onsdag 4 mars 2009

Du vet väl om att du är värdefull…

…för Carema i alla fall. Landstinget har nyligen privatiserat Berga vårdcentral och som en brev på posten, bokstavligen talat, får jag en inbjudan att lista mig hos Carema. De lovar ”bättre tider” och allt ska bli bättre. Eftersom jag inte alls tillhör deras geografiska område så försöker de locka mig att lista mig där genom att skicka med en ”hälsocheck” där de bjuder på en liten hälsokontroll. Om jag listar mig hos dem så klart. För Carema vet ju givetvis att vi snart får ett vårdvalssystem i Östergötland. Då gäller det att roffa åt sig så många listade som möjligt för att kunna maximera sina vinster. Och vad är väl bättre än att få en fullt frisk relativt ung man att lista sig hos dem. Det innebär troligen inga kostnader utan bara en hel del intäkter.Jag kan meddela Carema att jag inte är intresserad av deras hälsocheck eller deras vårdcentral. Dock ser jag med fasa på utvecklingen. Vad ska nästa privata företag erbjuda för att jag ska lista mig hos dem? Vi går nu mot ett marknadssystem där vi medborgare blir handelsvaror som storföretagen ska tjäna pengar på. Vi vet ju dessutom redan nu från andra landsting där man genomfört denna reform vad som händer. De som har störst behov av hälso- och sjukvård, dvs. gamla och multisjuka, får sämre vård samtidigt som vi som är relativt friska prioriteras. För det är ju oss man tjänar pengar på.

Inga kommentarer: