onsdag 9 mars 2011

Miljarder rullar ut ur landetHälso- och sjukvården är idag på väg att bli en handelsvara som alla andra på marknaden. En kombination av medveten politik och stora möjligheter att tjäna stora pengar driver på denna utveckling. Svenska dagbladet har uppmärksammat denna utveckling. De pekar på att utvecklingen inom inte minst hälso- och sjukvården går mycket snabbt.

Det finns flera problem med denna utveckling. Ett av de största är att vården som är i stort behov av resurser dräneras på just detta när de privata riskkapitalbolagen träder in som ägare. Resurser försvinner ur sjukvården på flera sätt. Svenska dagbladet har pekat på en del där det försvinner närmare 3 miljarder ur verksamheterna till följd av vinstutdelningar. Dock är detta bara en del av de resurser som försvinner.

Företagen använder sig också av avancerad skatteplanering, så kallade skattesnurror, där man via ett invecklat och komplicerat ägande minimerar sina vinster och istället betalar interna räntor, som är skyhöga, på lån inom den egna koncernen. På detta sätt undviker man medvetet skatt på sina vinster som istället skickas till koncernens konton i skatteparadisen.

Dock är det inte heller via skatteplanering som de riktigt stora pengarna tjänas i riskkapitalbolagen. De stora vinsterna uppstår när man säljer verksamheten vidare. Efter några års ägande säljer riskkapitalbolagen verksamheten vidare med mycket stora vinster, oftast i miljardklassen.

Riskkapitalbolagen är mycket tydliga med sitt ägande. Det handlar bara om att tjäna så mycket pengar som möjligt på så kort tid som möjligt. De är inte intresserad av att förbättra och utveckla sjukvården till det bättre för medborgare och patienter. För dem är sjukvården en vara som vilken som helst. Det får också konsekvenser för vårdens innehåll.

En verksamhet som ska skapa ett så stort ekonomiskt värde som möjligt arbetar för att maximera sina intäkter och minimera sina utgifter. Det är efter den principen som sjukvården idag allt mer organiseras. Inte minst inom primärvården där vi har en lagstiftning som tvingar även offentligt driven sjukvård att anpassa sig efter ett marknadstänkande. Detta leder givetvis till att man är mån om att ta emot enkla och relativt friska patienter och att man är mindre angelägen om att vårda de som är mer krävande så som t.ex. äldre.

Den svenska sjukvården har gjort ett vägval som leder helt fel. Om utvecklingen fortsätter så kommer vi inom några år ha en sjukvård som är såväl mycket dyrare att bedriva samtidigt som allt färre kommer få den vård som de har behov av.

Vänsterpartiet vill inte se en sådan utveckling. Vi vill vårda varje skattekrona som vi har idag för att skapa en bättre sjukvård för alla, världens bästa sjukvård.

SVD1, SVD2, SVD3, Jonas Sjöstedt, Mario, Svensson, Storstad, Intressant?

Inga kommentarer: