torsdag 21 januari 2010

Vi tar bort stupstocken!

Publicerad i Corren 20/1
Den moderatledda regeringens försämringar av sjukförsäkringen har skapat ett system där människor jagas till arbete oavsett om de har arbetsförmåga eller ej. Fokus ligger på att räkna dagar istället för att se till att människor verkligen blir friska. Regeringens politik driver människor i desperation och förtvivlan på ett sätt som inte är värdigt vårt samhälle. Det är dags för en ny sjukförsäkring och en ny regering!
Den allt hårdare arbetsmarknaden gör att många trängs ut. Detta drabbar inte minst de som är sjuka eller de som har någon form av funktionshinder. Därför måste en grundbult i vår nya sjukförsäkring bygga på aktiva insatser och stöd för att hjälpa så många som möjligt ut i arbetslivet för att kunna få en trygg försörjning i framtiden.
Vi vill ta bort regeringens tidsgränser som enbart syftar till att pressa och piska människor. Vi vill istället införa tidpunkter där individen ska garanteras insatser och hjälp. Varje individ ska inom sex veckor få en individuell bedömning och inom tre månader ska en individuell plan utarbetats i samarbete med bland annat arbetsgivare och läkare.
Inom sex månader vill vi att det görs en fördjupat individuell bedömning. Vi vill här att kravet på att prövas mot hela arbetsmarknaden slopas. Vi vill istället erbjuda olika möjligheter till rehabilitering, återgång till arbete eller fortsatt sjukskrivning om det behövs.
Vi ser också att det finns sjukdomstillstånd som kommer att vara långa och där återkommande prövningar kan påverka sjukdomstillståndet negativt, då ska detta inte ske. För den som inte bedöms kunna arbeta heltid ska det kunna erbjudas en partiell långvarig ersättning som dock kan brytas av den enskilde.
Vi tar bort den bortre tidsgränsen. Vi vill inte ha någon stupstock. Dessutom ska de som blivit utförsäkrade av den borgerliga regeringen få möjlighet att återgå till sjukförsäkringen på sin tidigare SGI om behoven kvarstår.
För att stärka fokus på individens behov föreslår vi en lokal samordning av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och delar av kommunernas insatser för sjuka och arbetslösa. Detta kallar vi för MOA-kontor där MOA står för Människor och arbete. Här vill vi samla insatserna så att de tydligt kan anpassas efter lokala förutsättningar och individuella behov. Ingen ska trilla mellan stolarna.
Det rödgröna förslaget som presenterats i riksdagen är ett löfte om att vi vill bygga ett bättre Sverige där vi skapar en större trygghet för alla.

Emil Broberg
Partistyrelseledamot och vänsterpartiets representant i arbetsgruppen Välfärd och rättvisa som arbetat fram förslaget till ny sjukförsäkring.

Inga kommentarer: