måndag 22 augusti 2011

Centerns vadnring högerut

Om devisen all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet så torde centerpartiet rusa i höjden i opinionsmätningarna framöver. De dyker ju upp i allehanda sammanhang just nu. Igår var det Maud Olofsson som var stolt över att få ingå i en referensgrupp till amerikanska utrikesdepartementet (läs mer här).

Idag rasar en intern debatt inom Centern/alliansen om lagen om sjöfylleri. En intressant debatt för att komma från centerpartister. Det är allt mer uppenbart att det folkrörelseparti som man en gång, för inte så länge sedan, verkar vara helt dött. I SVD beskyller de sina partikamrater för att vara ”en del av nykterismlobbyns kamp mot vanligt folks livsval och dryckesvanor.”

De vill inte reglera folks drickande till sjöss då det inte riktigt är bevisat om folk dör på grund av fylleri, vilket de inte verkar veta. De ställer dock kravet på bevis för att åtgärder ska vidtas. Det som de själva hävdar att det finns bevis för är att de vanligaste dödsolyckorna är män i äldre medelåldern som drunknar för att de inte har flytväst. Med deras eget resonemang borde man ju kräva flytväst av folk, men det gör de ju givetvis inte.

Svenska dagbladet upplåter idag också plats åt partiledarkandidaten Annie Lööf (som är duktig på att synas överallt just nu), som argumenterar för en kraftfullare miljöpolitik. Det är till stora delar bra förslag hon lyfter fram som t.ex. satsning på järnvägens kapacitet och höghastighetsbanor. Det är också bra att hon vågar prata om att höja vissa miljöskatter för att få mer resurser att investera i en grön omställning. Dock går ju förslagen på tvärs med vad de övriga partierna i regeringen vill.

Det som annars är intressant med centerns partiledarval är att det verkar som om frågan om en individualiserad föräldraförsäkring är den hetaste. Lööf är mot och Hatt är för. Debatten är intressant att följa. Det märkliga är att när förslaget om individualisering kritiseras så görs det utifrån att det skulle vara ”oliberalt”. Jag är förvisso inte liberal men är det inte liberalerna som är stora förespråkare för att se individen och inte klimpa ihop människor till kollektiv. Det kanske inte gäller familjen. Den kanske är undantagen. Eller så är det helt enkelt så att den som slår sig för bröstet idag och påstår sig vara liberal inte alls är så liberal som den vill påskina.

Det är också intressant att se att den interna debatten inom Centern, som är helt öppen, är att de andra allianspartierna verkar vara slagträn som används på olika sätt. Hatt skrev ju alldeles utmärkt på Aftonbladets debattsida:

”Avskaffa vårdnads­bidraget! Eftergiften till Kristdemokraterna var ett kraftigt kliv bakåt i svensk jämställdhetspolitik. Vårdnadsbidraget är en kvinno- och fattigdomsfälla framförallt för utrikes födda kvinnor som ­redan har en svag anknytning till arbetsmarknaden och bör därför avskaffas.”

Jag tycker att debatten om centerpartiets ordförande är intressant inte minst för att de är duktiga på att marknadsföra sig offentligt. Vad valet innebär för Sverige är dock mer tveksamt. Aftonbladet skrev för några dagar sedan en ledare med en noterbar knorr om centerns partiledarval:

”Oavsett om det blir Annie Lööf, Anna-Karin Hatt eller Anders W Jonsson som får leda Centerpartiet är han eller hon dömd att fortsätta det allianssamarbete som dränerat partiet på ideologi, väljare och politisk kraft.”

Centern verkar söka sin framtida roll. Allt pekar dock på att de kommer orientera sig allt längre högerut och anamma frågor som de andra borgerliga partierna lämnat. Det gäller inte minst deras krav på att 50% av all sjukvård ska privatiseras inom några år. Den frågan återkommer jag dock till framöver.

DN1, DN2, SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6, SVD7, SVD8, Expressen, SVD8, SVD9, DN, GP, Intressant?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Sjöfyllerilagen är ingen bra lag oavsett vad du må tycka om C. Lagändringen är inte sakligt moti¬verad. Avsikten med lagen bör vara att fånga in de båtar där riskerna för trafiksäkerheten är påtagliga om de framförs under alkoholpåverkan. Problemet är dock att enligt 350 undersökta sjöfylleridomar mellan 1994–2010 har sjutton fall av död eller allvarlig kroppsskada befunnits orsakade av berusning över 1 promille, medan ett enda sådant förekommer med lägre påverkan, som enligt domstolen inte behöver ha orsakat olyckan.

Det problematiska är alltså att gruppen 0,2-1,0 inte utgjort ett sjösäkerhetsproblem och därmed finns det anledning att ifrågasätta nyttan med denna typ av myndighetsutövning. Politikens uppgift bör vara att undersöka om den nya sjöfyllerilagen har inneburit en ökad sjösäkerhet.

Karl Malmqvist sa...

Hej Emil! Vad vi skrev var att OM det är sjösäkerhetsfundamentalism man vill ägna sig åt så bör man titta på andra åtgärder än att kriminalisera alla som råkar ha 0,2-1 promille alkohol i blodet. Av antalet dödsolyckor till sjöss som orsakats av alkohol de senaste åren är det bara en (!) där föraren hade mindre än 1 promille i blodet. Och grövre fylleri var förbjudet redan med den tidigare lagen.

Det finns alltså inget problem som kan lösas med lagen, utan den är en skrivbordsprodukt från riksdagspolitiker som saknar insyn i hur båtlivet faktiskt ser ut.

Emil sa...

Hej Karl, med ert resonemang torde det därför vara rimligt att lagstifta om krav på flytväst då det antagligen enligt er artikel skulle rädda många liv. Men ni verkar ju inte vara intresserade av att reglera sjölivet på detta sätt utan låta det vara upp till var och en att bestämma.

Jag är inte superinsatt i frågan, om jag ska vara helt ärlig, men är det inte så att lagen om sjöfylleri gäller en viss storlek på båt och de mindre båtarna förare inte omfattas. Att ha regler för stora och snabbare båtar som faktiskt framförs i höga hastigheter är för mig rimligt.

Anonym sa...

Att stoppa alkoholbruk i fritidsbåtar är en god gärning. Inför nollpromillegräns i all trafik till sjöss. Att stoppa alkohol är en kristlighet handling till skydd för vårt mest heliga, våra kroppar skapade av Gud, Sonen och Den Heliga Anden. Vi tackar vår Statsminister Fredrik Reinfeldt och hans team för detta.