måndag 7 mars 2011

Tragiskt att de borgerliga inte står upp för mänskliga rättigheter

Med anledning av ett lågvattenmärke som de borgerliga partierna i landstinget publicerade i Norrköpings tidningar förra veckan har jag och Nicklas Lundström skirivt ett svar som är inskickat till NT.

Det är förståeligt att representanter för de styrande borgerliga partierna och Vrinnevilistan i Landstinget tar till personangrepp och osakliga argument för att försvara sin hårda politik för att neka papperslösa vård då de i sak inte har någonting att komma med.
Den styrande minoriteten hävdar att landstingets regler är "glasklara". Detta är något som de borde veta inte stämmer. De organisationer som t.ex. Svenska kyrkan, Asylgrupperna, Rädda barnen och Tinnerökliniken som kommer i kontakt med papperslösa flyktingar vittnar om att det är många som inte får vård som de har behov av.
Lasse Pettersson (VL) kom i Östnytt 16/2 med hårda uttalanden angående vård för papperslösa. Där hävdar Pettersson att papperslösa flyktingar inte ska ha rätt till vård som de inte själva bidragit till. Är det en princip som bör gälla alla? Skulle det innebära att den som inte jobbar och betalar skatt inte får någon vård alls? Och vad tycker de borgerliga partierna om den inställningen?
De styrande i landstinget hävdar att det är olagligt att erbjuda papperslösa samma vård som andra. Det är en ståndpunkt som de är ganska ensamma om då flesta andra landsting ger vård till papperslösa. Det pågår ett arbete för att se över hur staten ska kunna ersätta landstingen för den vård som ges till papperslösa. Det är bra även om vi är oroade för att regeringen inte kommer att gör tillräckligt.
Det är tragiskt att de styrande partierna i landstinget inte sluter upp bakom grundläggande mänskliga rättigheter och istället väljer Sverigedemokraternas linje. Vi frågar oss fortfarande var ni som står upp för dessa rättigheter i de borgerliga partierna finns?

Inga kommentarer: