torsdag 10 mars 2011

Offentlig vård effektivare än privat

Svenska dagbladet har idag fortsatt sin granskning av hur riskkapitalbolagen tar över en allt större del av vår välfärd i syfte att spekulera med den. De investerare/ägare som intervjuas är ju förvånansvärt öppenhjärtiga. De brukar ju tiga som muren kring dessa frågor. I SVD talar de öppet om hur det är så självklart att de måste få ta ut vinst och i gårdagens artikel klagade de över att den svenska sjukvården var för billig. De vill ha bättre betalt för att kunna plocka ut mer pengar. Den offentliga vårens effektivitet är ju svår att konkurrera med för privata intressen som vill tjäna så mycket pengar som möjligt.

Det finns ju fortfarande en del saker som man kan hoppas att SVD gräver vidare i. Det handlar ju om vem som äger. Var tar de kvinnliga ägarna till välfärden vägen som bland annat Maud Olofsson talar så mycket om. De finns i alla fall inte i riskkapitalbolagens styrelser…

Läs mer: SVD1, SVD2, bjornbrun, Kent Werne, Jesper Svensson,

8 kommentarer:

Anonym sa...

Vinsterna visar att vi är vana att betala för mycket för den vård vi får; en signal att sänka skatten eller öka vårdproduktionen alltså. Vi har 2,8 vårdplatser per 1000 invånare i sverige jämfört mer OECD där det landar mellan 3,5-4 och upp till 6-8. I England passerar 96% genom akuten på max fyra timmar, de svenska landstingen har som MÅL att komma upp till 90% och ligger idag under denna siffra. När det gäller köer till specialister skall vi skämmas ordentligt. Allt detta trots att vi har en helt ok läkartäthet osv. Den offentliga vårdapparaten är det stora lurendrejeriet som läggs i dagen när privata bolag gör vinster där landstingen går på knäna.

/Kalle Kula

Emil sa...

I Sverige betalar vi inte för mycket för det vi får. Tvärtom. Vi har en i relation till andra länder mycket effektiv sjukvård. Det som gör att privata företag kan plocka ut vinster är helt andra skäl. Dels är det fenomenet att de enbart väljer att etablera sig där det är ekonomiskt fördelaktikt (dvs där kundunderlaget är fördelaktigt), de deltar inte i forskning och utbildning som är helt nödvändig för sjukvården men som kostar mycket stora pengar och så vidare.
Sverige har idag kanske den allra bästa sjukvården i världen vad gäller medicinsk kvallitet. Den diskussion som handlar om tillgänglighet kan ha vissa poänger men i jämförelse med andra länder så har vi inte så dålig tillgänglighet som många försöker påskina. Vår tillgänglighet är ju extremt hög om man ser till vem eller vilka som får vård och vilket omfattande utbud av vård som man erbjuds inom det offentliga. Andra länder som i internationella jämförelser har en hög till gänglighet har ju detta då de inte erbjuder t.ex. äldre samma vård som vi gör eller att deras offentliga vård är så starkt begränsad att det inte är några problem att tillgodose de som fallar inom ramen för deras system. Det är ju t.ex. förklaringen att Albanien kan hamna högre än Sverige i rankingen inom tillgängligheten.
Jämförelsen med akutmottagningar är ju inte heller relevant. vi har ju byggt upp den svenska vården på ett annat sätt. De som får vänta länge på akuten har vanligtvis kommit fel, även om det finns enstaka undantag. De borde istället gå till vårdcentralen.

Richard sa...

Ett påtagligt exempel i mitt liv: Akutmottagningen i Nacka Sjukhus, i vars närhet jag bor, har numera, när Carema driver den, väntetider runt halvtimmen. När Stockholms Läns Landsting körde den satt man aldrig kortare än tre timmar. Om Carema samtidigt tjänar pengar gör det mig bara glad.

Man måste verkligen vara en övertygad socialist för att önska sig tillbaka till den gamla världen när man sitter med ett blödande barn i knät och vill ha några extra timmar i väntrummet.

Emil sa...

Jag kan ju inte hävda att du har fel i ditt aktuella exempel. Dock vet jag att det inte ser ut så generellt inom den svenska hälso- och sjukvården. Om man har akuta problem och kommer till akutmottagningen så blir man snabbt omhändertagen. Har man inte akuta problem kan man få vänta om det t.ex. inträfat någonting annat som behöver gå före vilket är fullt rimligt då det inte finns oändliga resurser.

Richard sa...

Emil verkar tro att det bedrivs forskning och utveckling på akutmottagningar! Kul!

Att de privata anordnarna inte etablerar sig i de mest glesbefolkade delarna av landet kanske är tråkigt för dem som bor där, men man kanske kan förstå, och leva med den verkligheten, att utbudet av service är lite sämre i Västernorrland än i Storstockholm. Det fenomenet gäller f ö t ex även mataffärer, restauranger, biografer, bibliotek, Systembolag och banker.

Richard sa...

Exempel från min närmre krets på "inte akuta problem" som lett till mer än fem timmars väntetid är: bruten fotled (på mig själv) och djupt jack i backhuvudet på femåring. Ingen av dessa gånger har det, så vitt jag vet, kommit in någon ambulans med patienter med livshotande skador, utan den ensamme läkaren har jobbat på så gott han kunnat med alltför många patienter. Det är för mig komiskt att du tror att jag sitter på akutmottagningen med problem som inte är akuta. I sossarnas Sverige var det i princip bara Göran Persson som kunde få en ny höftled på mindre än nio månader -- det var visst inget "akut problem" för övriga medborgare.

Emil sa...

Är det då din uppfattning att man i vissa delar av landet inte ska erbjuda sjukvård på ett likvärdigt sätt som i andra områden av landet? Är det principen att bara du får det du vill ha så får andra skylla sig själva som ska gälla? Då kan jag ju förstå att du tycker att det är bra med privatisering av sjukvården om det är så att du bor i någon av de rikare delarna av Stockholm.

Vi har ju ett system i sverige som ser till att utjämna skillnader och för att skapa en större jämlikhet. Sjukvården ska vara likvärdig oavsett var man bor har ju tidigare varit en viktig princip som du uppenbarligen inte delar.

Du verkar inte heller bry dig om att sjukvården på totalen blir dyrare för dig som skattebetalare. Antingen så får du mindre sjukvård för den skatt du betalar eller så får du betala mer skatt för att få den sjukvård som du idag har rätt till.

Emil sa...

En fråga till till rickard: Tror du alltså att det inte bedrivs någon forskning och utveckling i anslutning till akutmottagningar? Förvisso så finns det ju inte några akuttmottagningar som inte är kopplade till en bredare sjukhusverksamhet men den akuta vården är ju verkligen någonting som det också forskas och utvecklas mycket runt. Det är svårt att göra det helt oberoende av akuttmottagningar. Kom igen med lite kunskap och fakta nästa gång kanske!