torsdag 17 februari 2011

Står de borgerliga inte upp för mänskliga rättigheter

Debattartikel skickad till Östgöta correspondenten:

Landstinget i Östergötland är bland de sämsta i Europa på att ge vård till papperslösa. Landstinget förvägrar ofta papperslösa allt utom den mest akuta och livshotande vården. Detta rimmar såklart mycket illa med grundläggande mänskliga rättigheter.

Vid senaste Landstingsfullmäktige lyfte vänsterpartiet frågan om papperslösas rätt till vård. De borgerliga partierna och Vrinnevilistan argumenterade kraftfullt för sin position om att inte ge vård till papperslösa. Man applåderade till och med varandra i försvaret av Europas mest omänskliga sjukvårdspolitik.

I Östnytt 16/2 hävdade Vrinnevilistans Lasse Petterson att papperslösa inte skulle ha rätt till vård eftersom de är illegala och inte betalat för den. Pettersson ställde också papperslösas vård mot Östgötarnas och såg en risk med att ”alla i hela världen” skulle kunna få vård i Östergötland om reglerna ändrades. Den retoriken ligger mycket nära Sverigedemokraternas. Man ställer grupper mot varandra och varnar för hotet från utlänningarna som inte anses ha förtjänat vård.

Vänsterpartiet menar att det är Landstingets grundläggande uppdrag att uppfylla den mänskliga rättigheten till vård för alla som bor i Östergötland. Det borde vara en enkel fråga och i de flesta svenska landsting lyckas man med det. Vi tror dock att det trots allt finns många också inom de borgerliga partierna och Vrinnevilistan som värnar mänskliga rättigheter och jämlik vård. Var finns dessa idag?

Många av Vrinnevilistans väljare är vårdanställda, i deras etiska koder ingår att alltid sätta patientens hälsa främst och att aldrig frångå principen om människors lika värde. Samtliga fackförbund inom vårdsektorn står också bakom kravet på vård åt alla. Inom de borgerliga partierna finns det fortfarande många socialliberaler. Hur dessa kan acceptera att en kategori människor förvägras livsviktig vård och är helt utlämnade till personalens godtycke är för oss en gåta.

De kristna samfunden har en tradition av medmänsklighet och av ideellt hjälparbete när det gäller utsatta grupper, särskilt flyktingar. Var finns denna kristliga anda i Landstingspolitiken idag? Vi uppmanar alla medmänskliga medlemmar i de styrande landstingspartierna att stiga fram och påverka sina partier så att vi kan få en värdig sjukvårdspolitik också i Östergötland.

Emil Broberg, gruppledare vänsterpartiet
Sara Frank, Landstingsstyrelsen

Vrinnevilistan går hand i hand med SD

En artikel skickad till Norrköpings tidningar:

Landstinget i Östergötland är bland de sämsta i Europa på att ge papperslösa flyktingar den sjukvård de behöver. Genom att försöka gömma sig bakom en extrem tolkning av lagen har de borgerliga partierna tillsammans med Vrinnevilistan medvetet drivit en politik som leder till att människor nekas vård. Detta bryter mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

I en intervju i Östnytt 16/2 uttalar sig Vrinnevilistans Lasse Pettersson kring frågan på ett mycket upprörande sätt. I sin argumentation, som till stora delar är identisk med Sverigedemokraternas, hävdar han att papperslösa flyktingar är illegala och inte ska ha rätt till en vård som de inte betalat för. Pettersson hävdar dessutom att en ändring av reglerna skulle innebära att ”alla i hela världen” skulle kunna få fri sjukvård i Östergötland. Det stämmer såklart inte utan avslöjar bara hans egen ovilja att värna mänskliga rättigheter. Det vi vill uppnå är ju att ”alla i hela Östergötland” ska få sjukvård på samma villkor. För det är väl det som borde vara landstingets huvuduppgift?

Frågan som man ställer sig är hur liberalerna inom folkpartiet och de kristna inom kristdemokraterna kan medverka till att upprätthålla en djupt omänsklig politik tillsammans med Sverigedemokraterna. Var finns ni inom borgerligheten som försvarar de mänskliga rättigheterna? I landstinget verkar ni lysa med er frånvaro.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta att driva frågan om att alla som bor i Östergötland ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård. Vi uppmanar alla i de borgerliga partierna som vill värna de mänskliga rättigheterna att göra gemensam sak med oss. Det här är inte en fråga om ekonomi eller juridik. Det här är en fråga om politisk vilja till förändring.

Emil Broberg,
Gruppledare vänsterpartiet

Nicklas Lundström, ordförande vänsterpartiet Norrköping