torsdag 17 februari 2011

Står de borgerliga inte upp för mänskliga rättigheter

Debattartikel skickad till Östgöta correspondenten:

Landstinget i Östergötland är bland de sämsta i Europa på att ge vård till papperslösa. Landstinget förvägrar ofta papperslösa allt utom den mest akuta och livshotande vården. Detta rimmar såklart mycket illa med grundläggande mänskliga rättigheter.

Vid senaste Landstingsfullmäktige lyfte vänsterpartiet frågan om papperslösas rätt till vård. De borgerliga partierna och Vrinnevilistan argumenterade kraftfullt för sin position om att inte ge vård till papperslösa. Man applåderade till och med varandra i försvaret av Europas mest omänskliga sjukvårdspolitik.

I Östnytt 16/2 hävdade Vrinnevilistans Lasse Petterson att papperslösa inte skulle ha rätt till vård eftersom de är illegala och inte betalat för den. Pettersson ställde också papperslösas vård mot Östgötarnas och såg en risk med att ”alla i hela världen” skulle kunna få vård i Östergötland om reglerna ändrades. Den retoriken ligger mycket nära Sverigedemokraternas. Man ställer grupper mot varandra och varnar för hotet från utlänningarna som inte anses ha förtjänat vård.

Vänsterpartiet menar att det är Landstingets grundläggande uppdrag att uppfylla den mänskliga rättigheten till vård för alla som bor i Östergötland. Det borde vara en enkel fråga och i de flesta svenska landsting lyckas man med det. Vi tror dock att det trots allt finns många också inom de borgerliga partierna och Vrinnevilistan som värnar mänskliga rättigheter och jämlik vård. Var finns dessa idag?

Många av Vrinnevilistans väljare är vårdanställda, i deras etiska koder ingår att alltid sätta patientens hälsa främst och att aldrig frångå principen om människors lika värde. Samtliga fackförbund inom vårdsektorn står också bakom kravet på vård åt alla. Inom de borgerliga partierna finns det fortfarande många socialliberaler. Hur dessa kan acceptera att en kategori människor förvägras livsviktig vård och är helt utlämnade till personalens godtycke är för oss en gåta.

De kristna samfunden har en tradition av medmänsklighet och av ideellt hjälparbete när det gäller utsatta grupper, särskilt flyktingar. Var finns denna kristliga anda i Landstingspolitiken idag? Vi uppmanar alla medmänskliga medlemmar i de styrande landstingspartierna att stiga fram och påverka sina partier så att vi kan få en värdig sjukvårdspolitik också i Östergötland.

Emil Broberg, gruppledare vänsterpartiet
Sara Frank, Landstingsstyrelsen

16 kommentarer:

Fredrik sa...

Borgarna värnar för mänskliga rättigheter, om det finns pengar att tjäna, eller om det handlar om Israels rätt att göra vad fan de vill. Tragiskt nog.

Alexander sa...

Ska alla som behöver få vård i Sverige?

Emil sa...

alla som varaktigt vistas i Sverige och har behov av hälso- och sjukvård ska få det. I de allra största delarna av Sverige får man det idag, men inte i Östergötland.

Alexander sa...

"Alla som varaktigt vistas i Sverige och har behov av hälso- och sjukvård ska få det"

Hur gör vi om det skulle finnas 100 000 "papperslösa" som behöver vård?Det har vi inte resurser till,då gäller det att prioritera.Ska verkligen folk som inte har rätt att vara här få sjukvård på samma villkor som de som är medborgare?

Emil sa...

Nu finns det inte 100 000 papperslösa och kommer inte heller att finnas det. De som finns är så få att de inte påverkar hälso- och sjukvårdens finansiering. Det handlar helt enkelt om att leva upp till FN:s krav på mänskliga rättigheter. Det är också tydligt klarlagt i forskningen att länder som lever upp till de mänskliga rättigheterna inte har fler asylsökande än andra länder.

Alexander sa...

"Nu finns det inte 100 000 papperslösa och kommer inte heller att finnas det"

Hur många är de då?Finns det någon gräns för vad vår sjukvård klarar av,och hur ska man i så fall prioritera?

Alexander sa...

Emil

Har du några svar på mina frågor?

Emil sa...

det finns mellan 20-30 000 personer idag som är papperslösa. Vi har inte några problem att se till att även dessa får hälso- och sjukvård. Det påverkar knappast hälso- och sjukvårdens totala finanser på något sätt. Sjukvårdens behov av resurser är på intet sätt påverkad av denna grupp människor.

Alexander sa...

Emil

I din värld verkar det finnas obegränsade resurser,men så är ju inte fallet.Ni röda klagar på att sjukvården går på knäna,men de problemen är som bortblåsta när det gäller papperslösa.Hur kommer det sig?

Emil sa...

Det finns verkligen inte obegränsade resurser. Dock står och faller inte sjukvården på grund av om man ger vård till papperslösa eller inte. Att hävda det är ju ett gott bevis på stor okunskap om såväl papperslösa som om sjukvården.

Du kommer ju aldrig med några sakargument utan bara ganska enkelsåriga och korkade påståenden som saknar grund. Måste vara tröttsamt tänker jag.

Alexander sa...

Emil

Nog påverkar väl vården av papperslösa resurserna inom sjukvården?Menar du att det är korkat att påstå det?Man hör ju ofta att den växande skaran äldre kommer att ta stora vårdresurser i anspråk,det måste väl även gälla de papperslösa?

Emil sa...

suck. läs vad jag skrivit tidigare. Det är tröttsamt att upprepa saker om och om igen. De papperslösa är så få i relation till övriga befolkningen och därmed utgör deras behov av hälso- och sjukvård ingen betydande kostnad för landstingen. Frågan om de äldres behov i framtiden är ju en helt annan fråga men det finns definitivt inte någon motsättning mellan dessa.
Frågan om vård för papperslösa handlar bara om man vill värna mänskliga rättigheter eller ej. Det finns inte någon seriös person som kan hävda att det är av ekonomiska skäl som de inte ska få vård.

Alexander sa...

Emil

"De papperslösa är så få i relation till den övriga befolkningen och därmed utgör deras behov av hälso- och sjukvård ingen betydande kostnad för landstingen"

Okej,men vad är en betydande kostnad?Hur mycket kostar vården för de papperslösa?

Emil sa...

småpengar i sammanhanget som jag skrivit flera gånger tidigare. Det finns ingen exakt siffra då alla landsting väljer olika sätt att redovisa eller inte redovisa detta.

Det är uppenbart att du tillhör en av de som inte vill att papperslösa inte ska få vård. Det är en uppfattning som strider mot de mänskliga rättigheterna. Du vill helt enkelt att sjukvårdspersonalen ska sortera ut vissa människor som är svårt sjuka och säga att de inte ska få vård fast det kan innebära men för livet. För mig är inte det aktuellt men om du tycker så avslutar jag nu denna diskussion med dig. Det är lönlöst att lägga mer tid på dina irrelevanta inlägg.

Alexander sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Alexander sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.