måndag 31 januari 2011

Bilder från Väven

Några bilder från dagens "listningsaktion" vid Vävens vårdcentral i Norrköping. Tyvärr är inte bilderna de bästa, men det skyller jag på min telefon (jag kan verkligen inte rekommendera någon att skaffa HTC, inte ens mina fiender skulle jag vilja utsätta för denna plåga).

Lyckad aktion för att rädda Norrköpings vårdcentraler

Vänsterpartiet genomförde idag en "listningsaktion" vid Vävens vårdcentral i Norrköping. Bakgrunden till detta är att de styrande borgerliga partierna i Östergötland vill stänga ner Väven och Kungsgatans vårdcentral och lämna fältet helt fritt för privata företag i Norrköpings innerstad. Skälet som de anger för nedläggningen är att det är så få som valt dessa vårdcentraler.

Dock är det inte sant. Det är runt 19 000 norrköpingsbor som valt dessa och 2500 som valt den privata utföraren i detta område. Konsekvensen av den borgerliga "valfriheten" är att 19000 personer som valt dessa två vårdcentraler får byta vårdcentral till följd av en liten minoritets val. För mig är det inte valfrihet.

Dagens listningsaktion gick dock väldigt bra. Det dök upp massor med arga Norrköpingsbor som ville visa sitt stöd för en offentligt driven vård och som därför listade sig på vårdcentralen eller skrev på protestlistorna som ska lämnas till landstinget i morgon.
Jag uppdaterar med bilder senare...

söndag 30 januari 2011

Rädda Norrköpings vårdcentraler

LISTNINGSAKTION PÅ MÅNDAG!

Klockan 1500 nu på måndag den 31 januari.
Hantverkaregatan 51

På måndag uppmanar vi så många som möjligt att utnyttja sitt "fria vårdval" och lista sig som patienter på Vävens vårdcentral. Detta är en protest mot det borgerliga landstingets beslut att lägga ner alla våra offentliga vårdcentraler i centrala Norrköping. Bland annat kommer riksdagsledamoten Torbjörn Björlund och kommunalrådet Kerstin Hildebrand att delta.

Vi uppmanar så många som möjligt att lista sig på Väven på måndag. Gärna kring klockan 1500 då vi också kommer att bjuda in media. Blir vi tillräckligt många så kommer vi att skicka en tydlig signal till Landstingsstyrelsen som fattar sitt beslut på tisdagen!

Om väven trots allt lägger ner eller om man senare vill lista om sig någon annanstans finns det inga hinder för det.

torsdag 27 januari 2011

Kamprad spekulerar i Svensk välfärd


Skatteplanering är vardag i IKEA:s vardag. Vad som ännu inte har rapporterats om är Ingvar Kamprads hemliga spekulationer för att tjäna pengar på vår gemensamma välfärd.

I går visades Uppdrag granskning i SVT. De avslöjade att Ingvar Kamprad aldrig släppt greppet om IKEA som han vid upprepade tillfällen har hävdat. Man kunde också visa upp en snillrik konstruktion för att dölja vilka ekonomiska resurser som Kamprad förfogar över och hur han trixar med lagar och regler för att styra undan så mycket som möjligt till hemliga konton och stiftelser i skatteparadis.

I grunden är det ju i sak inte något att förvånas över. Det är såhär som väldigt många stora företag agerar för att undanhålla samhället resurser. Nyheten är väl att Kamprad fångades med fingrarna i syltburken. IKEA och dess grundare framstår inte som så helylle som de arbetat på att framstå som i decennier.

Det finns också en annan berättelse om Ingvar Kamprad och IKEA som man inte berättade i Uppdrag granskning. Den handlar om ur Ingvar Kamprad i allra största hemlighet spekulerar och handlar med vår svenska välfärd. Det är en berättelse som till stora dela påminner om den om IKEA:s skatteplanering men här handlar det istället om vår äldreomsorg och hälso- och sjukvård som Kamprad försöker tjäna stora pengar på.

I slutet av 1990-talet grundades riskkapitalbolaget Triton. Bolaget ingår i en mindre sfär av bolag, vilka alla på ett eller annat sätt heter Triton, som är registrerade på Jersey. Jersey är en ökänd kanalö som är favorit bland riskkapitalbolag som vill undvika saker som insyn från myndigheter och allmänhet samt skatter.

Triton är ett av de allra hemligaste riskkapitalbolagen på marknaden. Flera olika tidningar som t.ex. Affärsvärlden och Veckans affärer har försökt kartlägga Triton och deras verksamhet. Det har dock inte varit helt enkelt då de helt enkelt inte svarar på frågor eller ger någon som helst information om sin verksamhet. De är lika ovilliga att svara på vilka som är deras finansiärer. De är inte så konstigt då en av dem ägnat årtionden åt att dölja sina andra ekonomiska transaktioner och affärer.

Vid sidan av den tyska banken Sal Oppenheim är det nämligen bolaget Inter Ikea som investerat i Tritons verksamheter. Hur mycket pengar det handlar om vet ingen. Ingen vet heller hur mycket pengar som gått tillbaka till Inter Ikea men det lär inte handla om småpengar om man känner till Ikea och Ingvar Kamprads övriga affärsverksamheter. Det handlar inte om småpengar.

Om någon tvekar kring kopplingen mellan Triton och Inter Ikea så finns det en dokumenterad personkoppling. Det Nederländska riskkapitalbolaget IMQubators nuvarande medarbetare Rickard Lundgren var tidigare finanschef för Inter IKEA samtidigt som han ingick i ledningen för Triton. IMQubator bekräftar också via sin hemsida att IKEA var en av huvudinvesterarna till Triton.

Triton har under årens lopp investerat i en rad olika områden. Länge var det en slagsida åt olika teknik och industriföretag som t.ex. Bravida. De har också investerat i läkemedelsbranschen. För ungefär ett år sedan bröt de dock ny mark och började spekulera i svensk välfärd. Triton köpte då för närmare 8 miljarder kronor företaget Ambea. Ambea äger i sin tur bland annat Sveriges största privata producent av sjukvård och äldreomsorg Carema.

Den affären innebar att Ambeas tidigare ägare 3i group, ett Brittiskt riskkapitalbolag, tjänade 3,5 gånger investerat kapital vilket innebär en vinst på närmare 6 miljarder kronor. Triton hade bara ägt Ambea någon månad innan de sålde halva företaget vidare till ett amerikanskt riskkapitalbolag, KKR, för en okänd summa pengar.

Carema som är Sveriges största privata producent av offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt äldreomsorg omsatte 2009 över 5,4 miljarder och tog ut en vinst på över 300 miljoner. Hur mycket pengar som försvann i skatteplanering eller via andra transaktioner är ju inte känt.

Så Ingvar Kamprad som gör allt han kan för att framstå som en lite trögtänkt gubbe från småland som hushåller med varje krona, som inte är ute efter egen vinning utan enbart vill värna sitt företag har en helt annan sida också. Det är en sida som han uppenbarligen inte vill visa upp i offentligheten. Det är en ganska girig man som arbetar med avancerad skatteplanering via sinnrika bolagskonstruktioner i olika skatteparadis.

IKEA är ett mycket starkt varumärke som förknippas starkt med bilden av Sverige. IKEA kanske är den mest kända från Sverige vid sidan av vårt välkända välfärdssystem. Det är nu det senare som Kamprad via riskkapitalbolaget Triton nu ger sig på också försöker spekulera och tjäna så mycket pengar som möjligt på. Vilka konsekvenserna blir för svenska medborgare bryr han sig uppenbarligen inte om. Och varför skulle han det? Han har ju ägnat hela sitt liv åt att gömma undan resurser som skulle gå till en bättre välfärd för alla. Istället har han valt att satsa på sig själv, till vilket pris som helst.

Vill Ingvar Kamprad att hans livsverk ska vara att bidra till en nedmontering av den svenska välfärden? För det är just det han bidrar till via sin omfattande spekulation mot den svenska välfärden.

Men det är väl så att det inte finns någonting som hindrar Kamprad från att försöka plocka av det svenska samhället så mycket pengar som möjligt. Trots att han är en av världens 20 rikaste personer så har han ansökt och fått svensk folkpension...

UG1, UG2, UG3, UG4, AB, AB2, Exp, Exp2, EXP3, SVD, SVD2, SVD3, SVD4, DN, DN2, Resumé, GP, Intressant?, SVD5, SVD6,

onsdag 26 januari 2011

Värna skattepengarna!

Artikel skickad till Folkbladet.

Vidar Andersson har rätt i en sak. Man får inte vara för snabb att kasta in handduken. Det är just detta som landstinget nu gör när man planerar att stänga två vårdcentraler i Norrköping. Frågan har inte förankrats vare sig hos Norrköpingsbor eller personal i landstinget.

Det är också riktigt att vi måste hushålla med resurser. Därför är det ju av största vikt att de resurser som vi satsar på hälso- och sjukvården också går till just detta. Idag går flera miljarder per år av våra skattepengar direkt i utbetalningar till riskkapitalbolag belägna i skatteparadis. Det är ett direkt slöseri med våra gemensamma resurser.

Det är dock fel att påstå att det inte spelar någon roll vem som utför verksamheten. Offentligt driven och finansierad vård är den absolut effektivaste formen för att driva hälso- och sjukvård. Detta gäller såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Om vi inte agerar nu för att hindra och begränsa privatiseringarna inom hälso- och sjukvården är vi snart i en situation där vi kommer att betala mer pengar till en sämre och ojämlikare vård. Det vill inte vi i vänsterpartiet.

Emil Broberg, gruppledare Vänsterpartiet landstingsgrupp
Kerstin Hildebrand, Kommunalråd Norrköping

tisdag 18 januari 2011

Vänsterpartiet säger nej till nedläggningar av vårdcentraler i Norrköping


Detta är en artikel skickad till Norrköpings tidningar.

De föreslagna förändringarna i landstingets primärvårdsorganisation i Norrköping innebär en drastisk ambitionssänkning. Genom att stänga vårdcentralerna Väven och Kungsgatan som idag ansvarar för 19 000 Norrköpingsbor kommer alla Norrköpingsbor inte erbjudas en offentligt driven vård.


Istället för att satsa på utveckling av de verksamheter som idag finns väljer landstingets politiska ledning en dramatisk och ogenomtänkt nedmontering som öppnar för ytterligare privatiseringar av vår gemensamma hälso- och sjukvård.

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss dessa planer. Vi vill istället att landstinget ska våga satsa på att utveckla och förstärka den offentliga vården i Norrköping. Det är ett alldeles för radikalt och ogenomtänkt förslag som presenterats. Vi ser andra lösningar som kan ge såväl Norrköpingsbor som landstingets personal en ljusare framtid.

Vänsterpartiet vill att de berörda vårdcentralerna erbjuds möjligheten att verka som intraprenader i landstinget. Det innebär att verksamheterna ges ett större handlingsutrymme och ett större ansvar för den egna verksamheten och ekonomin.

Vårdcentralen Väven har redan visat att de med befintliga resurser ökat tillgängligheten, öppettiderna och breddat personalens kompetens. Vi vill låta dem fortsätta att göra detta. Vi litar på att personalen i landstinget vet vad som krävs för att bygga en bättre hälso- och sjukvård.

Att genomföra drastiska åtgärder för att kanske vinna kortsiktigt ekonomiskt är inte en framgångsrik väg att gå. Det visar sig ofta bli dyrare i längden. Landstinget måste värna den offentliga vården och utveckla den och inte avveckla som nu föreslås. Norrköpingsbornas hälso- och sjukvård ska inte göras till en handelsvara som dräneras av privatägda vårdföretags vinster. Därför måste Vrinnevilistan och de andra styrande partierna i landstinget tänka om.

Emil Broberg, gruppledare Vänsterpartiet
Sara Frank, ledamot landstingsstyrelsen
Ricardo Olivares, ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden

Straffavgifter på barn stoppas

De styrande borgerliga partierna i landstinget i Östergötland drog idag bort ärendet om straffavgifter på barn som missar ett läkarbesök vilket jag skrivit om tidigare. Det är ganska sällan som man i opposition lycka påverka men detta är faktiskt ett sådant exempel. Genom att ställa en mängd frågor som de inte har kunnat leverera svar på plus lite medial uppmärksamhet så drog de idag tillbaka ärendet tills vidare. Vi får väl se om de kommer tillbaka med frågan men just nu känns det som en seger.

onsdag 12 januari 2011

Nej till straffavgifter på barn!

Landstinget i Östergötland har haft en princip om att sjukvård för barn ska vara avgiftsfri. Den principen överges nu av de styrande partierna i landstinget som vill införa straffavgifter för barn som missar ett läkarbesök.

Detta förslag har man tagit fram helt utan att det gjorts någon analys vad detta kan komma att innebära för barnen. Det är upprörande att ett av landets större landsting styrs på detta sätt men det är än mer upprörande att man helt bortser från barnperspektivet i detta beslut.

Att införa straffavgifter på upp till 300 kronor per uteblivet besök för barn och unga kan medföra stora problem för många östgötska barnfamiljer, i synnerhet eftersom antalet fattiga barnfamiljer ökat kraftigt de senaste åren.

Det är inte svårt att tänka sig situationer där en ensamstående mamma i slutet av månaden har att välja på att betala avgifter för en missad läkartid eller köpa mat åt barnen. Eller att ett barn med en våldsam pappa kan utsattas för misshandel grund av en straffavgift.

Att införa straffavgifter kan också skapa konfliktfyllda situationer i hemmet för många barn som knappast kan gynna barnens situation eller hälsa. Att fatta ett beslut utan att analysera vad detta kan innebära för barnen är anmärkningsvärt.
De styrande har tidigare fattat beslut om att höja patientavgifterna med syfte att öka den egna finansieringen av vården. Att införa straffavgifter för barn är ytterligare ett steg i denna politik. Vi ser med stor oro på detta. Inte minst då vi vet att avgifterna redan idag får många att avstå ifrån att söka vård av ekonomiska skäl.

Vänsterpartiet har motsatt sig alla avgiftshöjningar och har förslag om avgiftssänkningar. Vårt mål är att införa en helt avgiftsfri primärvård för att alla som har behov av vård ska kunna få det. Den borgerliga politiken som nu förs ökar bara orättvisorna i vården och i samhället i stort och de som nu ska få betala är alltså sjuka barn och deras familjer.

måndag 10 januari 2011

Hägglund och Palin i samma båt

Det kristdemokratiska vårdnadsbidraget lockar ytterst få visar en undersökning från SCB. Inte så förvånande. Sverige har kommit ganska långt från hemmafrusamhället även om KD uppenbarligen drömmer sig tillbaka dit.

I en intervju i SVD om detta faktum uttalar sig Göran Hägglund om att han inte alls ser det som ett misslyckande. Inte heller ser han det som ett problem att det nästan uteslutande är kvinnor som tar ut vårdnadsbidraget. Det är inte något som politiken ska lägga sig i menar han.

Det är lite samma retorik som Sarah Palin i USA driver. Det var ju inte så länge sedan hon menade att det växande problemet med barnfetma inte var något som politiken skulle lägga sig i. Det är upp till föräldrarna att avgöra detta menar Palin. Hon skulle nog resonera liknande om föräldrapenningen (vilken hon i och för sig säkert inte alls vill ha).

Problemet med Hägglunds retorik är dock att den inte är så konsekvent. Det är mest inom jämställdhetsområdet som han inte tycker att politiken ska påverka. Det finns ju en rad andra frågor som han vill in och bestämma i detalj. Den enda slutsatsen man kan dra av detta (och den är ju knappast förvånande) att Göran Hägglund och Kristdemokraterna inte gillar jämställdhet.

SVD, DN