tisdag 10 februari 2009

Rödgröna samarbetet kommer att presentera en politik för framtiden

Med anledning av två artiklar i corren har jag skickat in detta svar. Länkar i texten.

Vänsterpartiet har tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna inlett ett historiskt samarbete som ska leda till en ny regering och en ny politik efter valet 2010. Tillsammans har vi tillsatt ett antal arbetsgrupper som ska arbeta fram underlag för en regeringsförklaring som kommer att presenteras inför valet 2010. Vi är överens om att det inte finns något politiskt område där vi inte kommer att kunna ha en gemensam politik i framtiden. Vår ambition är dock att vi initialt ska arbeta brett ute i samhället och föra samtal med folkrörelser, fackföreningar, privat näringsliv och andra intresserade för att därefter kunna presentera en politik som har ett brett folkligt stöd.

Betty Malmberg, moderat riksdagsledamot, angriper i Corren 9/2 det rödgröna samarbetet för att vi inte har presenterat en gemensam skolpolitik. Malmberg behöver inte oroa sig. Trots att vi har en rad olika ståndpunkter mellan våra tre partier så kommer vi presentera en gemensam politik. Malmberg försöker lyfta fram högerregeringen som ett föredöme där man är enig om politiken. Då verkar hon glömma regeringens splittring i såväl äktenskapsfrågan som försvaret som rasat den senaste tiden.

Correns ledare 10/2 försöker även den lyfta fram att det inte råder total enighet inom samarbetet vilket således inte kommer att vara ett problem i valrörelsen 2010. Vidare lyfter man fram att vår gemensamma hållning i energipolitiken är problematisk. Om man verkligen lyssnar på vad som sägs från såväl regering som opposition så blir det tydligt att regeringen faktiskt frånsäger sig ansvaret för energipolitiken till stora delar. De säger att marknaden får lösa frågan om kärnkraften. Vad vi säger är att vi garanterar svensk industri energi i framtiden. Vi kommer att se till att föra en politik som även i framtiden ger Sverige möjlighet att fortsätta exportera energi och att det även kan ske utan en kärnkraft som ger oss avfall som vi inte kan hantera och en brytning av uran som är ytterst miljöfarlig.


Emil Berg
Partistyrelseledamot och representant i samarbetsgruppen Välfärd och rättvisa

Inga kommentarer: