måndag 10 januari 2011

Hägglund och Palin i samma båt

Det kristdemokratiska vårdnadsbidraget lockar ytterst få visar en undersökning från SCB. Inte så förvånande. Sverige har kommit ganska långt från hemmafrusamhället även om KD uppenbarligen drömmer sig tillbaka dit.

I en intervju i SVD om detta faktum uttalar sig Göran Hägglund om att han inte alls ser det som ett misslyckande. Inte heller ser han det som ett problem att det nästan uteslutande är kvinnor som tar ut vårdnadsbidraget. Det är inte något som politiken ska lägga sig i menar han.

Det är lite samma retorik som Sarah Palin i USA driver. Det var ju inte så länge sedan hon menade att det växande problemet med barnfetma inte var något som politiken skulle lägga sig i. Det är upp till föräldrarna att avgöra detta menar Palin. Hon skulle nog resonera liknande om föräldrapenningen (vilken hon i och för sig säkert inte alls vill ha).

Problemet med Hägglunds retorik är dock att den inte är så konsekvent. Det är mest inom jämställdhetsområdet som han inte tycker att politiken ska påverka. Det finns ju en rad andra frågor som han vill in och bestämma i detalj. Den enda slutsatsen man kan dra av detta (och den är ju knappast förvånande) att Göran Hägglund och Kristdemokraterna inte gillar jämställdhet.

SVD, DN

Inga kommentarer: