tisdag 20 oktober 2009

Hederligt av företagarna

Företagarna, en av dessa lobbyorganisationer för det privata näringslivet, presenterade för några dagar sedan en rapport som jag känner att man, även om det nu är lite sent, vill kommentera. Rapporten gick ut på att man hade tagit fram förslag från riksdagspartierna som syftade till att förbättra för företagarna i Sverige. Man tog bort partibeteckningarna och lät företagarna svara på vilka reformer som de ansåg vara bäst för företagsklimatet.

Miljöpartiet toppar och vänsterpartiet kommer två med vårt förslag om att slopa ansvaret för sjuklöneperioden för företag med färre än tio anställda. Det gör att vänsterpartiet kom före alla de borgerliga partierna vilket egentligen inte alls är konstigt men för massmedia och kanske företagarna framstår som förvånande.

Slutsatsen som man kan dra av den korta rapport som företagarna presenterat är att företagarna tycker att det är viktigare med att försvara den generella välfärden med ett brett samhälleligt ansvar för t.ex. sjukförsäkringen framför försämrade turordningsregler, sänkta ingångslöner, sänkta bolagsskatter och andra försämringar av arbetsrätten.

Jag tror att det skulle vara nyttigt och bra om fler intresseorganisationer ibland vågade göra liknande undersökningar kring politiska förslag där man inte stämplar ut dem med partibeteckning först, så att företagarna gör denna undersökning ska hedra dom-. Det gäller inte minst för vänsterpartiet där man skulle se att stora delar av vår politik även intresserar och gör nytta för många som uppfattar sig som borgerliga.

Inga kommentarer: