tisdag 26 januari 2010

Debatten om sjukförsäkringen allt sjukare

Den borgerliga desperationen blir allt mer uppenbar. De hugger nu villt mot vårt förslag om ny sjukförsäkring. I dagens Corren ger sig folkpartisten Ralf Falkhede in i debatten med ett mycket märkligt inlägg. Mitt svar kommer här nedan.

Svar till Ralf Falkhede
De borgerliga partiernas svårighet att hantera de rödgrönas förslag till ny sjukförsäkring är uppenbar. Man tar till alla grepp där man gör sitt yttersta att miss tolka, förvanska och inte minst undvika sakfrågan i debatten. Ralf Falkhede (FP) gör detsamma i en artikel 26/1.
I sin artikel hävdar Falkhede att den borgerliga regeringen enbart genomfört förbättringar i sjukförsäkringen. De svårigheter som uppstått har varit misstag, allt för strikt regeltillämpning eller dålig information. Allt det som nu är problemet visste vi skulle ske redan innan förändringarna beslutades. Det är bara att läsa remissvaren. Att människor skulle utförsäkras stod klart. Att många skulle fråntas försörjning stod klart. Att ingen blir friskare av att piskas av stela tidsgränser stod också klart. Detta var ingen slump utan resultatet av en cyniskt politik som bland annat finansierat omfattande skattesänkningar.
Allt var inte bra tidigare, men det har definitivt blivit sämre med den borgerliga regeringen. Vi har tagit fram ett förslag som sätter individens behov av stöd, hjälp och trygg försörjning i centrum. Vi vill ge den enskilda en säkerhet i att man ska garanteras hjälp till rehabilitering och individuellt anpassat stöd för att kunna vara säker på att man så snart som möjligt kan återgå till arbetsmarknaden. Vi höjer också ambitionen kraftigt genom att peka ut att vi vill att fler ska omfattas av försäkringen samt att taken ska höjas.
Emil Broberg
Vänsterpartiet

Inga kommentarer: