torsdag 21 januari 2010

Ingen återgång till det gamla

Artikel publicerad i Folkbladet 21/1

I sin ledare 20/1 ger Vidar Andersson såväl ris som ros till vårt förslag till sjukförsäkring. Det är dock svårt att förstå den kritik som Andersson för fram om man har tittat noga på det gemensamma förslag som S, V och MP presenterat.
Vår utgångspunkt har varit att vi inte vill ha en återställare inom sjukförsäkringen. Vi har haft som ambition att arbeta fram en modern och förutsägbar sjukförsäkring där individens behov ska stå i centrum.
Det är detta som har lett oss fram till att stelbenta generella tidsgränser som piskar människor ut på arbetsmarknaden inte är en värdig linje att driva. Vi har istället fört in tidpunkter där man som sjukskriven individ ska få rätt till insatser och rehabilitering.
Vi är också mycket tydliga med att man så snart man har möjlighet så ska man återgå till arbete. Dock krävs det att det är utifrån de individuella behoven och som en konsekvens av detta föreslår vi att sjukpenningen måste bli mer flexibel. Vissa kanske kan arbeta 10% och andra 60% samtidigt som det finns sjukdomar som gör att man måste variera sin arbetstid under olika perioder. Dagens stelbenta försäkring ger inte utrymme för detta.
Vad gäller prövningen mot arbetsmarknaden så är vi överens om att man efter sex månaders sjukskrivning ska prövas mot en bredare arbetsmarknad än den befintliga anställningen om man är tillräckligt frisk. Dock ska detta inte ske mot den fiktiva arbetsmarknaden som idag tillämpas.
Vi är också tydliga med att det finns sjukdomstillstånd som är sådana att dessa kan försämras av ständiga omprövningar och därför ska dessa individer kunna få långsiktiga besked kring sin sjukförsäkring för också dessa grupper ska garanteras en så god möjlighet tillrehabilitering som möjligt.
Det rödgröna förslag som presenterats bygger på att vi ser hur arbetsmarknaden blir allt brutalare. Trösklarna höjs och r även friska får allt svårare att ta sig in. De som har funktionshinder eller en sjukdomshistorik hamnar då allt längre bort från arbete och försörjning. För dessa grupper ser vi då att det är nödvändigt att ytterligare öka ambitionerna från samhället sida för att skapa förutsättningar för att alla ska ha rätt till arbete och försörjning.
Vi vill ha en sjukförsäkring som skapar en trygghet i att man ska veta att det finns en försörjning även om man blir sjuk samtidigt som man ska känna att det stöd och den hjälp som behövs för att kunna återgå i arbete också garanteras. Det är en modern och förutsägbar sjukförsäkring.
Emil Broberg
Partistyrelseledamot Vänsterpartiet och representant i samarbetsgruppen Välfärd och Rättvisa som tagit fram förslaget till ny sjukförsäkring

2 kommentarer:

blues sa...

att individens rättigheter ska stå i centrum, sa du bl.a. Något som liberalerna dvs. folkpartiet "står för". Hur kan det komma sig att de motarbetar sina egna ideer och en riktig liberal ideologi och fjäskar för regeringens borgerliga syn på utsattas människor rättigheter? Är det inte något som heter cynism och hyckleri?

Emil sa...

Jag tror inte att de tror på det i realiteten. Det är ju rätt stor skillnad mellan ideologi och praktik ibland. Inte minst hos FP. Vi har ju idag ett land där man vill priopritera de starkaste väljargrupperna på bekostnad av de som är sjuka och arbetslösa. Är det cynism? Absolut!