måndag 9 mars 2009

Rör inte aborträtten

I diskussionen som följt efter att en läkare rapporterat om en kvinna som valt att göra abort på grund av barnets kön har abort motståndarna, den kristna högern, vädrat mrgonluft. De flesta har lärt sig läxan att det i sverige finns ett väldigt starkt stöd för lagstiftningen så det är uppenbart att de griper efter varje litet halmstrå för att få möjlighet att inskränka den så mycket som möjligt.

Om man på något sätt skulle gå abortmotståndarna till mötes i denna fråga så skulle det ju få ganska stora konsekvenser. Idag är det kvinnans beslut att göra abort. Hon behöver inte motivera det på något sätt. Säg att man skulle begränsa rätten inom detta område så skulle man alltså behöva redogöra för sina skäl till aborten vilket givetvis gör det hela lite mindre fritt. Det är väl det som är tanken.

Det finns ju två saker som man skulle vilja lyfta i debatten. Dels är det väl positivt om man genom en aktiv sexualupplysning kan få fler ungdomar att använda preventivmedel, både för att slippa få oönskade graviditeter men också att minska könssjukdomar och genom detta minska antalet aborter. Det är ju ok. Men det är ju knappast så att moralens väktare ser positivt på att människor ska leva ut sin sexualitet, så därför finns inte detta med idebatten.

Den andra aspekten som borde ha diskuterats i det aktuella fallet är väl egentligen inte alls aborträtten utan synen på kön. Vi kommer ju aldrig kunna komma åt problemet som skildrats genom att göra det svårare att genomföra aborter. Problemet ligger ju i samhällstrukturer där män värderas högre än kvinnor. Det är väl det som diskussionen ska handla om. Men det har ju inte de kristna fundamentalisterna något intresse av. Resultatet blir ju att kvinnorna ska straffas med inskränkt aborträtt för att kvinnor värderas lägre än män. Kristen logik och moral när den är som sämst.

Inga kommentarer: