måndag 16 mars 2009

Samarbetet fortsätter

I fredags hade gruppen för Välfärd och rättvisa (det centrala samarbetet med S och MP) möte igen. Vi hade vårt första temamöte och nu avhandlade vi en diskussion kring socialförsäkringssytemen och hur de kan utformas i framtiden. Vi är alla överens om att det krävs ordentlgia förändringar.

Till mötet hade vi bjudit in en rad intressanta personer från alla tre centrala fackliga organisationer, forskare från universiteten representanter för intresseorganisationer och så vidare. Det blev ett väldigt bra möte, igen. Så som samarbetet i vår grupp utvecklat sig känns det som att det är en av de roligaste politiska uppgifterna nu. Det först diskussioner som leder frammåt, där det är högt i tak och en stark gemensam vilja att hitta gemensamma lösningar. Det känns verkligen som att vi kommer kunna hitta gemensamma förslag som kommer kunna leda till nödvändiga förändringar.

Att lämna ett möte med den tillförsikten är inte vanligt förekommande nu för tiden, vilket kanske ytterligare bidrar till att man ser fram emot näste möte. Men det väcker även en förhoppning om att de lokala och regionala samarbeten som finns runt om i landet kan ske i samma anda.

Inga kommentarer: