torsdag 5 februari 2009

Nu blir vi aldrig av med kärnkraften

De borgerliga partierna har nu presenterat en överenskommelse om att amn ska upphäva förbudet att bygga nya kärnkraftsreaktorer. De äldre ska få ersättas med nya modernare. Det kan ju låta bra men i praktiken innebär det att vi bygger in ett kärnkraftsberoende för oöverskådlig framtid.

Enligt Aftonbladet yttrar sig Maud olofsson om att centerpartiet inte gillar kärnkraft men kan leva med den i överskådlig framtid. Man kan ju undra lite över vilket perspektiv hon har när hon pratar i de termerna. Nya reaktoreer kommer definitivt att över leva Maud Olofsson. Men Olofsson är ju inte den skarpaste kniven i Lådan och det är ju inte heller särskilt oväntat att centern gör det mesta för att lämna det som ändå en gång i tiden kunde uppfattas som sypatsikt med det partiet bakom sig.

Man kan ju också bli lite förundrad över hur lite det i debatten diskuteras kring slutförvaringen av avfallet som inte på långa vägar är löst. Det som dessutom är än märkligare är att man inte heller diskuterar de enorma problem som uranbrytningenn, vilken är en förutsättning för kärnkraften, medför. Uranbrytningen ödelägger och förgiftar miljön i orimliga mått. Det är ju dessutom så att i Sverige har vi kanske en av världens största tillgångar på just uran men har undvikit att bryta den här då man vet vad det medför för katastrofala effekter. Vad vi istället gör är att låta andra delar av världen betala ett mycket högt pris för att vi ska fortsätta med kärnkraft. Det känns inte helt ok kan jag tycka.

Inga kommentarer: