onsdag 26 januari 2011

Värna skattepengarna!

Artikel skickad till Folkbladet.

Vidar Andersson har rätt i en sak. Man får inte vara för snabb att kasta in handduken. Det är just detta som landstinget nu gör när man planerar att stänga två vårdcentraler i Norrköping. Frågan har inte förankrats vare sig hos Norrköpingsbor eller personal i landstinget.

Det är också riktigt att vi måste hushålla med resurser. Därför är det ju av största vikt att de resurser som vi satsar på hälso- och sjukvården också går till just detta. Idag går flera miljarder per år av våra skattepengar direkt i utbetalningar till riskkapitalbolag belägna i skatteparadis. Det är ett direkt slöseri med våra gemensamma resurser.

Det är dock fel att påstå att det inte spelar någon roll vem som utför verksamheten. Offentligt driven och finansierad vård är den absolut effektivaste formen för att driva hälso- och sjukvård. Detta gäller såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt. Om vi inte agerar nu för att hindra och begränsa privatiseringarna inom hälso- och sjukvården är vi snart i en situation där vi kommer att betala mer pengar till en sämre och ojämlikare vård. Det vill inte vi i vänsterpartiet.

Emil Broberg, gruppledare Vänsterpartiet landstingsgrupp
Kerstin Hildebrand, Kommunalråd Norrköping

Inga kommentarer: