tisdag 5 oktober 2010

Vrinnevilistans lögn i valrörelsen
En liten rapport/sammanställning som jag gjort och nu delar med mig.

Hur ett parti agerar före och efter ett val brukar hänga ihop. Det brukar vara en av politikens grundläggande utgångspunkter att de utfästelser som görs innan ett val även ska gälla efter. Dolda agendor eller osanningar brukar granskas hårt och kritiseras.

I landstingsvalet i Östergötland ställde ”sjukvårdspartiet” Vrinnevilistan upp till val för andra gången. Deras valrörelse har visat sig bygga på en utgångspunkt som inte var sann.

Detta är en kort sammanställning av hur Vrinnevilistan har agerat. Det mesta är sådant som kan hänföras till offentliga kommentarer i olika massmedier. Det skulle kunna kompletteras med ytterligare information om partiets agerande. Denna information skulle dock vara svårare att belägga.

Bakgrunden till denna sammanställning är att det inte finns någon som följt upp det som Vrinnevilistan sade i valet. Journalistiken har inte ställt de kritiska frågorna eller ställt Vrinnevilistan tillsvars för sitt agerande. För när det väl kom till kritian så visade det sig att Vrinnevilistan faktiskt hade bestämt sig för att samarbeta med borgarna sedan långt tidigare. Allt annat måste ju kunna uteslutas om man ser till hur de själva har agerat efter valet.

Emil Broberg
Vänsterpartiet

Vrinnevilistan har nu aviserat att de kommer att samarbeta med de borgerliga partierna den kommande mandatperioden. Detta utan att de i realiteten fört några politiska samtal med den rödgröna sidan som i valet fick ett betydligt större stöd än de borgerliga.

Detta val av samarbetspartners skulle ju kunna uppfattas som ett naturligt val av Vrinnevilistan då de under föregående mandatperiod regerade tillsammans med de borgerliga partierna. Dock markerade Vrinnevilistan tydligt och klart i valrörelsen att de inte hade för avsikt att knyta sig till något block innan valet. Valresultat och förhandlingar efter valet skulle avgöra vem de skulle samarbeta med.

När Vrinnevilistan presenterade sitt valprogram ibland annat Norrköpings tidningar 20 augusti skrev NT följande:

"Programmet är färgglatt. Rött eller blått spelar ingen roll. Lasse Pettersson hävdar att Vrinnevilistan kan regera med vem som helst.

- Med tre mandat kan vi spela stor roll. Vågmästarrollen är alltid eftertraktad, säger han hoppfullt.”

I Sveriges radio Östergötlands valdebatt torsdagen innan valet ställdes frågan om framtida samarbete till Lars Pettersson. Den konversationen såg ut enligt följande:

”SR: Du har samarbetat med den borgerliga alliansen under den här mandatperioden. Vad blir det efter valet?

Lars Pettersson: Vi måste först se hur valet utfaller och om vi ska styra med någon annan så vill vi styra med dom som bäst accepterar våra vallöften och det vi har gått till val på.

SR: Vilka är det som du ser idag?

Lars Pettersson: Det vet jag inte för vi har ju inte pratat om det än men jag vet att det är ju inte vem vi vill styra med utan vem som vill styra med oss också…”

Under valnatten intervjuades Pettersson återigen av Norrköpings tidningar:

”- Vi har inte bestämt vilka vi ska samarbeta med än, sa Lasse Pettersson, när fler än hälften av rösterna räknats.

Hur partiet vill samverka i framtiden är fortfarande oklart.

Det där får vi prata om. Det har ju fungerat rätt så bra med Alliansen och det vi vill ha är ju en stabilitet i landstinget. Om något väldigt fint erbjudande kommer från dem vill vi samarbeta med vilket block som helst. Fast det är klart att Socialdemokraterna har ju Vänsterpartiet som släpankare vilket inte många i mitt parti gillar, sa Lasse Pettersson.”

Även efter valet upprätthöll Vrinnevilistan att de ännu inte bestämt sig för vem de vill samarbeta med. De ville enligt NT 24/9 avvakta valresultatet samt att man skulle träffas internt i partiet för att fortsätta diskussionerna om hur man ville göra.


Varierande skäl till att inte samarbeta med de rödgröna
Vrinnevilistans agerande efter valet har även det kantats av otydligheter. Man har angett en rad olika skäl och anledningar till att man inte vill samarbeta med de rödgröna partierna.

I NT 21 september anger Lars Pettersson att ett problem är socialdemokraten Mats Johansson som ”inte sagt särskilt snälla saker om oss”. I samma artikel anges även Helene Andersson-Molina, en före detta medlem i Vrinnevilistan som bytt till Socialdemokraterna, vara ett stort problem för möjligheten till samarbete.

I Corren 30 september anger Lars Pettersson att ett skäl för Vrinnevilistan att fortsätta samarbeta med de borgerliga partierna är att man inte vill se den skattehöjning som de rödgröna föreslaget. I samma artikel uppges även att vänsterpartiet skulle vara ett problem för Vrinnevilistan att samarbeta med.

Samma dag, 30 september, fast i Folkbladet slår Pettersson fast att Vrinnevilistan inte kommer att samarbeta med Vänsterpartiet. Skälet för detta är att Vänsterpartiet varit allt för ideologiska de senaste åren.

I corren 2/1o upprepas Lars Pettersson att det inte är tänkbart att samarbeta med Vänsterpartiet. Enligt Pettersson är vänsterpartiet blivande gruppledare ”allt för ideologisk i sin politik”. Vänsterns syn på privatiseringar gör det också omöjligt att samarbeta enligt Pettersson.

Till Sveriges Radio Östergötland säger Lars Pettersson att det är enklare att samarbeta med de borgerliga.

”– Det är väl en helhetsbedömning. Det är ju ganska liten skillnad i sjukvårdspolitiken egentligen, men vi vet ju hur vi ska få igenom våra frågor med alliansen efter den gångna mandatperioden. De andra är ju ett okänt kort för oss.”

I en annan intervju i Sveriges Radio Östergötland 4/10 säger Pettersson

”- Det har ju lite med att göra med historik hur vi känt oss behandlade /…/ vi vet ju hur vi kan få igenom våra frågor med alliansen från den gångna mandatperioden för de andra är ju ett okänt kort för oss.”

I Folkbladet 5/10 så menar Pettersson att den inbjudan som Vrinnevilistan fick till samarbete med de Rödgröna inte var tillräckligt vänlig. Lars Pettersson säger att:

”- Den inviten var armbågsaktig, tycker jag.”

Vrinnevilistan ville aldrig bryta med Alliansen
Vrinnevilistan var tydliga innan valet med att de inte tillhörde något block. Såväl alliansen som de rödgröna hade tydligt presenterat sin politik innan valet. Vrinnevilistan sade tydligt och klart att de inte ville bestämma sig före valet utan se vem som kunde ge dem det bästa budet på politikens innehåll.

Utifrån det valresultat som uppstod hade Vrinnevilistan redan från dag ett avgörandet i sin hand. Oavsett hur de sista mandaten skulle fördelas så hade de möjligheten att göra upp med båda sidor för att skapa ett styre för landstinget. Signalen som gavs omgående var dock att man ville vänta ut den slutgiltiga räkningen för att se om man kunde få ett mandat till.

Tisdagen 21 september säger Lars Pettersson till NT:
”- Min tanke är att vi ska få ett mandat till. Då är det löst.”

Ett ytterligare mandat till Vrinnevilistan skulle enbart ha inneburit att de skulle kunna bilda majoritet med de borgerliga.

Att Vrinnevilistan i valrörelsen inte ville gå hand i hand med sina samarbetspartier i den borgerliga Alliansen har visat sig enbart vara en valtaktisk fråga. I realiteten har de hela tiden varit inställda på att samarbeta med de borgerliga partierna. De samtal som de fört med den rödgröna oppositionen har aldrig kommit att handla om politikens innehåll.


Vrinnevilistan väljer SD före Vänsterpartiet
Vrinnevilistan har i eftervalsdebatten varit extra tydliga i sin kritik av Vänsterpartiet som en del i det rödgröna blocket. Här ställdes tydliga ultimatum på att vänsterpartiet inte skulle kunna ingå i en majoritet tillsammans med Vrinnevilistan. Skälet skulle varit ideologiska. Detta trots att vänsterpartiet har haft samma valplattform och budget inför valet som Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Vrinnevilistan har således i alla diskussioner utgått ifrån en parlamentarisk situation där de gör sig beroende av Sverigedemokraternas stöd. Lars Pettersson har i flera artiklar uttalat sig om att det är oppositionen som har ansvar för att inte fälla de styrande partiernas förslag. Enligt det svenska politiska systemet är det alltid de som styr oavsett i majoritet eller minoritet som presenterar förslag till fullmäktige. Det är de styrande som har ansvar för att deras politik får gehör. Det är aldrig oppositionens ansvar.

Vrinnevilistans agerande sedan valet har helt utgått ifrån att de vill sitta och styra i minoritet där de är beroende av Sverigedemokraternas röster. Detta trots att de haft möjlighet att bilda en stabil majoritet tillsammans med de rödgröna som tydligt markerat att det finns stora möjligheter att för samtal om politikens innehåll. Den möjligheten har inte ens Vrinnevilistan undersökt. Därför är det uppenbart att de väljer stöd från Sverigedemokraterna före samtal med Vänsterpartiet.


Vrinnevilistan förde sina väljare bakom ljuset
Det är utifrån denna korta genomgång av Vrinnevilistans agerande tydligt att de medvetet har fört sina väljare bakom ljuset när de i valrörelsen påstod att de inte hade tagit ställning till vem de vill samarbeta med.

De skäl som de efter valet har anfört har dessutom varit kända redan före valet. Ingenting av detta har varit någon nyhet för Lars Pettersson eller Vrinnevilistan. Frågan är om hur många av de som röstade på Vrinnevilistan som hade ångrat sig om de redan innan valet fått besked från Vrinnevilistan om att de föredrog borgerligt samarbete i minoritet med stöd av Sverigedemokraterna framför en stabil majoritet tillsammans med de rödgröna.

Det minsta som Vrinnevilistans väljare hade kunnat förvänta sig från sitt parti är man skulle uppfyllt löftet om att undersöka vart man fick bäst stöd för sin politik. Detta gjordes aldrig och därmed har Vrinnevilistan fört sina väljare bakom ryggen.

Inga kommentarer: