måndag 1 november 2010

Nej till krig!

Vänsterpartiet fortsätter inte förhandlingarna med den borgerliga regeringen om en uppgörelse kring Sveriges krig i Afgahnistan. Det är inte någonting märkligt med det. Vi har ju en regering som vill vara med och kriga, som vill att svenska trupper ska aktivt delta i strider där människor dödas och blir dödade. De vill inte se till de fredliga möjligheter som finns. För det är faktiskt så att de områden i Afgahnistan där man inte närvarar med stridade trupper och istället satsar på bistånd så fungerar det bättre. Samhällsutvecklingen går åt rätt håll i dessa områden. Det gör det inte där kriger pågår.

Det sorgerliga är att det verkar som att socialdemokraterna och miljöpartiet inte vill hålla fast vid det som de sade innan valet utan tänker göra upp med regeringen om fortsatt krig. Att socialdemokraterna går med på det kanske inte är så väldigt förvånande men det är ju faktiskt så att man blir något förundrad över vad Miljöpartiet pysslar med. Det är ju ett part med med en snarare pacifistisk historia som nu väljer krig framför bistånd.

Läs mer på vänsterpartiet hemsida.

Expressen, DN, SVD, Jonas Sjöstedt, Aftonbladet,

Inga kommentarer: