torsdag 17 februari 2011

Vrinnevilistan går hand i hand med SD

En artikel skickad till Norrköpings tidningar:

Landstinget i Östergötland är bland de sämsta i Europa på att ge papperslösa flyktingar den sjukvård de behöver. Genom att försöka gömma sig bakom en extrem tolkning av lagen har de borgerliga partierna tillsammans med Vrinnevilistan medvetet drivit en politik som leder till att människor nekas vård. Detta bryter mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

I en intervju i Östnytt 16/2 uttalar sig Vrinnevilistans Lasse Pettersson kring frågan på ett mycket upprörande sätt. I sin argumentation, som till stora delar är identisk med Sverigedemokraternas, hävdar han att papperslösa flyktingar är illegala och inte ska ha rätt till en vård som de inte betalat för. Pettersson hävdar dessutom att en ändring av reglerna skulle innebära att ”alla i hela världen” skulle kunna få fri sjukvård i Östergötland. Det stämmer såklart inte utan avslöjar bara hans egen ovilja att värna mänskliga rättigheter. Det vi vill uppnå är ju att ”alla i hela Östergötland” ska få sjukvård på samma villkor. För det är väl det som borde vara landstingets huvuduppgift?

Frågan som man ställer sig är hur liberalerna inom folkpartiet och de kristna inom kristdemokraterna kan medverka till att upprätthålla en djupt omänsklig politik tillsammans med Sverigedemokraterna. Var finns ni inom borgerligheten som försvarar de mänskliga rättigheterna? I landstinget verkar ni lysa med er frånvaro.

Vänsterpartiet kommer att fortsätta att driva frågan om att alla som bor i Östergötland ska ha samma rätt till hälso- och sjukvård. Vi uppmanar alla i de borgerliga partierna som vill värna de mänskliga rättigheterna att göra gemensam sak med oss. Det här är inte en fråga om ekonomi eller juridik. Det här är en fråga om politisk vilja till förändring.

Emil Broberg,
Gruppledare vänsterpartiet

Nicklas Lundström, ordförande vänsterpartiet Norrköping

Inga kommentarer: