måndag 23 mars 2009

Regeringen lämnar chockbesked om kommande välfärdskris

Regeringen lämnade under onsdagen den 19 mars besked om att inga resurstillskott kan väntas till kommuner och landsting under 2009. Regeringen mörkar sina avsikter för 2010.

Detta tvingar kommuner och landsting att planera för och genomföra uppsägningar i enlighet med de knappa ekonomiska ramar vi står inför. Upp mot 20 000 välfärdsarbetare, vårdbiträden, sjuksköterskor, lärare och barnskötare riskerar att förlora sina arbeten.

Det är mycket olyckligt.

Den ekonomiska situationen för landets kommuner och landsting blir allt tuffare. De 100 000 varsel som lagts under hösten verkställs nu i uppsägningar. Arbetslösheten spås öka dramatiskt. År 2010 väntas arbetslösheten nå 10 procentstrecket.

De kommande årens ekonomiska nedgång hotar välfärden i kommunerna. Kommunernas intäkter minskar i takt med att arbetslösheten ökar. Samtidigt ökar kostnaderna. Allt fler förlorar jobbet och tvingas att vända sig till kommunen för att söka hjälp för sin försörjning. Dessutom har regeringens politik pressat en halv miljon människor att lämna a-kassan. Allt fler tvingas vända sig till sin kommun för att klara sin vardag.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får inget svar på frågan om hur välfärdens kärna ska kunna försvaras när intäkterna minskar och kostnaderna ökar. Hur ska vi kunna se till att barnen får en bra skola som berikar deras kunskap när antalet lärare minskar? Hur ska vi kunna ge våra äldre en givande och värdig vardag när vårdbiträdena blir färre?

Inte minst dramatisk blir situationen inom hälso- och sjukvården. Jobbkrisen resulterar i att många utsatta medborgare kommer att drabbas av psykiska och fysiska sjukdomar. Människors förväntningar på hälso- och sjukvården ökar. Detta samtidigt som landsting och regioner får kraftigt försämrade förutsättningar att möta dessa berättigade behov.

Den djupa lågkonjunkturen skulle inte behöva innebära sämre skola för våra barn och sämre vård för våra gamla. Regeringen skulle kunna välja att investera i välfärden – istället för att i år sänka skatter med 15 miljarder kronor, främst till höginkomsttagare.

Vi ser nu tydligt bevis på att den borgerliga regeringens långsiktiga strategi är att undergräva den gemensamma sektorns ekonomi – för att på så sätt skapa efterfrågan på försäkringslösningar, kommersialisering av välfärdstjänster och gräddfiler i hälso- och sjukvården.

Sveriges kommuner och landsting är grunden för svenska folkets gemensamma välfärd. Detta trots att statsministern tycks leva i vanföreställningen att Sveriges Kommuner och Landsting är en intresseorganisation, vilken som helst.

Nu handlar det om att ge landets kommuner och landsting – och därmed svenska folket - en chans att ta sig igenom krisåren. Det behövs besked om mer resurser nu. Då kan vi tillsammans säkra välfärden idag och i framtiden.

Ilmar Reepalu
gruppledare (S) i SKL

Ann-Catrin Lofvars
gruppledare (MP) i SKL

Emil Berg
gruppledare (V) i SKL

Denna Debattartikel har publicerats på Dagens samhälles hemsida.

Inga kommentarer: