lördag 19 november 2011

Vinstmaximeringen är grundproblemet

En artikel som jag och Ulla Andersson publicerade i dagens Norrköpings tidningar:

Det är inte förrän ansvariga politiker tar sitt fulla ansvar och sätter stopp för spekulation med våra äldres liv och hälsa som vi kan sätta fokus på att skapa bästa möjliga kvalitet. Det skriver Emil Broberg (V), gruppledare Vänsterpartiets landstingsgrupp och Ulla Andersson (V), ekonomisk politisk talesperson och riksdagsledamot.

När Caremas uppenbara vanvård av äldre uppdagas framstår helt plötsligt samtliga partier som mer eller mindre kritiska till företagens jakt på vinster i välfärden. Socialdemokraterna och Moderaterna lägger skulden på direktörerna i riskapitalbolagen och Kristdemokraterna skyller på personalen i äldreomsorgen. Detta är dock bara ett exempel på att dessa partier inte är beredda att vidta de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med problemen.

Det som nu sker inom svensk äldreomsorg är en naturlig utveckling av en politik som har skapat en marknad där vinstdrivande företag ska konkurrera om att få utföra vår äldreomsorg.
När politiken haft som ambition att betala minsta möjliga summa till den som är villig att bedriva äldreomsorg så får det konsekvenser. Ju mindre man betalar desto mindre får man utfört.

När politiken sätter upp marknadslösningar så får detta även konsekvenser för kommunalt utförd välfärd som tvingas anpassa sig till de privata aktörerna. Det har ofta medfört nedskärningar, sämre arbetsförhållanden och sämre livskvalitet för de äldre.

Även om chefsbonusar och riskkapitalbolag skulle försvinna från äldreomsorgen så står vi fortfarande kvar med samma grundläggande problem, jakten på vinstmaximering. Det är inte förrän ansvariga politiker tar sitt fulla ansvar och sätter stopp för spekulation med våra äldres liv och hälsa som vi kan sätta fokus på att skapa bästa möjliga kvalitet. Därför måste det bli ett förbud mot vinstdrivande bolag i äldreomsorgen.

Vi ser att vi också måste göra andra satsningar för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen. Nedskärningarnas och privatiseringarnas tid måste vara slut. I vår höstbudget satsar vi tre miljarder till personalförstärkningar, det motsvarar 7 500 fler anställda. Det är dags för satsningar på ökad personaltäthet i äldreomsorgen, men också på fortbildning därför avsätter vi även pengar för det ändamålet. Dessutom vill vi lagstifta om rätt till fasta jobb på heltid.

Många pratar nu om en värdig äldreomsorg. För att nå dit krävs det politiskt ansvarstagande, ett slut för jakten på vinster och mer resurser. Denna politik har vi drivit länge. Vi hoppas att de senaste skandalerna ska öppna ögonen hos fler partier så att vi verkligen kan garantera alla äldre ett tryggt åldrande.


EMIL BROBERG (V), gruppledare Vänsterpartiets landstingsgrupp; ULLA ANDERSSON (V), ekonomisk politisk talesperson och riksdagsledamot;

3 kommentarer:

Anonym sa...

Emil, kan du PE-bolagens verksamhet? Verkligen?

Emil sa...

Jag vet tillräckligt för att veta att upplägget med "buy out" inte är till gagn för välfärdens utveckling. Poängen med denna artikel är ju dock att det inte är riskkapitalbolagen (PE)som är grundproblemet. De är bara något mer agressiva i sin jakt på vinster och kraftig värdeökning på sina bolag. Det grundläggande problemet är att man försöker leka marknad samt att man skjuter till för lite resurser

PerFolkeStefan sa...

Jag vill bara påpeka att genusvetenskap inte är en marxistisk eller ens vänstervetenskap. Det är en liberal ideologi. Som all feminism!