onsdag 27 januari 2010

Borgerliga felaktigheter kring sjukförsäkringen sprider sig...

Debatten kring sjukförsäkringarna fortsätter. Gårdagens DN-artikel av Husmark-Persson och Reinfeldt, se tidigare inlägg, verkar nu sprida sig i de borgerliga leden som tycker sig fått någonting att angripa i vårt förslag. Norrköpings tidningar hade en ledare idag somjag skickat in ett svar till:

I ledaren 27/1 lyfts frågan kring sjukförsäkringarna fram som en vinnarfråga för alliansen. Anledningen till varför det skulle vara det är något oklar. Det förslag som vi i det rödgröna samarbetet presenteras avfärdas utan att i sak beröra det utom när man hänvisar till en debattartikel av Reinfeldt och Husmark-Persson i DN. Dock är problemet att den DN-artikeln bygger på direkt felaktiga påståenden av moderaterna.

Då det är en uppenbar strategi att inte gå in och diskutera vårt förslag i sak utan enbart misstolka och sprida desinformation så är det på sin plats att klargöra några punkter.

Det är för oss självklart att människor med stadigvarande helt nedsatt arbetsförmåga under 58 år inte kommer att få sänkt ersättning. Påståendet är felaktigt i sak - och syftar till att få bort fokus från den behandling regeringen just nu utsätter svårt sjuka människor för. Allt var inte bra tidigare, men det har definitivt blivit sämre med den borgerliga regeringen.

Vi har tagit fram ett förslag som sätter individens behov av stöd, hjälp och trygg försörjning i centrum. Vi vill ge den enskilda en säkerhet i att man ska garanteras hjälp till rehabilitering och individuellt anpassat stöd för att kunna vara säker på att man så snart som möjligt kan återgå till arbetsmarknaden. Vi höjer också ambitionen kraftigt genom att peka ut att vi vill att fler ska omfattas av försäkringen samt att taken ska höjas.

Vi vill också utveckla Försäkringskassan och Arbetsfördelningens arbete med en lokal samordning som ska öka effektiviteten och sätta individens behov i centrum. Ingen ska skickas mellan myndigheter eller falla mellan stolarna.

NT avslutar sin ledare med att ställa frågan om vem som vill tillbaka till vad man kallar ”bidrags- och utanförskapssamhället?” Frågan som man egentligen vill fråga sig är om man vill tillbaka till det gamla klassamhället som de borgerliga nu gör sitt bästa för att återupprätta.

Emil Broberg

Inga kommentarer: