har de hela tiden varit inställda på att samarbeta med de borgerliga partierna. De samtal som de fört med den rödgröna oppositionen har aldrig kommit att handla om politikens innehåll.


Vrinnevilistan väljer SD före Vänsterpartiet
Vrinnevilistan har i eftervalsdebatten varit extra tydliga i sin kritik av Vänsterpartiet som en del i det rödgröna blocket. Här ställdes tydliga ultimatum på att vänsterpartiet inte skulle kunna ingå i en majoritet tillsammans med Vrinnevilistan. Skälet skulle varit ideologiska. Detta trots att vänsterpartiet har haft samma valplattform och budget inför valet som Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Vrinnevilistan har således i alla diskussioner utgått ifrån en parlamentarisk situation där de gör sig beroende av Sverigedemokraternas stöd. Lars Pettersson har i flera artiklar uttalat sig om att det är oppositionen som har ansvar för att inte fälla de styrande partiernas förslag. Enligt det svenska politiska systemet är det alltid de som styr oavsett i majoritet eller minoritet som presenterar förslag till fullmäktige. Det är de styrande som har ansvar för att deras politik får gehör. Det är aldrig oppositionens ansvar.

Vrinnevilistans agerande sedan valet har helt utgått ifrån att de vill sitta och styra i minoritet där de är beroende av Sverigedemokraternas röster. Detta trots att de haft möjlighet att bilda en stabil majoritet tillsammans med de rödgröna som tydligt markerat att det finns stora möjligheter att för samtal om politikens innehåll. Den möjligheten har inte ens Vrinnevilistan undersökt. Därför är det uppenbart att de väljer stöd från Sverigedemokraterna före samtal med Vänsterpartiet.


Vrinnevilistan förde sina väljare bakom ljuset
Det är utifrån denna korta genomgång av Vrinnevilistans agerande tydligt att de medvetet har fört sina väljare bakom ljuset när de i valrörelsen påstod att de inte hade tagit ställning till vem de vill samarbeta med.

De skäl som de efter valet har anfört har dessutom varit kända redan före valet. Ingenting av detta har varit någon nyhet för Lars Pettersson eller Vrinnevilistan. Frågan är om hur många av de som röstade på Vrinnevilistan som hade ångrat sig om de redan innan valet fått besked från Vrinnevilistan om att de föredrog borgerligt samarbete i minoritet med stöd av Sverigedemokraterna framför en stabil majoritet tillsammans med de rödgröna.

Det minsta som Vrinnevilistans väljare hade kunnat förvänta sig från sitt parti är man skulle uppfyllt löftet om att undersöka vart man fick bäst stöd för sin politik. Detta gjordes aldrig och därmed har Vrinnevilistan fört sina väljare bakom ryggen.

måndag 4 oktober 2010

Reinfeldts ansvar om SD får inflytande

Idag ska det väljas talman i riksdagen. Detta brukar ju vara en odramatisk händelse. Nu har det blivit politiskt krig kring denna post. Skälet är ju givetvis SD som är vågmästare i riksdagen och som inte ger besked om vem de ska rösta på.

Nu försöker borgerliga ledarsidor och bloggar lägga ansvaret på Mona Sahlin och den rödgröna oppositionen för att inte ge SD något inflytande i denna eller andra frågor. Detta är givetvis förståeligt och kanske en sund reaktion att de ännu så länge inte vill beblanda sig med rasisterna. Dock är deras utgångspunkt felaktig.

Det måste ju alltid vara den som sitter vid makten som tar ansvar för att dennes förslag som läggs går igenom. En regering som lägger förslag som man inte har stöd för kan ju de facto inte vara regering utan behöver ju då bytas ut. För vilken demokrati skulle det vara om det var oppositionens ansvar att se till att de styrandes förslag klubbades igenom. Vilken syn har man på demokratin då?

Om oppositionen skulle lägga sig platt för regeringens förslag och inte ha egna skulle ju det enbart gynna partier som Sverigedemokraterna. De skulle ju då stå ensamma mot alla andra partier och på det sättet framstå som det enda politiska alternativet till den borgerliga politiken. Det skulle bara leda till att de fick ett ännu starkare stöd och i realiteten ett helt avgörande inflytande på den politiska debatten.

Vi har just nu lite samma situation i landstinget i Östergötland. Här har ”sjukvårdspartiet” Vrinnevilistan, som är beredda att göra sig beroende av SD:s stöd, deklarerat att det är oppositionens ansvar att se till att SD inte får inflytande. I realiteten skulle det ju innebära att en eventuell rödgrön eller blå opposition inte skulle kunna presentera några som helst förslag då risken skulle vara att SD skulle rösta för dessa. Alla som kan någonting om det politiska systemet inser ju hur korkat denna utgångspunkt är.

Att det blir strid om talmansposten är således för mig naturligt. Regeringen är nog nervös. Man har arbetat så hårt under en mandatperiod för att få Reinfeldt att framstå som så regeringsduglig och när han nu riskerar att förlora riksdagens första omröstning så kan ju denna image hamna på snedden. Det vill verkligen inte moderaterna. Men om de inte lyckas lösa den parlamentariska situationen så är det ju denna verklighet som Reinfeldt ska försöka styra under. Det kan man aldrig lasta oppositionen för. Det är Reinfeldts ansvar att få igenom sin egen politik. Om han inte klarar det får han ju avgå. Svårare än så är det inte…

Gamla medier: AB, AB2, AB3, SVD, DN1, SVD2, DN2, DN3, Expressen, GP, SVT, Exp2,

Nya medier: Kent Persson, Högberg, Svensson, Jinge, jonas Sjöstedt,

Intressant?

torsdag 30 september 2010

Vänstern behöver en ny ledning och en starkare organisation

De senaste åren har varit ett misslyckande för vänsterpartiet. Trots att Sverige styrts av en regering som kraftigt ökat orättvisorna har vänsterpartiet inte på några avgörande sätt lyckats flytta fram positionerna. Snarare tvärt om. Bortsett från delar av valrörelsen har perioden präglats av en oförmåga att mobilisera partiet, skapa politiska opinioner eller påverka den politiska utvecklingen. Om de kommande åren inte ska bli ett fortsatt misslyckande krävs det att partiet omedelbart inleder grundläggande förändringar i partiets organisation och ledning för att kunna bygga framtidens vänster.

Att vänsterpartiet ska vara med och bilda regering har i varit målet för vänsterpartiets ledning under de senaste tio åren. Detta har inte alltid varit uttalat men inriktningen har varit tydlig. Detta behöver nödvändigtvis inte vara fel. Men att vi lyckades bra politiska förhandlingar med socialdemokraterna och miljöpartiet räckte dock inte. För att vänsterpartiet ska nå politisk framgång krävs det så mycket mer.

För samtidigt som regeringsmedverkan har varit ett tydligt mål har vi även pratat om partiet och vår organisation. Dock har nödvändiga insikter om förändringar och satsningar uteblivit. Vi har kört i gamla hjulspår utan att ompröva och granska oss själva kritiskt. Detta gör att vänsterpartiet idag genomsyras av en struktur som inte lyckas skapa förutsättningar för politisk aktivitet bland medlemmar och sympatisörer.

För att bygga grunden för en starkare vänster så krävs det en långsiktig strategi. Vi kan inte planera för enbart den kommande kongress- eller mandatperioden. Vi behöver en plan för att förändra partiets organisation och arbetssätt som sträcker sig över ett årtionde fram i tiden.

En strategi som denna kommer att behöva bygga på flera olika grunder. Jag ska försöka presentera några av de som jag tror är avgörande och akuta.

- Vänsterpartiet behöver en kraftfullare organisation. Idag organiserar sig partiet efter en falsk idé om att vi skulle vara någon form av folkrörelse. Det är vi inte idag. Därför måste vi skapa en organisation som kan mobilisera politiska kampanjer som kan skapa aktivitet i och runt partiet. För detta krävs det en effektivare och mer slimmad organisation där fokus ligger på mobilisering av medlemmar och aktivister runt om i landet. Genom ett mer samlat agerande med tydligare styrning kan vänsterpartiet flytta fram positionerna ordentligt.

- Vänsterpartiet måste fortsätta att prioritera politiska profilfrågor. När nästa valrörelse inleds ska det vara självklart att vänsterpartiet uppfattas som det antirasistiska alternativet, partiet som står upp för en god gemensam välfärd och partiet som tar kampen mot ökade klyftor och orättvisor.

- Vänsterpartiet behöver förändra ledningen för partiet vad gäller såväl funktion som sammansättning. Den ledning vi har idag har inte kunnat föra partiet framåt. Vi behöver en kraft som kan leda partiet de närmaste tio åren mot de utmaningar som vi nu står inför. Vi måste också våga satsa på att fånga upp framtidens företrädare i syfte att skola och utveckla ett bredare och starkare ledarskap för alla nivåer i framtiden.

Framtidens vänster måste byggas här och nu. Det innebär att det finns en rad svåra men viktiga beslut som måste fattas. Det handlar dock inte om att ompröva politiken. Det handlar om att se att vänsterpartiet inte har en organisation som förmår att kommunicera och mobilisera stöd för vår politik. Det måste vi ändra på. Frågan är om den förmågan finns i partiets nuvarande ledning. De senaste tio årens utveckling och nedprioritering av att bygga partiet gör mig tveksam till detta.

Detta är en artikel som publiceras i dagens Flamman

torsdag 23 september 2010

Jag kommer tillbaka...

Jag kommer tillbaka. Snart. Valet innebar en kraftansträngning som gör att jag tar ytterligare några dagars paus från bloggandet men räknar med att vara borta. Tills dess ska jag försöka fräscha till bloggen lite. Dock behöver hjärnan lite vila först...

lördag 18 september 2010

Bloggen som avgjorde valet?

De sociala medierna räknades ut i veckan. De hade inte påverkat valet nämnvärt sades det. Det kanske var att analysera valrörelsen för tidigt. Nu kanske det är ett enda blogginlägg som kanske ändrar inriktningen på de sista viktiga timmarna i valrörelsen.

Detta har varit en vecka då vi varit många som arbetat hårt på nätet för att få upp sjukförsäkringen på agendan. Det började med att Östgöta Correspondenten skrev om cancersjuka Maria som var obotligt sjuk i sin cancer. Hon kunde inte arbeta så hon fick söka socialbidrag. Vi har arbetat med att få upp denna fråga på agendan och när Mona Sahlin lyfte fram det som ett exempel i gårdagens partiledardebatt kanske man kan hoppas att alla bloggar som skrivit om detta haft ett finger med i spelet.
Dock var det ett helt annat blogginlägg som rönt allra mest uppmärksamhet. Det handlar om Annica som är mycket svårt sjuk och som liksom Maria utförsäkras och nu ska söka socialbidrag. Det var hennes dotter Emelie som i ett väldigt gripande och upprörande blogginlägg lyfte fram hennes mammas fruktansvärda situation.

Det är inte omöjligt att Emelie är den som lägger tungan på vågen för många när de ska lägga sin röst på söndag. Jag hade redan bestämt mig men blir ju bara mer övertygad om att vi måste bygga ett samhälle där vi håller ihop.

Jag har egentligen inte någonting mer att tillägga i debatten om sjukförsäkringen. Jag har bloggat så mycket jag bara har kunnat om sjukförsäkringen den senaste veckan. Allt man vill läsa för att ta ställning för en rödgrön regering finns på min blogg. Men även andra.

DN, DN2, Hörsing, DN3, DN4, SVD, SVD2, Moberg, Sjöstedt, AB, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, Exp1, Exp2, Exp3, , GP2, Sydsvenskan, Intressant?

torsdag 16 september 2010

Tvekar du eller funderar du på att rösta borgerligt?

Snälla gå in på denna länk och läs denna historia. Detta är den verklighet som väldigt många tvingas leva i idag. Det är detta som är konsekvensen av den kraftigt försämrade sjukförsäkring som den borgerliga regering har genomfört.

Jag har ägnat mycket kraft de sista dagarna åt att skriva och uppmärksamma sjukförsäkringen. Man möter så många historier hur människor behandlas illa av systemet och tvekar du sök gärna vidare på min blogg. Men innan du gör det. Följ denna länk. Läs hela inlägget. Ställ dig frågan: är det såhär vi ska behandla svårt sjuka människor?

Jag tycker inte det. Därför vill jag byta regering!

SVD, SVD2, SVD3, DN, DN2, DN3, AB, AB2, AB3, AB4, Sydsvenskan, GP, Expressen, EXP2, EXP3, Exp4, TV4, Intressant?, Hörsing, Ilona,

Utförsäkrade skriver till Alliansen (om en verklighet som de blundar för)

Det finns en uppsjö olika böcker med temat "Barn skriver till gud" och "Barn skriver till tomten" och så vidare. Man kanske skulle kunna sammanställa en bok där arbetslösa, sjuka och utförsäkrade skriver till regeringen Reinfeldt och beskriver den verklighet som de tvingar dem att leva i. Den eminente Hörsing har letat fram ett klipp där utförsäkrade skriver till alliansen. Detta är den verklighet som många lever i idag. Stå upp för en ny sjukförsäkring där sjuka inte jagas och piskas.Intressant?, AB, Ett hjärta rött, Utredarna, AB2, Expressen,

Borgerliga lögner om sjukförsäkringen

Det är galna tider. Borgarna ljuger så mycket de kan. Ett bra exempel är sjukförsäkringen. Varje gång det är uppe till debatt så säger de att de givetvis inte vill att människor som är sjuka ska ställas utan inkomst. Men de har vetat om att detta skulle bli konsekvensen av deras politik hela tiden. Joakim Hörsing har letat fram ett klipp som är djupt avslöjande.

Är det rimligt att Husmark-Persson inte ställs ordentligt till svars för detta i valet. De har vetat hela tiden vad som skulle ske med dessa människor. När de har lovat förändringar och förbättringar har dessa inte blivit av.
Se klippet nedan. Det är avslöjande...Intressant?, AB, Ett hjärta rött, Utredarna, AB2,

Invandrare ska baka pizzor och ta hand om de gamla

Kristdemokraten Magnus Jacobsson bedriver nog den märkligaste personvalskampanjen som jag stött på detta val. Han verkar ha några få frågor som han tycker är viktiga. Det viktigaste verkar vara att distansera sig från KD. Det kanske man kan förstå att han behöver då hans syn på människor med invandrarbakgrund tenderar att vara på gränsen till rasistik eller åtminstonde separatistisk. Invandare ska fylla vissa funktioner i samhället. De ska baka "våra" pizzor och vem ska "ta hand om farmor". Är detta en linje som är förankrad i partitoppen?

Vidare så driver han en extrem Israelpolitik. Bannern nedan säger nog det mesta. Men man undrar om det är KDs politik att driva på att Israels illegala ockupation av Palestina ska accepteras. Det är ju anmärkningsvärt i sådana fall.

Bilderna nedan taler ju för sig själva...

Alliansfritt Sverige, ftw, Intressant?

Regeringen utförsäkrar sjuka och döende - vi behöver en ny regering

Vi behöver en ny sjukförsäkring. Dt går inte att försöka lappa och laga på den som finns för den utgår från en människosyn som är ovärdig. Aftonbladet har lyft fram exemplet med Marie som är kroniskt sjuk och som tvingas till arbetsförmedlingen då hennes dagar är slut. I veckan rapporterade Corren om obotligt sjuka Maria som kommer att dö av sin cancer och som är hänvisad till att leva sin sista tid i livet i fattigdom på socialbidrag.

Detta är bara två exempel på hur den borgerliga politiken slår. Husmark-Persson, ansvarig moderat minister, säger efter Aftonbladets granskning att hon vill ändra lagen. Det säger hon varje gång som sjukförsäkringen uppmärksammas. Men utförsäkringarna fortsätter. Fler och fler förnedras och ställs utan försörjning. Det finns ingen politisk vilja att rätta till detta från borgerligheten. Om så var fallet hade de aldrig genomfört den kraftigt försämrade sjukförsäkringen.

För det är inte någon nyhet att den borgerliga regeringens politik skulle leda till det som vi nu ser. Det framgick extremt tydligt i remissvaren på regeringens förslag. Detta struntade de i totalt och genomförde sina reformer ändå. Ett av skälen var, enligt Husmark-Persson, att finansiera skattesänkningar för de rika.

I Aftonbladet skriver även 20-åriga Alexandra om sig själv och sin mamma. Hon skriver:

Själv får jag ont i magen bara jag tänker på att det blåa vinner, för hur ska det gå för mamma då? Mamma som blivit av med sin sjukersättning, tvingas leva på socialen istället medan jag som är 20 år bor hemma, inte får ett jobb och inte ens kan hjälpa till att betala för mig.


Vi har idag en regering som sätter de rikas förmögenheter för de sjukas möjlighet till ett liv i värdighet. Det vill jag ändra på.

AB, AB2, AB3, AB3, intressant?, AB4, SVD, AB5,

onsdag 15 september 2010

Lasse var bäst när han pratade barnfattigdom

Jag gör inte några anspråk på att vara saklig eller partisk. Kvällens utfrågning i TV4 är fortfarande usel. Programmet har inte bra upplägg och programledarna fungerar inte alls bra (kanske något bättre än igår men fortfarande uselt). Det kanske blir lite bättre för att det är tre och inte fyra som ska samsas om att svara på frågorna.
Som redan övertygad så blir det väldigt långt program. Det är inte heller så många höjdpunkter i programmet. En av få gånger som det blir riktigt bra är när Lasse ilsknar till och pratar om barnfattigdomen. Det är få som kan sätta sådant tryck bakom en fråga som Lasse gör i den frågan.

Tillsammans med sjukförsäkringen så är just barnfattigdomen en av de frågor som jag brunnit mest för i denna valrörelse. Det är de mest extrema konsekvenserna av den borgerliga politiken som här visar sitt värsta ansikte. Man visar här hur man tar från de som har det sämst ställt och ger till de som har det bäst.

Men kontentan är väl att TV4 inte riktigt har rutinen att hålla i program som dessa. Det är synd för jag tror att man minskar intresset för politiken. Det bygger jag inte enbart på kvällens utfrågning utan den sammanlagda bilden av två dagars tittande. Jag antar att morgondagens debatt kommer att bli riktigt dålig för alla.

AB, SVD, Expressen, Hörsing, Högberg, Intressant?

Härlig seger i Stockholm

Hockeyn är igång. LHC har ju varit nedskrivna inför vintern. Då känns det ju bra att inleda med en skön 5-1 seger mot AIK. Nu ska bara valrörelsen ta slut så man kan ägna lite mer kraft åt hockeyn. Men kan LHC vinna i Stockholm så kan ju vi rödgröna vinna på söndag. Heja klubben!

PS, i morgon torsdag släpps NHL1. Ser mycket fram mot detta!

DN, SVD, AB, AB2, Expressen, AB3, Intressant?

Nu finns det bildbevis - KD är tokiga!

Alliansfritt Sverige fortsätter att berika det politiska arbetet. Både genom bra politisk information och debatt men också genom att lyfta fram den borgerliga dumheten när den är som dummast. Bilden nedan kommer från deras hemsida och den är faktiskt äkta...Det som är intressant med denna bild är att den visar ju ganska tydligt på hur många inom KD har en tydlig tendens att sortera människor i samhället. Kvinnor ska fostra barnen, männen ska arbeta och försörja familjen och invandrarna ska baka pizzor eller städa hemmafruarnas hus.

Intressant?,

Nej till vinst i skolan

Man kan inte bygga världens bästa skola om en massa pengar som skolan får ska gå till utdelning till ägaren. Därför måste vi stoppa vinsterna i de svenska skolorna.
Kvällens Uppdrag granskning innehåller två reportage. Ett som visar på hur politiken sviker de barn som har det svårast. Exemplet på Hjulstaskolan är ju talande. Med borgerligt styre har man fått fler elever men mindre resurser. Detta trots att man är en skola med många elever med svag socioekonomisk ställning. Vinnare i borgarnas skolpolitik är ju de skolor med barn till rika föräldrar. Inslaget får ju en extra krydda när man spelar upp Reinfeldts vallöften från 2006. Då var utanförskapet viktigt. Det var den viktigaste frågan att se till att fler fick godkända betyg. Fyra år med Reinfeldt har inneburit att färre får godkända betyg. Ger detta Reinfeldt godkänt? Knappast.

Den andra delen av Uppdrag granskning är minst lika intressant. Fristående skolor är en handelsvara där det handlar om att äga för att tjäna pengar. Detta leder till att den svenska skolan dräneras på resurser på ett sätt som gör att alla svenska elever får en sämre skola och utbildning.

Detta är dock inte någon nyhet. Vänsterpartiet har hela tiden drivit på kritiken mot detta system Därför blir det ju lite märkligt att man inte ställer upp vänsterpartiets långvariga kritik mot systemet mot regeringens och även andra partiers skolpolitik. För det är bara vänsterpartiet som faktiskt vågar säga nej till vinst i välfärden.

Det blir ju också mycket märkligt när man avslutar programmet med ett osakligt påhopp på Lars Ohly. Det ska givetvis sägas att vänsterpartiets historia är fylld av problem som aldrig kan ursäktas. Däremot så försöker man nu genom ett oseriöst väcka ett spöke som inte finns. Det tillhör historien och har inte någonting med vänsterpartiets politik att göra i framtiden.

SVT, SVT2, Intressant?

Reinfeldt är inte ödmjuk - han är cynisk

Reinfeldt säger att han är ödmjuk inför problemet att många utförsäkras trots att de är svårt sjuka. Vad är det för fel på människan. Cynism skulle jag kalla det. När den borgerliga regeringen genomförde reformerna av sjukförsäkringen så påtalade flera remissinstanser att den utveckling som vi idag ser var det som skulle ske. Det har den borgerliga regeringen konstant blundat för. Det var viktigare att få pengar till skattesänkningar än en sjukförsäkring som ger sjuka en möjlighet att bli friska. Det är fan inte ödmjukhet, det är cynism.

Aftonbladet rapporterar idag om Marie som är sjuk i cystisk fibros. Hon är nyopererad och behöver rehabilitering i ytterligare kanske ett halvår innan hon kan komma tillbaka. Dock har hennes dagar tagit slut så hon är nu utförsäkrad av regeringens politik. Hon får nu hoppas på att hennes pojkvän får behålla jobbet så hon kan bli försörjd. Detta är den moderata arbetslinjen.

Jag har också skrivit om Maria som Corren rapporterade om för några dagar sedan. Hon är obotligt sjuk i cancer och kommer dö av detta. Hennes dagar är slut och hon ska nu tvingas ut på arbetsmarknaden. Hon är dock sjuk och kan inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Därför tvingas hon leva sin sista tid i livet i fattigdom och söka socialbidrag för att ha råd med mat och hyra.

Är det detta land som vi vill ha i framtiden. Är det så vi ska behandla våra allra svagaste i samhället. Reinfeldt och hans gelikar är inte någonting annat än kallhjärtade beräknande vita män som ser till att skapa ett samhälle där man satsar på sig själv och skiter i andra. De som får betala priset är gamla, sjuka, arbetslösa, barn och ungdomar. Egentligen nästan alla då ett samhälle som glider isär är sämre för nästan alla. Utom möjligen Reinfeldt, Borg och deras kompisar. Men det räcker kanske för dem.

AB, AB2, Intressant?, DN,

Reinfeldt förespråkar slaveri

Detta Youtube är ganska hårt och inte helt sakligt. Dessutom är det på gränsen till osakligt och eventuellt osmakligt. Men det har sina poänger...Intressant?

Vänsterparetiet besökte Vrinnevisjukhuset

Under förmiddagen besökte vänsterpartiet Östergötland Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Vi bjöd på fika och pratade med folk. Det var roligt och spännande. Vrinnevisjukhuset är en viktig del av den östgötska hälso- och sjukvården som vi vill satsa på."Rent onskefullt"

Med anledning av Correns uppmärksammade artikel om cancersjuka Maria som utförsäkrats och nu tvingas leva på socialbidrag är det en mindre insändarstorm i dagens tidning. Man skriver bland annat:

"Jag tycker att man ska få mer stöd när man är så allvarligt sjuk, inte mindre"
"Hur kan politik vara så cynisk att man ska tvinga människor ut från sjukförsäkringen?"
"Rent ondskefullt"
"Vi får dagligen bevis för att alliansens politik är diskriminerande och ojämlik."
"Sjuka förnedras"
"Jag tänker rösta på det parti som lovar att bygga upp tryggheten för den som är sjuk"
"Detta skrämmer"
"Att se människoöden som cancersjuka Maria i Corren gör ont i hjärtat"
"Obarmhärtigt"
"Ibland behöver man en väckarklocka för att inse vad som håller på att hända med vårt land"
"Tanken slår mig, att moderaterna kanske inte är så "nya" som de säger. Min röst får de i alla fall inte."

Det finns inte någon som försvarar den förda politiken. Vem från den borgerliga sidan ska stå upp för sin politik och förklara varför Maria inte ska få sjukersättning?

DN, SVD, AB, Hörsing, GP, Johannes, Intressant?, Rödgrön

tisdag 14 september 2010

Sanningen om kvällens utfrågning

Alliansfritt Sverige var snabbt ute med svar på tal till kvällens utfrågning. Se nedan:Aftonbladet, SVD, Intressant?, Joakim Hörsing, Mats Engström,

8 skäl för att rösta rödgrönt

Joakim Hörsing har sammanställt en liten lista på 8 skäl varför man ska rösta rödgrönt. Jag delar nog inte riktigt hans prioriteringar. Men det kan ju vara bra att även ta del av andras argument än mina. Det är det som är styrkan med det rödgröna samarbetet. Vi kompletterar varandra bra...

Kommer det Svenska löftet förpassas till enbart en dröm

Det är alltid svårt sia om framtiden. Dock är det uppenbart att framtiden ser mycket olika ut beroende på vem som vinner höstens val. Detta blir ju tydligt inte minst efter kvällens utfrågning av de borgerliga partierna i TV4.

Jag kom att tänka på idén om den amerikanska drömmen häromdagen. Denna amerikanska dröm är någonting som många lyfter fram som någonting eftersträvansvärt och positivt. Det är den verkligen. Drömmen om att vi alla är födda lika och har samma möjligheter att skapa sig ett bättre liv är fantastisk. Det är en dröm som kan förändra världen. Problemet med den amerikanska drömmen är att den för nästan alla enbart förblir just en dröm. USA är ett hårt klassamhälle där man föds in i en samhällsklass och stannar där. Den så kallade sociala mobiliteten är mycket liten.

Jag har bara varit i USA en gång men det är ett land som jag gärna återvänder till. Jag gillar USA och mycket av det som händer där. Det finns ju en sprängkraft i den starka känsla som många människor bär inom sig när de tror på just denna dröm om ett bättre liv. Det var denna glöd som Obama lyckades tända och kanske släcka i all besvikelse som kom när realiteten kröp sig på.

I Sverige har vi inte haft en stor kollektiv dröm om det bättre livet. Här har vi inte behövt att föda en sådan dröm. Vi har istället skapat ett samhälle där väldigt många på riktigt haft möjligheten att på riktigt göra det som den amerikanska drömmen har handlat om. Där man kan prata om den amerikanska drömmen så tror jag att vi i Sverige skulle kunnat prata om den Svenska möjligheten eller det Svenska löftet. Ska man vara helt ärlig så är det på många sätt socialdemokratin som burit fram detta. Det manifesteras ju också i deras valslogan "Möjligheternas land".
Jag ser dock en framtid där vi går mot ett samhälle där vi kommer att behöva odla idén om en dröm för att ha någonting att sträva emot. För verkligheten går allt mer emot att vi cementerar fast oss i de strukturer som vi föds in i. Klassamhället blir allt hårdare, fattigdomen breder ut sig och vi ser en arbetsmarknad som kommer skapa allt fler av arbetande fattiga.

Löftet som vi en gång byggde den Svenska kommer att brytas. Handslaget i samhället att vi håller ihop och hjälper varandra kommer att vara historia om vi inte bryter utvecklingen. För det är detta som vi nu upplever. Vi ser ett Sverige som är på glid. Tydligast är det kanske i Stockholm. Där ser borgerligheten ut att totalt dominera efter detta val. Det är här som man byggt fast klassamhället som allra hårdast. Det är här som man lärt medborgarna att se om sitt eget hus först och främst.

Jag har åkt mycket bil i denna valrörelse. Musiken i stereon har varit blandad. Dock har det blivit en hel del Springsteen. Hans berättelser om USA är den krassa verkligheten som stora delar av den amerikanska befolkningen lever under. Där existerar inte den amerikanska drömmen mer än möjligen just en dröm om ett annat liv bättre än detta. Jag hoppas så innerligt att vi om femton år inte har artister som sjunger om den verklighet som Springsteen sjunger om. Dock är det dit vi är på väg.
Det
som jag har försökt säga här har den nämnde Springsteen uttryckt så mycket bättre än vad jag klarar av. Kolla in youtubeklippet nedan så förstår ni vad jag menar.SVD, Intressant?, Aftonbladet, Expressen, AB2, AB3, Expressen, GP, GP2

Borgarna svarar inte på varför dödligt sjuka utförsäkras

Vidrigt. Man saknar ord. När de borgerliga partiledarna försöker slingra sig kring sjukförsäkringen i TV4s för övrigt usla utfrågning. De skyller allt på att det var dåligt innan. Kan de inte stå för vad de själva har gjort.

De hävdar att de vill fixa problemen. Men det är ju inte sant. I deras eget valmanifest slår de ju fast att de inte tänker ändra någonting.

Jag har skrivit, och kommer att fortsätta att skriva, om Maria som är obotligt sjuk i cancer. Alliansen tvingar henne att leva sin sista tid i fattigdom. Detta är den brutala verkligheten för de som utförsäkras idag. De får inga skattesänkningar, inga Rut-avdrag eller sänkt fastighetsskatt. Det är de som får ta smällen när välfärden monteras ner.


SVD, Intressant?, Aftonbladet, Expressen, AB2, AB3, Expressen, GP

Lägger du din röst på alliansen...

så röstar du för ökade klyftor och utanförskap för sjuka och arbetslösa. Du röstar för att de som tjänar bra, ska få ytterligare pengar i plånboken, samtidigt som sjuka (ja, i vissa fall döende) människor får skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att söka arbete. Du röstar även för att dina skattepengar ska delas ut som vinster i privata verksamheter. Lägger du din röst på alliansen, är du troligtvis frisk, ung, barnlös och tjänar pengar och skiter fullständigt i framtiden, barn, gamla, sjuka och fattiga.

(Hittad på Facebook och är ju riktigt bra så jag ville återanvända den...)
Intressant?, AB, SVD,

Lars Ohly i Skäggetorp

Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly besökte Linköping under förmiddagen idag. Vi besökte Skäggetorps vårdcentral där vi träffade personal och pratade om hälso- och sjukvård och hur vi klarar framtidens utmaningar. Skäggetorp har bland annat mycket intressanta satsningar på att utbilda läkare från andra EU-länder så att de kan komma in och arbeta på ett bra sätt i den Svenska hälso- och sjukvården. Något för andra landsting att ta efter.


Lasse i diskussion med personalen


Monica Ericsson, gruppledare i Linköpings kommun och riksdagskandidat för Vänsterpartiet


Intervju med Corren 24

Minska självmorden - rätta till sjukförsäkringen


Folkhälsoministern vill ha en nollvision mot självmord. Det är ju bra. Det har flera andra föreslagit tidigare. Det skulle dock vara lite smakfullt om hon såg till att driva på för en mänskligare sjukförsäkring. Enligt nätverket Resurs har de nya reglerna knäckt och kränkt människor så mycket att flera har tagit sitt liv.
Ett första steg i steget mot en nollvision borde alltså vara att fixa sjukförsäkringen.

Vidare kan ju Maria Larsson ta ett snack med sina partikamrater i Östergötland så att de inser att det är dags att skjuta till resurser till vården för unga med psykiska problem. Det gör nämligen vi i vänsterpartiet tillsammans med S och MP.
Men KD har ju visat tydligt att de gärna pratar om ett mänskligare Sverige men när det väl kommer till kritan så har de ju gång på gång visat att de sätter skattesänkningar före en människovänlig politik.

DN, AB, Intressant?, Joakim Hörsing, Mats Johansson, SVT, SVD, Berzell, Rödgröna bloggare Östergötland, AB2, Gunnar Gustafsson, Martin Moberg, Nicke Bremer, Utan Ramar, Reflekterat, Hälsan är grön, SVD2, SVT, AB2,

Lever verklighetens folk för alltid och utan sjukdom?

I vilken verklighet lever Göran Hägglund i? Dör inte människor i hans verklighet? Eller tror han att döden bara är ett första steg till att få komma till ett bättre liv i himmelriket? Man kan i alla fall börja ifrågasätta vilken verklighet han pratar om och vilka verklighetens folk är?

Joakim Hörsing skriver på sin blogg om Hägglund och sjukförsäkringen. Han skriver:

Ja detta är ett inlägg om sjukförsäkringen och Alliansens politik att ta från de sjuka, svaga och fattiga för att kunna ge till de redan rika. Frågan vi ställer oss idag är hur evangeliskt detta kan vara egentligen, med tanke på att ett parti med kristen värdegrund helhjärtat stödjer denna politik.

Han hänvisar också till en artikel på Newsmill där Charlotte Therese Björnström skriver:

Fattar ni hur allvarligt läget är?
Kan ni med gott samvete rösta på alliansen i höst?
Jag kan det då rakt inte efter allt jag har bevittnat i form av fruktansvärda mänskliga tragedier.
Själv vill jag se en politik som sätter individen i fokus. Som skyddar människovärdet. Som skyddar mänskliga rättigheter.


Jenny Fjell från Nätverket resurs har också skrivit om Kristdemokraternas dubbelspel. De pratar om ett mänskligare Sverige men skapar ett allt mer uppdelat och splittrat samhälle som glider isär. Där de rika skor sig på de fattigas bekostnad. Hon skriver bland annat:

Kristdemokraterna har efter de senaste fyra åren visat att de driver en människofientlig politik som inte överensstämmer med det kristna budskapet. Svårt sjuka har kastats ut från sjukförsäkringen, personer med arbetsförmågenedsättningar har fått gå från sin anpassade deltidsarbeten och klyftorna i samhället har ökat markant. Många sjuka och utsatta tvingas idag vända sig till kyrkan för stöd och mat och Sverige har också fått en stor ökning av hemlösa. Bland Diakoner pratas det om "Det nya fattigsverige".
/…/
Om Kristdemokraternas väljare var insatta i sjukreformens verkliga effekter hade partiet i dagsläget troligtvis haft ett näst intill obefintligt stöd. Många sjuka har blivit sjukare av den nya sjukförsäkringen och en del har även avslutat sina liv. Alla farhågor regeringen varnades för har tyvärr besannats. Göran Hägglund, chef på socialdepartementet, pratar mycket om "verklighetens folk". Det behövs inte funderas länge innan man inser att "Verklighetens folk" inte kan innefatta sjuka och utsatta utan enbart är riktad till de alliansen anser vara i innanförskap. Vi misstänker också att "köksbordsturnén" inte var hemma hos någon utförsäkrad. Däremot var det troligtvis ett lyckat PR-trick.


Berättelserna om hur så många människor förnedras och hamnar i kläm i systemet är så många och så skrämmande. Dock verkar det som att det är en debatt som de borgerliga vill undvika till varje pris. Jag har flera gånger här skrivit om Maria som är dödligt sjuk i cancer som utförsäkrats och tvingas leva på socialbidrag. Det är inte värdigt ett land som vi vill att Sverige ska vara.

Dagen, AB, Intressant?, Joakim Hörsing, Mats Johansson, SVT, SVD, Berzell, Rödgröna bloggare Östergötland, AB2, Gunnar Gustafsson, Martin Moberg, Nicke Bremer, Utan Ramar, Reflekterat, Hälsan är grön, SVD2, SVT, AB2, AB3,

Lars Ohly till Skäggetorp

Idag ska jag besöka Skäggetorps vårdcentral tillsammans med Lars Ohly. Skäggetorp är en stor stadsdel med runt 8500 invånare. Det är också en väldigt segregerad stadsdel. Kanske en av de mer segregerade i landet. Corren uppmärksammar detta i dagens tidning. Bland annat intervjuas Magnus Dahlkvist som är forskare vid Linköpings universitet. Han är tydlig med att det som krävs för att bryta segregationen är en satsning på en generell välfärd för alla. Det är inte en massa särlösningar som är lösningen på problemen.

Här blir ju valet enkelt. Ska vi anställa fler i offentlig välfärd och satsa på att minska fattigdomen. Ska vi satsa på utbildningsplatser och infrastrukturinvesteringar. Eller ska vi satsa på ekonomiska frizoner som verkar vara den borgerliga sidans förslag för att bryta segregationen även om allt pekar på att det faktiskt skulle öka just segregationen.

Dödssjuka Maria betalar skattesänkningarna

Den 15 augusti 2007 sade socialförsäkringsminister Cristina Husmark Persson att
- De nya riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar.

Det är ett klart och tydligt besked. Tydligare än vad många andra borgare levererar när de pressas kring frågan om sjukförsäkringen. Den borgerliga politiken är precis så hård och kall som den beskylls för att vara.
I går skrev jag om Maria som har en obotlig cancer. Hon kommer att dö och går i mycket tung behandling för att hon ska få lite mer tid. Försäkringskassan har till följd av regeringens regler och förändringar utförsäkrat Maria som nu tvingas leva på socialbidrag istället.

Är det rimligt att vi ska bo i ett land där allvarlig sjukdom ska leda till att man tvingas leva i fattigdom? Är det rimligt att ha en politik där de sjukaste får betala skattesänkningar för de rikaste. Nej givetvis inte. Men i de borgliga partiernas valmanifest slår de fast att de inte ska göra några förbättringar i sjukförsäkringen. De vill fortsätta på samma linje som nu. De vill fortsätta att utförsäkra svårt sjuka människor som tvingas leva på socialbidrag.

Rösta för en rimlig sjukförsäkring där man värnar alla människors liv lika där vi låter den som är sjuk få alla möjligheter att bli frisk och komma tillbaka i arbete. Om man är så sjuk att man inte kan eller kommer kunna arbeta måste man också kunna få ett rimligt liv där man inte jagas med piska och hot om att leva i fattigdom.

Andra om sjukförsäkringen:AB, Intressant?, Joakim Hörsing, Mats Johansson, SVT, SVD, Berzell, Rödgröna bloggare Östergötland, AB2, Gunnar Gustafsson, Martin Moberg, Nicke Bremer, Utan Ramar, Reflekterat, Hälsan är grön, SVD2, SVT, AB2,

SMS-kampanj för en värdig sjukförsäkring

Vi har idag försökt få igång en liten SMS-kampanj för en värdig sjukförsäkring. Detta med anledning av att Corren rapporterade om "Maria" som är obotligt sjuk i cancer och som försäkringskassan hänvisar till arbete. Då det inte finns någon möjlighetför Maria att arbete på grund av sin sjukdom tvingas hon nu leva på socialbidrag. Det är inte värdigt ett land som Sverige och vi behöver en ny rödgrön regering som har lovat att rätta till den förda politiken. Vill du hjälpa till så kopiera texten nedan till ett SMS och skicka den till alla du känner.

Maria är döende i cancer. Borgarnas politik har ställt henne utan sjukförsäkring och inkomst. Det är inte värdigt. Rösta för en rödgrön regering. Skicka vidare!

Hur många fler ska dö innan politiken ändras?

Det är djupt tragiskt att en person nu avlidit efter tågolyckan mellan Linköping och Norrköping. Det är också tragiskt att olyckan verkar vara en i raden där säkerheten för tåg och banarbetare inte sätts i första hand. Avregleringar och privatiseringar av tågtrafiken skapar kaos. Inte bara för resenärer utan även för de som arbetar med banan.

Vi ser att vi går mot en järnvägspolitik som påminner om den brittiska. Den skildrade Ken Loach fantastiskt bra i sin film Järnvägare (tror jag den hette). Där får man se hur ekonomiska sparkrav och en avreglerad och privatiserad tågtrafik drabbar människor hårt. Det är en fråga om liv och död.

Därför är det djupt beklagligt att den borgerliga regeringen nu fortsätter på ett spår i järnvägspolitiken som kommer leda till fler skadade och döda längs våra järnvägar. Det är sorgligt att de ideologiska skygglapparna hindrar Åsa Torstensson och de andra ministrarna att inse att de leder oss mot en transportpolitisk katastrof!


Expressen
, AB, AB2, SVD, AB2, DN, DN2

måndag 13 september 2010

Massmedierna valrörelsens största lögnare

Jag hittade ikväll via Aftonbladet kultur en blogg som heter Den allierade journalisten.

Bloggen granskar hur tidningarna låter journalister propagera för alliansen på redaktionell plats. Läsningen borde vara obligatorisk för många då man ser hur uppenbart man propagerar för de borgerliga. Myten om de fria granskande journalistiken borde vara död för länge sedan. Men så är det ju inte. Den lever och är stark.

Det är också intressant att många tidningar satsat på att ha olika test av partiernas olika löften där man avgör hur sakliga och sanna de är. Frågan är när vi får motsvarande för massmedia. För det är nog faktiskt så att de största lögnarna i denna valrörelse är massmedierna och många av deras journalister.

Jag har sedan läge hävdat att eftervalsdebatten till stor del kommer att handla om opinionsmätningarna. Diskussionen om mediernas vinkling av journalistiken kanske kan vara en alternativ snackis. Men räkna inte med att det kommer upp innan valdagen...

Andra bloggar: Högberg, HBT-sossen, AB, Intressant?

M: Arbete ger frihet!Här är det någon moderat som inte tänkt till ordentligt. Eller är det helt enkelt deras krassa människosyn och arbetslinje som här uttrycks i all sin tydlighet?