tisdag 18 januari 2011

Vänsterpartiet säger nej till nedläggningar av vårdcentraler i Norrköping


Detta är en artikel skickad till Norrköpings tidningar.

De föreslagna förändringarna i landstingets primärvårdsorganisation i Norrköping innebär en drastisk ambitionssänkning. Genom att stänga vårdcentralerna Väven och Kungsgatan som idag ansvarar för 19 000 Norrköpingsbor kommer alla Norrköpingsbor inte erbjudas en offentligt driven vård.


Istället för att satsa på utveckling av de verksamheter som idag finns väljer landstingets politiska ledning en dramatisk och ogenomtänkt nedmontering som öppnar för ytterligare privatiseringar av vår gemensamma hälso- och sjukvård.

Vi i Vänsterpartiet motsätter oss dessa planer. Vi vill istället att landstinget ska våga satsa på att utveckla och förstärka den offentliga vården i Norrköping. Det är ett alldeles för radikalt och ogenomtänkt förslag som presenterats. Vi ser andra lösningar som kan ge såväl Norrköpingsbor som landstingets personal en ljusare framtid.

Vänsterpartiet vill att de berörda vårdcentralerna erbjuds möjligheten att verka som intraprenader i landstinget. Det innebär att verksamheterna ges ett större handlingsutrymme och ett större ansvar för den egna verksamheten och ekonomin.

Vårdcentralen Väven har redan visat att de med befintliga resurser ökat tillgängligheten, öppettiderna och breddat personalens kompetens. Vi vill låta dem fortsätta att göra detta. Vi litar på att personalen i landstinget vet vad som krävs för att bygga en bättre hälso- och sjukvård.

Att genomföra drastiska åtgärder för att kanske vinna kortsiktigt ekonomiskt är inte en framgångsrik väg att gå. Det visar sig ofta bli dyrare i längden. Landstinget måste värna den offentliga vården och utveckla den och inte avveckla som nu föreslås. Norrköpingsbornas hälso- och sjukvård ska inte göras till en handelsvara som dräneras av privatägda vårdföretags vinster. Därför måste Vrinnevilistan och de andra styrande partierna i landstinget tänka om.

Emil Broberg, gruppledare Vänsterpartiet
Sara Frank, ledamot landstingsstyrelsen
Ricardo Olivares, ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden

1 kommentar:

bergkarin sa...

"Om den så kallade marknaden var en person och dök upp på närmaste vårdcentral skulle det troligen resultera i en remiss till psykiatrin".

se artikeln i svd: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/marknaden-har-blivit-ett-monster_5866187.svd