söndag 17 oktober 2010

Korruption är resultatet av en förd politik

Bilden av att Sverige skulle vara ett land utan omfattande korruption stämmer inte längre. Det har blivit väldigt tydligt i såväl Göteborg och Norrköping den senaste tiden. Men så har det inte alltid varit. Sverige har varit ett land där korruptionen var jämförelsevis mycket låg. Anledningen till att vi ser denna förändring är följden av en förd politik.

Det allt mer omfattande införandet av marknadsmekanismer med allt mer och större upphandlingar och privatiseringar inom offentlig sektor är det som skapat förutsättningar för korruptionens utbredning. För det är när de privata vinstintressena hägrar som medborgarintresset får träda till tillbaka.

För den allt mer privatiserade välfärden ger möjligheter till så stora inkomster och vinster att företagen är beredda att gå långt för att försäkra sig om att just de ska vinna upphandlingarna då de ser stora möjligheter att tjäna grova pengar.

Att någonting är fel i dagens Sverige kan också exemplifieras av de många avknoppningar som gjorts i borgerliga kommuner runt om i landet. En moderat politiker i Österåker köpte en skola av kommunen för 150 000 kr. Redan första året gjorde företaget en vinst på över en miljon.

När hemtjänsten i Vantör avknoppades till de tidigare kommunala cheferna för 69 500 kunde de året därpå räkna in en vinst på 4 miljoner kronor. Listan kan göras lång på exempel där offentlig verksamhet slumpas bort till privata företag som sedan gör stora vinster på våra skattepengar.

Orimliga avknoppningar och privatiseringar hänger ihop med korruption och mutor i offentlig sektor. Det är när ekonomismen tränger in i de offentliga verksamheterna som de kortsiktiga vinstintressena tar över hos alla parter. För varför ska tjänstemän och personal ta andra hänsyn än dessa när det verkar vara detta som är den politiska inriktningen.

Ivern att privatisera offentlig sektor handlar enbart om politik, eller snarare politisk dogmatism. De borgerligas ledstjärna är att sälja ut det vi har gemensamt och låta vinstintresset vara drivande. Det är när politiker leker affär med våra gemensamma tillgångar som korruptionen ligger nära till hands.

Ska vi kunna trygga framtidens välfärd och bygga en offentlig sektor där medborgarintresset sätts i första hand krävs det en annan inriktning på politiken. Tyvärr leds landet idag av en regering som just sätter det privata vinstintresset före vårt gemensammas bästa.

Detta är en debattartikel som är skickad till Corren

2 kommentarer:

Fredrik Andersson sa...

Läste och recenserade en rapport från Timbro som skoluppgift förra veckan som handlade om korruption i Sverige. De härledde all korruption till långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav, utan att jämföra med kommuner där sossarna inte styrde. Känns som om teorin du lyfter fram låter rimligare.

Stoffe sa...

Siffrorna som nämns beträffande utförsäljningen av sjukhus och andra offentliga verksamheter är verkligen talande. Listan kan dessvärre göras betydligt längre. Det handlar om en enorm förmögenhetsöverföring till enskilda av det som vi tidigare ägde gemensamt. Man har i princip förskingrat bort dessa verksamheter till underpriser för att gynna enskilda aktieägare. Är det verkligen ansvarsfullt att dela ut skattebetalarnas pengar i aktieutdelning? Det är nämligen det som saken i förlängningen handlar om!