måndag 5 juli 2010

Varumärket vänsterpartiet analyserat

Min dag idag inleddes med ett seminarium arrangerat av TT-gruppen. De presenterade en "varumärkesanalys" av vänsterpartiet. Analysen byggde på en opinionsundersökning gjord av Synovate och en medieanalys av Retriever. Det var kanske inte så mycket nytt som de presenterade. Men det fanns ändock en del intressant.

Vänsterpartiet är enligt undersökningen anmärkningsvärt underrepresenterande i medierapporteringen. Detta trots att det undersökningsperioden höll partikongress. Det är också, enligt undersökningen, tydligt att den uppmärksamhet som vänsterpartiet får i massmedia är inom opinionsmaterialet, det vill säga på ledar och debattsidor. På nyhetsplats, som faktiskt har den största andelen läsare. Detta medför också att det inte är vänsterpartiet som styr över i vilka frågor som man syns utan blir mest en kommentator till andras förslag. Det är ju utifrån ett vänsterpartiperspektiv ett problem.

Dock finns det en stark bild hos befolkningen av vad vänsterpartiet är för parti. Dels finns det ju de som ogillar partiet och där är den ideologiska grunden avgörande. De kommer nog aldrig att gilla vänsterpartiet. Det som dock kan innebära en styrka, också här enligt den presenterade undersökningen, är att vänsterpartiet förknippas med att man "står på de svagas sida", "jämlikhet" och "jämställdhet".
Nicklas Källebring, från Synovate, gjorde klart vilka som sympatiserar med vänsterpartiet. Det var ganska väntade grupper. Här var det också tydligt att "De som tjänar riktigt mycket pengar gillar inte det här partiet" enligt Källebring.

Kajsa Bergvall från Retriever gav en slutsats av deras undersökning:
"Det starkaste intrycket av Vänsterpartiet, både hos väljare och i medier, är dess ideologiska stabilitet. Partiets klarhet när det gäller ideologi, värnandet om de svaga samt strävan efter jämlikhet och jämställdhet är en kommunikativ styrka, både i form av tydlighet och att ovan nämnda värden är uppskattade i breda lager."
Det finns utifrån den analys som presenterades vid seminariet en del att göra för vänsterpartiet. Det fanns problem i opinionen som behöver arbetas med. Bland annat hade vänsterpartiets partiledare låga siffror i förtroende vilken kan vara problematiskt. Dock är jag inte personligen så oroad för det utan det krävs ett mer långsiktigt arbete för att lyckas bättre där.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Vill man vara elak kan man tro att det är många "socialfall" som röstar på Vänsterpartiet.....

Marcus , Likvid Vänster sa...

ja kanske, och då kan man u fråga sig varför vi över huvud taget HAR "socialfall" i ett av världens rikaste länder ?

Men det där hör nog gångna tider till, vi är många som har det gott ställt och ideologiskt vill ha ett rättvist samhälle och därför röstar på vänsterpartiet.

Anonym sa...

Vore kul att höra vad "rättvisa" är.....