söndag 12 december 2010

Vad vill SD i landstinget?

I går hade SD i landstinget i Östergötland en debattartikel (finns inte på nätet) i Corren. Här kommer mitt svar på den.

Sverigedemokraterna i Landstinget i Östergötland försöker i en artikel 11/12 förklara sin politiska hållning. Dock blir man knappast klokare av deras inlägg.
Det är tydligt att SD är ett parti som skiljer sig från andra. De verkar inte omfamna de mer grundläggande principerna för en demokrati. De avvisar till exempel vikten av debatt och diskussion där olika åsikter bryts mot varandra genom att inte tala om vad de tycker och varför de eventuellt tycker någonting. Detta medför att vi fortfarande svävar i okunskap kring vad SD vill i landstinget.
Frågor som de i debatten vid senaste fullmäktige rimligen borde ha gett svar på inför såväl sina egna väljare och övriga östgötar är varför de stödjer den borgerliga politiken som innebär fortsatta nedskärningar och besparingar i sjukvården. Samtidigt borde de redovisa hur de har kommit fram till att den skattehöjning som vi rödgröna föreslog enbart skulle öka landstingets kassa när vi mycket tydligt pekar ut att pengarna ska gå till bättre sjukvård för t.ex. våra sjukaste äldre, unga med psykiska problem och kraftiga satsningar på kollektivtrafiken.
Sverigedemokraterna borde också svara på varför de vill göra det dyrare att gå till tandläkaren och varför de ser att det är bra med höjda patientavgifter i sjukvården. Men detta gjorde de inte vid landstingsfullmäktige och inte heller nu. Det enda vi vet är att de vill skära ner i välfärden inom ej angivna områden.

Dags att ta hem trupperna

Allt pekar på att den man som sprängdes i Stockholm igår genomförde ett misslyckat självmordsattentat. Det är i sig upprörande och givetvis inte någonting som kan försvaras eller accepteras. Som tur var misslyckades dock det hela. Jag är dock ytterst orolig för vilka konsekvenser som detta kommer att få politiskt.
Det är ju givet att Sverigedemokraterna kommer att använda detta som en förevändning att ytterligare hetsa mot muslimer i Sverige. Det kommer nog även komma utspel från t.ex. folkpartiet som allt oftare får svårt att balansera sin retorik i dessa frågor. Den stora risken är som jag uppfattar detta att det kommer att bli ett hårdare klimat där mörka krafter ser möjligheten att vinna på detta. Dock är det ju viktigt att försöka diskutera skälen till varför detta kan inträffa.

Ett viktigt och avgörande skäl är givetvis Sveriges krig i Afghanistan. Det går inte att tro att det fungerar att föra krig på andra sidan jorden utan att det får konsekvenser. I dagens globaliserade värld begränsas inte krig och konflikter till bestämda geografiska områden. Detta gäller inte minst när det gäller de olika krigen i mellanöstern. Den militära överlägsenheten hos NATO-styrkorna i form av vapen och teknologi leder ju till att krigets karaktär förändras. Detta måste man ha med i beräkningarna när man som Sverige engagerar sig i en krigföring på det sätt som vi nu gör. Därför vilar det ett ansvar på regeringen och andra som understödjer det svenska kriget i Afghanistan.

Om nu konsekvensen av denna händelse leder till ett hårdare klimat med hårdare övervakning och misstänkliggörande så kommer attentatsmannen sannolik lyckas med sitt syfte att förändra det Svenska samhället till ett mer slutet och intolerant samhälle. Det svenska systemet bygger och har byggt på en relativt stor frihet och den får inte begränsas. Det kommer säkerligen att koma krav på en annan inriktning som kommer leda till censur och kontroll vilket också kommer drabba sådana som Lars Vilks som också verkar ha berörts i självmordsbombarens brev.

Min korta slutsats denna morgon är således att om vi inte aktar oss så kommer såväl de extrema krafter som självmordsbombaren verkar tillhöra och de antimuslimska krafterna som SD att få som de vill, nämligen ökad polarisering och ökade motsättningar. Denna polarisering och motsättning kommer sedan användas som argument för att ytterligare försämra situationen. Därför är det viktigt att peka på en annan väg där vi istället slår vakt om vårt öppna samhälle, avbryter kriget mot Afgahnistan och på riktigt börjar arbeta för fred och samförstånd.

AB1, AB2, AB3, Exp1, Exp2, Exp3, DN1, DN2, DN3, DN4, SVD1 SVD2, SVD3, Intressant?