onsdag 31 augusti 2011

Intet nytt från Norberg


Staffan Norberg, kommunalråd från Södertälje för vänsterpartiet, publicerar idag sin gamla vanliga artikel på DN debatt. Vi har sett den förut han har väl bara kastat om orden lite. Jag ägnade en liten stund åt att söka på andra artiklar som Staffan skrivit de senaste 6-7 åren och kom fram till just det att oavsett vad partiet gör så är det fel. Det intressanta med det hela är att Staffan i stort sett inte heller presenterar någonting som skulle vara lösningen på problemet. Det enda han kommer med är en hel del floskler.

Om man granskar hans artikel i dagens DN så är det i stort sett samma där. Han menar att den ekonomiska politiken är oansvarig men har inte något förslag på hur den skulle kunna bli bättre. Det närmaste han kommer är att presentera ett eget förslag är en liknelse med Kinesiska kommunistpartiet som är besynnerlig.

Han har en till stora delar svårförståelig kritik av utrikespolitiken där hans enda förslag verkar vara att man ska nyansera kritiken av Israel. På vilket sätt kan man undra? Ska vänsterpartiet se mellan fingrarna när det gäller ockupation och förtryck?

Hans mest konkreta förslag är att vänsterpartiet måste se över Ebo lagstiftningen. En fråga som är viktig och intressant men knappast är en valvinnarfråga. Men det verkar Staffan tro, vilket i och för sig kanske är talande för hans kritik.

Sedan så menar han att vänsterpartiet inte arbetar tillräckligt hårt för att få människor i arbete utan förknippas för mycket med ”bidrag”. Vad han vill är höljt i dunkel.

Staffan är en trevlig person som jag ofta har goda utbyten med i diskussioner när vi ses. Men hans ständiga artiklar i olika tidningar är mycket märkliga. De bygger på en mycket inskränkt bild av vänsterpartiet som inte stämmer. Varje gång de dyker upp så ställer jag mig alltid frågan. Vad vill han egentligen? Finns det någon tanke eller idé med hans utspel? Om så är fallet är det mycket svårt att se.

Vänsterpartiet är inne i en period där vi diskuterar partiledare och framtidens politik. Alla stenar kan vändas och jag är glad för det. Diskussionen är bred och intressant. Jag tycker att det finns en hel del att diskustera kring partiets politik. Det gäller inte minst hur vi arbetar och profilerar oss.

I de flesta undersökningar som görs kan vi se att det finns ett starkt stöd för stora delar av vänsterpartiets politik men att man trots det inte röstar på oss. En sådan som Stanna hävdar att det beror på att vi saknar trovärdighet andra menar att människor helt enkelt bara måste upplysas om vad vi tycker så kommer de ändra sig. Båda dessa antaganden är felaktiga menar jag.

Jag tror att vänsterpartiet i alldeles för hög utsträckning väljer att prioritera frågor på fel sätt och prata om vår politik på ett sakligt och korrekt sätt. Vi undervisar nästan väljare och andra. Istället måste vi se hur vi kan lyfta frågor på ett sätt så att människor kan känna att de är viktiga, att de kan känna att det vi säger betyder någonting för såväl oss som dem själva.

Detta är möjligen det arv som vänstern för med sig sedan gamla tider innan muren föll och när sådana som Staffan Norberg gick med i partiet. Det handlar om en dogmatisk inställning till ideologi och politik där man har en stor tilltro till att det genom logik går att övertyga alla att inse ”sanningen”.

Att man vet vad som är ”bäst och rätt” behöver ju inte alls betyda att man agerar så som ”objektivt” är bäst. Vi har ju många exempel på detta hur människor väljer att leva sina liv. Det gäller även inom politiken. Människor röstar på det som känns bäst.

När moderaterna lanserade ”nya moderaterna” var det ett avgörande skifte för dem. De laddade partiet med en massa positiva omdömen om att man kastade bort det gamla och skulle nu krama välfärden och så vidare. De gjorde ett strålande val 2006 och vann regeringsmakten. En omfattande opinionsundersökning som gjordes i samband med detta visade att andelen människor som uppfattande moderaterna som någonting positiv hade ökat drastiskt samtidigt som andelen som ansåg att de kände till deras politik hade halverats.

Politikens innehåll är avgörande för ett parti och dess framtid. Jag tycker att vänsterpartiet idag i grunden har en bra politisk hållning inom de flesta områden. Dock har vi en mycket stor svaghet i att lyfta fram denna politik som får människor att identifiera sig med vår politik, vårt parti och våra representanter. Det är detta som vi måste bli bättre på för att vinna val. Det handlar inte om att nyansera kritiken av Israel, acceptera skattesänkarpolitik eller vilja förändra E-bo lagstiftningen.

8 kommentarer:

Lennart Rendik sa...

när jag läste Staffans artikel i DN så håller jag med Staffan i stort sett allt, Emil tycker att det är gammal skåpmat och att staffan har skrivit liknande artiklar tidigare vilket stämmer. men som så många andra så läser de flesta artikln ytligt och inte djupgående. det artkeln handlande om är att Vänsterpartiet måste vända på varje sten inte enbart om hur partiet fungerar utan även det politiska och som jag ser det hur kan vi komma till rätta med bristen på trovärdighet som Västerpartiet dras med. jag anser att Vänsterpartiet är ett av mest demokratiska partierna för att vi tillåter att partimedlemmar öppet får redovisa sina synpunkter, vi har högt i tak men det finns fortfarande några som inte vill att intern kritik ska exponeras för allmänheten.

Emil sa...

men om man vill vända på varje sten och kritisera partiet på det sätt som staffan gör borde man då inte också någon gång komma med egna politiska förslag på hur man anser att partiet ska bli bättre. Det blir ju faktisk lite oseriöst att gång på gång bara tala om hur uselt allt är utan att ha några förslag.
Jag undrar också vem det är som inte vill att intern kritik inte ska exponeras för allmänheten? Jag har inte några problem med det. Men det innebär ju inte att kritiken ska stå obesvarad.

Staffan sa...

Jag tror att du slår huvudet på spiken i din analys om vänsterpartiets problem med att nå ut. Tyvärr. För jag skulle också föredra att det räckte med att ha rätt analys och ideologi, och bara tålmodigt behöva förklara den för väljarna. Men det räcker inte med att ha rätt, man måste få rätt också. Och då spelar taktik och populism en roll. Vårt mest populistiska parti idag är moderaterna, som bara tuggar kontrollgruppstestade klyschor. Men de når de dr stora mängderna människor som egentligen inte bryr sig så mkt om politik, men vill hoppa på det nya och fräscha för stunden. Jag tycker inte att (v) ska kopiera moderaterna rakt av. Men försöka grunda en sund vänsterpopulism i lite mer substans än de "nya" moderaternas luftpastejer.

Mats Einarsson sa...

Funderar på att skriva ett inlägg till DN Debatt där jag kritiserar att Vänsterpartiet använder hammaren och skäran i sin logga samt kräver Hilding Hagbergs avgång.

gatans politik sa...

KKE kör hårt i Grekland och har hammaren och skäran kvar.....

Staffan Norberg sa...

Artikeln var ett försök att utifrån olika väljarundersökningar beskriva hur bilden av vänsterpartiet är bland de 96% som inte röstar på partiet. Det finns faktiskt ganska seriösa sådana och de åsikter som resovisas där bygger sannolikt på decennier av olika signaler som ger bilden av ett parti. Partiers självbild är ofta annorlunda. En av dessa undersökningar redovisades i Visby sommaren 2010 och du var ju där, så jag antar att även du intresserar dig för hur de icke frälsta resonerar. Där någonstans borde framtidskommission och valstrateger ta sin utgångspunkt. Jag har alltid varit usel på att frälsa de redan frälsta, d v s säga det som alla vill höra. Sådant brukar ofta leda till att församlingen långsamt minskar och krymper, men de kvarvarande blir desto mer övertygade och eniga. Så upplever jag Vänsterpartiet sedan väljarstödet kulminerade ca 2001.

1/Vänsterpartiet har haft mycket svårt att skilja på goda och dåliga tider. Jag tror att Svenskar idag uppskattar de budgettak som infördes för att samla i ladorna under goda år. Även om vänsterpartiet aktivt bidrog till budgetsaneringen med Person var det inget vi var särskilt stolta över. Särskilt viktigt att ge förändringssignaler i ekonomiska frågor hur duktiga vi än själva tycker vi är. Det urusla förtroendet för Vänsterpartiets trovärdighet i ekonomiska frågor som brukar vara det tydligaste resultatet i olika väljarundersökningar är den största akilleshälen som sannolikt beror mindre på min kritik än på de torgförda åsikterna från partiet under många, många år. Behöver vi inte ge nya signaler Emil?

2/Mycket lovvärt att partiet varit entydigt i Nordafrika. Det är emellertid inte det normala historiskt då urskuldanden präglat störtandet av vänsterdiktaturer som urartat.(Khadaffiregimen betraktades ju tidigare av vänstern som någon form av vänsteregim). Jag är en aning orolig att partiet väntar alltför länge med att kritisera och ta avstånd från de vänsterregimer på glid mot nepotism som gett sitt oreserverade stöd till fränden Khadaffi). Vad tror du Emil?

3/Det är ingen slump att invandrare inte väljer att bo i Danderyd och Vellinge trots lagen om eget boende. Tvärtom visar statistik att sannolikiheten att man inte hamnar i invandrartäta förorter minskar om man vid ankomst får en vanlig bostad i en vanlig svensk ort. Vi i Södertälje vet konsekvenserna av EBO och bidrar gärna med bättre lösningar på hur vi skapar bättre förutsättningar att skapa sin framtid i det nya hemlandet. Du är välkommen att besöka och se hur verkligheten för många ter sig

4/Arbetslinjen och vem som är mest trovärdig kanske är en ilussion, men som det ser ut idag så uppfattas inte arbetarpartierna representera den utan förknippas mer med de som inte arbetar. Det är nog nyckelfrågan även nästa val. Håller du med om detta?

Ja, Nu upprepade jag mig nog igen, men artikeln innehöll faktiskt 4 förbättringsförslag som knappast skulle göra partiet till något annat än ett vänsterparti,trots ett par slaktade men heliga kor så det fanns ju faktiskt några förslag när jag vände på stenarna. Det var ju själva klon i artikeln till skillnad från framtidskommissionens slutsatser som ju inte kan sägas vara särskilt politiska

Jag är optimist och med partiledarvalet ges en tid av att på nytt signalera ny vänster som jag hoppas kommer att bli mer lyckad än Lars Ohlys vars bästa egenskap nog var att just frälsa de redan frälsta med enighet om man ska tro de 96% som ratar partiet. Hoppas partiet inte missar det nya tåget.

Emil sa...

Staffan. Jag delar väldigt få av dina slutsatser och kan konstatera att du enbart levererar kritik och helt saknar vilja att peka ut hur du skulle vilja att vänsterpartiet utvecklas. Det är ju alltid lätt att kasta sten men svårare att vara konstruktiv. Det tycker jag är tråkigt.

Jag tycker att Jonas Sjöstedt har skrivit en bra kommentar på sin blogg men anledning av din artikel. Den är läsvärd och viktig. Se: http://jonassjostedt.se/

Vad gäller den ekonomiska politiken har du fel i sak. Vänsterpartiet tar ansvar. Dock är den mediala bilden annorlunda beroende på att dels politiska motståndare vill ge den bilden men också för att den förstärks av inlägg som ditt. Vi kanske har olika syn på den ekonomiska politiken och hur den ska utformas men Vänsterpartiets politik idag är inte oansvarig. Hur vill du att den ekonomiska politiken ska se ut? Skiljer den sig något från regeringens?

Vad gäller utrikespolitiken så är det för det första en av de frågor som är minst betydelsefulla för hur människor röstar. Det gör den däremot inte mindre viktig. Jag tycker att det är dåligt med allt för enkla analyser och motsätter mig nog alla former hyllningar till olika länder och system. Däremot så exemplifierar du med att vi behöver nyansera kritiken av Israel. På vilket sätt ska vi göra det. Ska vi bli mindre kritiska till den illegala ockupationen eller apartheidsystemet som man byggt upp. Ska vi bejaka byggandet av muren eller Israels illegala bosättningar på ockuperad mark?

EBO är inte oproblematiskt och det får konsekvenser för er i Södertälje. Dock är det i sammanhanget en ganska liten fråga och på intet sätt avgörande för hur den gängse väljaren i övriga riket funderar kring flyktingpolitiken. Men visst kan vi behöva diskutera utformningen av EBO men jag har svårt att tänka mig en lagstiftning som sätter vissa människor i kommunarrest beroende på vilket ursprung de har.

Vi har en politik som vill skapa arbete för alla utifrån deras förutsättningar. Men vi har ju också en politik som ska ge arbetslösa och sjuka ett drägligt liv. Din kritik mot vår arbetsmarknadspolitik är mycket svår att förstå om du inte menar att vi ska hålla fast vid den borgerliga regeringens politik när det gäller t.ex. sjukförsäkring och A-kassa.

Problemet med det du skriver är att det inte finns några förbättringsförslag. Det är bara kritik kring dåliga saker. Det finns inte ett enda förslag på vad vi ska göra istället. För att debatten ska bli seriös behöver du ju komma med riktiga förslag.

Framtidskommissionens förslag saknar flera delar som man gärna hade sett mer av. Jag hade gärna sett en mer politisk diskussion där vi vågar utmana vårt sätt att bedriva och prata om politik. Jag ser fram emot en fortsatt debatt under hösten i partiet där vi verkligen får fokus på politikens innehåll. Jag ser även fram emot att du på ett mer konstruktivt sätt spelar in konkreta politiska förslag. Det är ju då som det blir spännande. Så ett tips om du verkligen vill påverka partiets utveckling: skippa gnället och var konkret istället.

Ulf Sandberg sa...

Ända sedan Vägvalvänsters entré på scenen har detta tjat från Norberg o hans gelikar förstört partiet och dess trovärdighet.
Det är en alltigenom borgerlig grundsyn på ekonomi, utrikespolitik o politisk ideologi som framförs.
Själv blir jag bara så trött.
Ekonomi - det sättet som ex statens finanser o statsskuld o budgetutrymme presenteras idag är djupt, djupt felaktigt och bygger på rena påhitten o falsarium. Vilket många ekonomer med icke borgerlig ekonomisyn har påvisat så många ggr.
Men Norberg fortsätter att rapa ...