tisdag 24 januari 2012

Fel att privatisera sjukvård

I en artikel 23/1 beskriver Folkbladet hur vänsterpartiet medverkade till att Östertulls vårdcentral privatiserades 2003. Artikeln är korrekt. Vänsterpartiet medverkade till privatiseringen. Detta var helt fel. Vänsterpartiet skulle inte ha medverkat i det beslutet.
I Folkbladet 23 januari publicerades en artikel om att Vänsterpartiet 2003 var med och privatiserade en vårdcentral i Norrköping. Jag skrev ett svar på denna artikel:

Privatiseringen av Östertull är också ett bra exempel på hur privatiseringen av sjukvården går till. Inte sällan har politiker sålt av verksamheter till underpriser till mindre privata företag som ofta drivs av en eller flera läkare. Dessa företag driver verksamheten några år för att sedan med extrema övervinster sälja verksamheten vidare. Köparna är då oftast riskkapitalbolag vars enda affärsidé är att köpa och sälja olika verksamheter för att tjäna så mycket pengar på så kort tid som möjligt.

En privatiserad vård leder till att pengar som ska gå till sjukvård går till vinster. Detta riskerar att leda till mindre och sämre sjukvård i framtiden. Därför är vänsterpartiet mycket starka motståndare till privatisering av hälso- och sjukvården.

Emil Broberg, gruppledare Vänsterpartiets landstingsgrupp i Östergötland

Inga kommentarer: