onsdag 27 januari 2010

Hoppas att debatten om sjukförsäkringen fortsätter ända in till valdagen

Sjukförsäkringen fortsätter att vålla debatt. Det är dessutom en debatt som jag verkligen hoppas fortsätter. De borgerliga partierna, och då främst moderaterna, verkar bli allt mer desperata i sitt försvar av nedmonteringen av sjukförsäkringen. I aftonbladet har Gunnar Axen, ordförande för socialförsäkringsutskottet (m), nog stått för debattens verkliga bottennapp. Veronica Palm, riksdagsledamot för S, skriver i dagens Aftonblet ett alldeles utmärkt svar.

Ali Esbati ger också på sin blogg debatten ytterligare en infallsvinkel genom att återge sjukförsäkringsdebatten från Norge. Det är i grunden samma debatt med samma motsättningar där högern uppenbarligen har till syfte att slå sönder gemensamma system som gör att människor kan känna sig trygga i att kunna leva ett förhållandevis tryggt liv även om man blir sjuk eller får någon form av funktionshinder som förhindrar att man fullt ut deltar på arbetsmarknaden.

Ali hänvisar också till en intressant Ledare i dagens Aftonbladet där Katrin Kielos skriver om boken "Kampen om sjukfrånvaron" av statsvetaren Björn Johnsson. Han har gått igenom debatten kring sjukförsäkringarna och jämfört med hur verkligheten har sett ut. Hans resultat är, givetvis, förödande för den borgerliga regeringen. Ökningen av uttaget av sjukdagar beror inte alls på fusk eller på grund av en allänt utbredd lathet bland medborgarna.

Kielos skriver i sin artikel "Troligast är att utvecklingen i stället hängde samman med rehabiliteringssystemets kollaps, menar Johnson. Möjligheterna till arbetsträning och omplacering minskade, lättare tjänster försvann, lönebidragsmöjligheten drogs in och företagshälsovården monterades ner. Sedan renodlades sjukförsäkringen och strax därefter började sjukfrånvaron galoppera."
Debatten om sjukförsäkringarna måste leva vidare. Borgarna har totalt misslyckats med sin politik inom detta område och min stilla förhoppning att denna fråga ska jaga dem ända in i valrörelsens sista sekund. För på det sätt som de har genomfört sin politik inom detta område tydliggörs deras i grunden vidriga och cyniska människosyn.

Inga kommentarer: