fredag 16 september 2011

Satsa på personalen

En artikel som publicerats i Corren:

Arbetssituationen inom landstinget beskrivs av många anställda som mycket tuff. Vi får återkommande rapporter om låg bemanning, hård stress och att många slutar grund av att de inte orkar arbeta kvar. Nu senast var det barnmorskorna och personalen vid akuten vid US som slog larm.

Att många anställda inom landstinget upplever att deras arbetssituation är så svår att de slutar eller känner sig tvingade att gå ner i arbetstid för att orka är helt enkelt oacceptabelt för oss i vänsterpartiet.

Vid akuten på US har antalet patienter ökat med en tredjedel de senaste åren utan att personalen ökat. För barnmorskorna har antalet förlossningar ökat med mer än 50 % under tio år utan att antalet förlösande barnmorskor ökat.

Sjukvården i Östergötland upprätthåller en god kvallitet och inom förlossningsvården har resultaten tydligt förbättrats. Detta är personalens förtjänst. Vill vi upprätthålla en hög kompetens och en god sjukvård i framtiden måste vi värna personalen bättre. Ingen ska söka sig bort från landstinget på grund av sin arbetsmiljö.

Vi ser idag inte någon politisk vilja att åtgärda problemen utan de borgerliga partierna och Vrinnevilistan lägger hela ansvaret på personalen. Och där vet vi att det inte finns något utrymme för att vidta åtgärder då de inte får tillräckliga ekonomiska resurser för att anställa fler ge rimligare arbetstider så att personalen kan orka med.

Att ständigt lägga sparbeting på hälso- och sjukvården får konsekvenser. De första som betalar är personalen som arbetar hårdare och sliter ut sig. Om det inte vidtas kraftfulla åtgärder från den politiska ledningen så kommer patientsäkerhet och vårdkvalitet blir lidande.

Vänsterpartiet har tillsammans med S och MP presenterat en rad satsningar för att förbättra situationen för personalen och tillföra mer resurser till vården. För att kunna nå en positiv utveckling för såväl personal som patienter krävs det politiskt ansvarstagande. Det saknas helt idag.

Emil Broberg, gruppledare Vänsterpartiet
Sara Frank, Vänsterpartiet

Inga kommentarer: