onsdag 27 januari 2010

Reinfeldt misstolkar medvetet det rödgröna förslaget

Idag publicerar DN detta svår på Reinfeldt och Husmark-Perssons artikel på DN-debatt igår:

I går kunde man läsa i DN att funktionshindrade i Sverige får sin hjälp av en personlig assistent neddragna till absolut minimum. Så sparas det just nu på samhällets allra sköraste. Det hindrar inte Fredrik Reinfeldt (M) att här på DN Debatt medvetet misstolka det rödgröna förslaget till ny sjukförsäkring. Han påstår att en grupp om 1000 personer per årskull kommer att få sin ersättning sänkt om vi får bestämma. Statsministern exemplifierar med just funktionshindrade och CP-skadade. Permanent sjukersättning eller motsvarande vill vi behålla för denna begränsade grupp och den som idag har beviljad sjukersättning ska inte vara orolig för att få försämrade villkor. Låt oss vara tydliga: Det är för oss självklart att människor med stadigvarande helt nedsatt arbetsförmåga under 58 år inte kommer att få sänkt ersättning. Påståendet är felaktigt i sak - och syftar till att få bort fokus från den behandling regeringen just nu utsätter svårt sjuka människor för.

Veronica Palm (s)
Gunvor G Ericson (mp)
Emil Broberg (v)

Inga kommentarer: